sociologos.be

De natuurwetten

Responsive image
"De natuurwetten 1e druk is een boek van Sander Bais uitgegeven bij Amsterdam University Press. ISBN 9789053567142 Al duizenden jaren probeert de mens de natuur te doorgronden. Met steeds vernuftigere instrumenten zijn we in staat geweest om enkele van de grootste raadsels om ons heen te ontrafelen. Onder een overweldigende berg feiten hebben we een aantal fundamentele natuurwetten ontdekt, die de structuur en evolutie van de fysische werkelijkheid beschrijven.In dit bijzonder vormgegeven boek toont Sander Bais ons de meest fundamentele vergelijkingen. Stapsgewijs gaan we vanuit de wetten van Newton en Maxwell die het hart van de klassieke natuurkunde vormen enerzijds naar de Einstein vergelijkingen die de structuur van ruimte en tijd bepalen, anderzijds via de vergelijkingen van Schrodinger en Dirac naar het Standaard Model, de ultieme beschrijving van de ons bekende materie en straling. Besloten wordt met scenario's voor een allesoverkoepelende theorie zoals die van de Supersnaren.Naast een korte toelichting op de inhoud en toepassing van de vergelijking, geeft Bais een historische schets. Niet om ons te onderwijzen in de wis- of natuurkunde, maar om ons op toegankelijke wijze deelgenoot te maken van de belangwekkende inhoud en schoonheid van onze diepste kennis. De natuurwetten is geschreven voor mensen met of zonder wiskundeknobbel, voor liefhebbers van mooie dingen, waartoe ook deze vergelijkingen zeker behoren.Uitgave n.a.v. het World Year of Physics in 2005, www.wyp2005.nlKlik op de knop PDF om de inhoudsopgave en de inleiding te downloaden.""De natuurwetten is een catalogus. Een catalogus bij een tentoonstelling van 17 typografische kunstwerken - welke galeriehouder lijst ze in en hangt ze op? In witte tekens op een helrode achtergrond staan steedsn of meerdere formules uitgestald, van een ongenaakbare schoonheid.De natuurwetten pretendeert niet in nog geen honderd pagina's de leek de hele fysica toe te dienen. 'De inhoud van dit boek vormt een soort berglandschap', schrijft Bais. 'Wij doen het rustig aan en vliegen over het landschap heen om zo een blik te werpen op de hoogste toppen, zonder ons zorgen te maken over hoe moeilijk het is om in de diepte van a naar b te komen.' ""Dirk van Delft in NRC Handelsblad (Wetenschap & Onderwijs) 21 mei 2005""Voor de liefhebbers is De Natuurwetten absoluut een feest. Een kleinood van kennis, gebonden, met liefde voor het vak en toch ook met mededogen voor de lezer opgeschreven.""Martijn van Calmthout in de Volkskrant (Kennis) 21 mei 2005""Een reisgids om formuleangst te overwinnen (..) een adembenemende reis om langs de fundamentele vergelijkingen van de natuurkunde"" Natuur, wetenschap en techniek, september 2005""De formules krijgen een hele pagina ruimte, alsof het ingelijste schilderijen zijn. Wees niet bang , dit is een reis (langs de formules)"" De ingenieurseptember 2005"
PUBLICATIE DATUM:
juni 2005
BESTANDSGROOTTE:
5,72
ISBN:
9789053567142
TAAL:
Nederlands
AUTEUR:
Sander Bais
FORMAAT:
PDF EPUB FB2
PRIJS:
VRIJ

De natuurwetten PDF

De natuurwetten is een fantastisch boek. Dit boek is geschreven door auteurs Sander Bais. Jij kunt lezen De natuurwetten op onze site sociologos.be in elk handig formaat!


...aatschappij hebben geschapen waarin de CA- of overlevingsfase onnatuurlijk lang duurt, kan bij ons het herstel ook heftiger en langduriger zijn ... Hoe universeel zijn natuurwetten? - NEMO Kennislink ... . De genezing begint en als wij dit proces begrijpen kunnen we vertrouwen te hebben in de wijsheid van ons lichaam. Overzicht van de 5 Biologische Natuurwetten 1 e biologische natuurwet De ijzeren regels van kanker en ziektes Alle ziektes worden opgestart door een emotionele schok die voldoet aan onderstaande concrete voorwaarden. 1. Biologika, De Nieuwe Medicina, is een nieuw leervak. Het is natuurwetenschappelijke informatie over HOE en WAAROM ziektes ontstaan en meer ... Wat is Biologika? - Biologika Nederland ... . 1. Biologika, De Nieuwe Medicina, is een nieuw leervak. Het is natuurwetenschappelijke informatie over HOE en WAAROM ziektes ontstaan en meer dan 35 jaar geleden ontdekt, door dr. Hamer. Deze revolutionaire ontdekking beschrijft de werking van de 5 biologische natuurwetten, die de logische, intelligente, bewijsbare wetmatigheden over het ontstaan van onze ziekteprocessen, oftewel de veranderingen ... De Natuurwetten (Paperback). Dit standaardwerk legt alle basale natuurwetten op een begrijpelijke wijzeuit. Van Archimedes¿ wet van de opwaartse kracht... De natuurwetten hebben al die tijd gegolden, ook al kenden de mensen ze niet - en al kennen zij ze voor een groot deel nog steeds niet - hoewel die wetten voor 100% zeker werken, zonder uitzondering, voor alle mensen en onder alle omstandigheden, en dat altijd al. De essentie van de biologische natuurwetten. De biologische natuurwetten geven inzicht in de verregaande koppeling tussen lichaam en geest. Ze leggen op zeer gedetailleerde wijze het verband tussen de emotionele beleving van een gebeurtenis en het daarop volgende proces, waarvan ziekte een onderdeel is. Met de ontdekking dat zijn wetten niet alleen op aarde gelden, maar ook buiten onze planeet, maakt Newton een einde aan de tot dan toe geldende ideeën - die hun oorsprong kennen in een theorie van Aristoteles. Die theorie gaat ervan uit dat de natuurwetten op aarde anders zijn dan op de maan en de planeten. De IJzeren Wet van Kanker, de eerste ontdekking van de biologische natuurwetten werd destijds verondersteld alleen voor kanker te gelden. Later bleek dat deze wet voor alle 'ziektes' danwel SBSen van toepassing is. Zoo bij voorbeeld tusschen de lengte l van een slinger, de versnelling g der zwaartekracht en den slingertijd t. Zulke standvastige betrekkingen noemt men natuurwetten. Bij een slinger legt men deze wetten vast in de wiskundige formule t = π √( (1/g)). De meest fundamentele natuurwetten bestaan enkel omdat God wil dat ze er zijn; ze zijn de logische, ordelijke manier waarop de Heer het universum schraagt dat Hij heeft geschapen. De athe-ïst is niet in staat een verklaring te geven voor de logische, ordelijke staat van het universum. De 5 biologische natuurwetten over de wetmatighed...