Gratis elektronische bibliotheek

Interreligieus leren op de basissch - Hermans, Uitgeverij

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-12-01
BESTANDSGROOTTE: 8,70
ISBN: 9789055736775
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Hermans, Uitgeverij

Veel plezier met het gratis lezen van Interreligieus leren op de basissch Hermans, Uitgeverij epub boeken

Omschrijving:

Kinderen komen op school en op straat kinderen tegen met heel verschillende culturele en religieuze achtergronden. De basisschool heeft een verantwoordelijkheid om kinderen te leren in deze culturele en religieuze pluraliteit hun eigen weg te vinden. De basis voor een respectvol samenleven waarin mensen elkaar ontmoeten wordt (mede) in de school gelegd. Er lijkt een breed draagvlak te zijn voor interreligieus leren onder alle betrokkenen. Niet duidelijk is echter wat dit betekent voor de ontwikkeling van het vak godsdienst/ levensbeschouwing en voor de identiteit van de school. Op beide probleemvelden wordt in deze bundel ingegaan. Ten aanzien van het vak godsdienst/ levensbeschouwing gaat het om vragen als: Wat is eigenlijk het doel van interreligieus leren? In hoeverre zijn kinderen in staat om deel te nemen aan een gesprek over andere religies? Hoe pak je dit precies aan in de klas? Kun je als leerkracht de communicatie tussen kinderen vanuit verschillende religies organiseren? Wat voor opvatting heb je over het kind en zijn of haar competenties? De aanwezigheid van kinderen uit andere religies stelt ook nieuwe vragen ten aanzien van de identiteit van de school. Welke competenties hebben leerkrachten nodig om aan deze nieuwe taak van interreligieus leren gestalte te geven? Welke stappen kan een bestuur zetten om schoolontwikkeling met het oog op het verwerven van deze competenties te stimuleren? Hoe kan men deze schoolontwikkeling laten plaatsvinden waarin een koppeling tot stand komt tussen de reflectiviteit van de leerkracht en de identiteit van de school? Over welke competenties moeten leraren beschikken om gestalte te geven aan rituele vorming in de context van een multireligieuze leerlingpopulatie? Hoe ziet een identiteitsberaad eruit, dat uitgaat van betekenissen in de alledaagse schoolpraktijk?

... onderwijs , Stichting Echelon en levensbeschouwelijke communicatie , interculturele en interreligieuze communicatie op de basisscholen in Rotterdam, - interreligieus leren (van het net geplukt) , interreligieus leren in opvoeding en onderwijs (Bert Roebben) , interreligieus leren op de Brede School , interreligieuze school Ede, islamitisch godsdienstonderricht ... Interreligieus leren op katholieke basisscholen - CORE ... ... Eerder in deze reeks verscheen: Leren met en van eIkaar, op zoek naar mogelijkheden voor interreligieus leren; in opvoeding en onderwijs; WOORD VOORAF Een interreligieus leerhuis, zo zou men de opzet van de bijeen­komsten die ten grondslag ligt aan de publicatiereeks wellicht het beste kunnen noemen. De huidige situatie in het primair onderwijs wordt in wisselende mate geken-merkt door aanwezigheid van anders-gelovige kinderen. Kinderen uit verschil-lende religieuze tradities hebben daardoor wisselende mogelijkheden tot een interpersoonlijke dialoog. Op de betekenis hiervan voor het interreligieus leren zullen we in het onderstaande ingaan. interreligieus ... Vieren kun je leren (inter)religieuze feesten op de ... ... . De huidige situatie in het primair onderwijs wordt in wisselende mate geken-merkt door aanwezigheid van anders-gelovige kinderen. Kinderen uit verschil-lende religieuze tradities hebben daardoor wisselende mogelijkheden tot een interpersoonlijke dialoog. Op de betekenis hiervan voor het interreligieus leren zullen we in het onderstaande ingaan. interreligieus leren wil men leerlingen op een actieve manier in contact brengen met andere levensbeschouwingen. De informatie moet hierbij zoveel mogelijk van gelovigen zelf komen en „dialoog‟ moet het kernwoord van interreligieus leren vormen. Op die manier wil men een stap verder voor elk interreligieus leren. Het is de bedoeling van onze bijdrage drie aspecten of dimensies van dit interreligieus leren, op te vatten als interreligieus gesprek, scherp te stellen en uit te diepen. Alteriteit als grondslag voor het verschil In een eerste beweging willen we aangeven hoe de pluraliteit en dus ook het verschil tussen We leren te luisteren, reflecteren, en communiceren met elkaar op een wijze die gemeenschappelijk begrip bevordert." "In deze setting is het van belang om niet de aandacht te vestigen op verschillen, maar om te proberen te bouwen aan wat wij allen met elkaar gemeen hebben, en dat is eigenlijk erg veel," zo zegt zij. Daarom staat niet een inleiding in de eigen religieuze traditie voorop, maar gaat het er in de interreligieuze educatie op de eerste plaats om dat leerlingen de verschillende religieuze tradities, waarmee ze concreet in aanraking komen in hun omgeving, dus ook van andersgelovigen, leren verstaan om zodoende een open en respectvolle houding te ontwikkelen tegenover deze tradities en ... Title: Participerend leren en interreligieus leren. Author(s): Sterkens, C.J.A. Publication year: 2002: In: Hermans, C.A.M. (ed.), Participerend leren in debat. Op de basisschool gaat het lezen en schrijven gelijk op. Dat begint al bij de kleuters. Zij maken op een speelse manier kennis met letters en schrijfpatronen. In groep 3 leert je kind alle letters lezen en schrijven en de losse letters aan elkaar te verbinden. In groep 4 gaat je kind verder met oefenen en leert hij de woordjes en zinnen tot een ... Interreligieus slaat een brug tussen esoterische filosofieën en de alledaagse praktijk. Eeuwenoude wijsheden van spirituele meesters blijken in onze huidige tijdsgeest namelijk actueler dan ooit tevoren. 5-dec-2019 - Verzamelboard begrijpend luisteren/lezen. Bekijk meer ideeën over Lezen, Begrijpend lezen, Leren le...