Gratis elektronische bibliotheek

Grondrecht bescherming leefmilieu - Verschuuren

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1993-01-01
BESTANDSGROOTTE: 5,96
ISBN: 9789027137258
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Verschuuren

U kunt het boek Grondrecht bescherming leefmilieu downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Grondrecht bescherming leefmilieu

...se Grondwet. Dat de zorg voor en om het milieu in de grondwet werd verankerd kan vooral worden beschouwd als een intentieverklaring van de overheid om rekening te houden met het milieu in haar beleid ... Milieurecht - Noorland Juristen ... . Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu. Ervaringen met art. 21 (Nederlandse) Grondwet. Enkele beschouwingen met het oog op de mogelijke betekenis van art. 23 (Belgische) Grondwet: Published in: Tijdschrift voor milieurecht, 1996(2), 74 - 79. ISSN 0779-374X. Author: Verschuuren, J.M. Publisher: Tilburg Law School: Date issued: 1996 ... - Recht op bescherming van een gezond leefmilieu. Vb. veilige buurt, gezonde wijk - Recht op beschermi ... Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu — Tilburg ... ... . ISSN 0779-374X. Author: Verschuuren, J.M. Publisher: Tilburg Law School: Date issued: 1996 ... - Recht op bescherming van een gezond leefmilieu. Vb. veilige buurt, gezonde wijk - Recht op bescherming van de gezondheid. Vb. de overheid neemt maatregelen om oorzaken van ongezondheid zoveel mogelijk weg te nemen, voorlichting om mensen te helpen hun eigen gezondheid te bewaken - Recht op sociale, geneeskundige en juridische bijstand. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://repository.uvt.nl/id/ir... (external link) Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn fundamentele onaantastbare rechtsnormen die aan burgers persoonlijke vrijheid en een menswaardig bestaan moeten verzekeren en die ingrijpen van met name de overheid moeten beperken. In Nederland zijn deze rechten vastgelegd in de hoogste nationale wet, de Grondwet.Grondrechten zijn publieke rechten die individuele burgers kunnen ... Categorie: grondrechten - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from ... Erken schoon en gezond milieu als een grondrecht Earth Day Het is de 50ste Dag van de Aarde. Tijd om de zorgen voor de planeet serieus te nemen, zeggen Jan van de Venis c.s.. Grondrechten zijn ook te vinden in internationale verdragen. Nederland heeft belangrijke verdragen ondertekend. Een voorbeeld is het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De grondrechten perken de macht van de overheid dus sterk in. Bespreking van: J.Verschuuren, Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu. (1994) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: Bespreking van: J.Verschuuren, Het grondrecht op bescherming van het leefmilieu. Published in: Milieu en Recht, 4, 133 - 135: Daarnaast besteedt de agenda nadrukkelijk aandacht aan de bescherming van publieke waarden en fundamentele rechten. Overheden, bedrijven, burgers en kennisinstellingen werken in 'Smart Cities' samen aan integrale en datagedreven oplossingen om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de stad te verbeteren. Artikel 21 van de Nederlandse Grondwet stelt: de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Dit is een algemeen sociaal grondrecht dat geldt voor iedere burger. Het grondrecht is vertaald in een aantal wetten, de belangrijkste daarvan in Nederland is de Wet milieubeheer....