Gratis elektronische bibliotheek

Bewijsrecht : het bewijs geregeld? - W.D.H. Asser

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2010
BESTANDSGROOTTE: 11,57
ISBN: 9789058504852
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W.D.H. Asser

Veel plezier met het gratis lezen van Bewijsrecht : het bewijs geregeld? W.D.H. Asser epub boeken

Omschrijving:

Bewijsrecht : het bewijs geregeld? 1e druk is een boek van W.D.H. Asser uitgegeven bij Wolf Productions. ISBN 9789058504852 De laatste decennia is in Nederlandse juridische kring de belangstelling voor bewijs en bewijsrecht merkbaar toegenomen. Bij initiatieven om het burgerlijke procesrecht te herzien, gaat het mede om het bewijsrecht. In het bestuursrecht wordt een heus debatgevoerd over de vraag in hoeverre het bewijsrecht een wettelijke regeling behoeft. In het strafprocesrecht komt bij wijzigingen van de wet vaak het bewijsrecht indirect, over de band van onderwerpen die vaak ook of juist het vooronderzoek in strafzaken betreffen,aan de orde, terwijl ook in de gepubliceerde rechtspraak en de vakliteratuur veel aandacht wordt besteed aan bewijsrechtelijke kwesties. In de ons omringende landen is dat niet anders. Eveneens is er sprake van een groeiende algemene maatschappelijke belangstelling. Dit preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking verscheen in december 2009. Inhoud: Woord vooraf Inleiding en verantwoording Burgerlijk (proces)recht: bewijs in het spanningsveld tussen rechters en partijen (Daan Asser) Legitimatie van machtsuitoefening: een rechtsvergelijkende analyse van het bestuursrechtelijke bewijsrecht (Ymre Schuurmans) Straf(proces)recht: het tijdvak van de (forensische) expertise (Hans Nijboer) Slotbeschouwingen Bijlage

...boer, Y.E. Schuurmans ... Het de auditu arrest (HR 20 december 1926, NJ 1927,85) De Hoge Raad - ons hoogste rechtscollege - bepaalt in dit arrest, dat getuigenverklaringen uit de tweede hand (horen zeggen = de auditu) als bewijsmiddel toelaatbaar zijn ... Bewijsrecht : het bewijs geregeld?, Y.E. Schuurmans ... ... . Een de auditu verklaring is in een strafzaak te beschouwen als rechtstreeks bewijs van het te laste gelegde. Strafrechtelijk bewijsrecht is oorspronkelijk geschreven door Hans Nijboer. Hij was in leven hoogleraar bewijs en bewijsrecht aan de Universiteit Leiden. Als zodanig was hij directeur van het International Network for Research on (the Law of) Evidence and Procedure (INREP) en het Seminarium voor Bewijsrecht. Het nationale r ... Bewijsrecht : het bewijs geregeld? - W.D.H. Asser;;J.F ... ... . Hij was in leven hoogleraar bewijs en bewijsrecht aan de Universiteit Leiden. Als zodanig was hij directeur van het International Network for Research on (the Law of) Evidence and Procedure (INREP) en het Seminarium voor Bewijsrecht. Het nationale recht ondergaat in grote mate invloed van het zich ontwikkelende Europese mensenrechtenrecht, terwijl ook de theorie van het bewijs zich kan verheugen in een groeiende belangstelling. Dit boek biedt een behandeling van het strafrechtelijk bewijsrecht. Het bewijs dat moet worden geleverd, zal regelmatig door getuigen worden geleverd. Dat kan door getuigen een verklaring op schrift te laten stellen, maar kan ook, door getuigen in de rechtszaal mondeling hun getuigenis te laten afleggen. De partijen kunnen beiden het verzoek doen om getuigen te laten horen. Het vak bewijsrecht vormt een uitdaging voor studenten die méér willen dan een geijkt juridisch vak te volgen. ... Bewijsrecht: het bewijs geregeld?, Nijmegen: Wolf Legal Publisher 2009/2010 (Preadvies voor de NVvR nr. 69) W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Deventer: Kluwer 2004. J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, Ars Aequi 2008. Buy Bewijsrecht : het bewijs geregeld?: preadvies voor de Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking 2010 01 by W.D.H. Asser, J.F. Nijboer, Y.E. Schuurmans (ISBN: 9789058504852) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Dit boek bevat het in april 2017 uitgebrachte advies van de door de minister van Veiligheid en Justitie ingestelde expertgroep Modernisering burgerlijk bewijsrecht. De belangrijkste conclusies zijn dat een wettelijke regeling nodig is om eerder in procedures bewijs op tafel te krijgen en dat het inzagerecht zodanig geregeld moet worden dat een evenwicht bereikt wordt tussen het recht op ... De laatste vijfentwintig jaar is het bewijs en het bewijsrecht uitgegroeid tot één van de belangrijkste en meest bediscussieerde onderwerpen binnen het strafprocesrecht. Het nationale recht en in het bijzonder de rechtspraktijk ondergaan in hoge mate invloed van het zich ontwikkelende mensenrechtenrecht, terwijl ook merkbaar is dat buitenlandse opvattingen en standaarden hun invloed doen ... Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 69. Bewijsrecht: het bewijs geregeld? Asser, W.D.H., J.F. Nijboer, Y.E. Schuurmans Let op: door omstandigheden zal dit vak in het collegejaar 2012-2013 niet worden aangeboden. Beschrijving. Het vak bewijsrecht beoogt studenten op interdisciplinaire wijze vertrouwd te maken met de specifieke inhoud en achtergrond van het bewijsrecht in het bestuursrecht, het privaatrecht en het strafrecht. Burgerlijk procesrecht in Nederland. Het burgerlijk procesrecht is in Nederland voornamelijk geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en in de Wet op de rechterlijke organisatie. Deze wetten geven de regels voor het proces bij de rechtbanken, de hoven en de Hoge Raad.In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat een aantal regels voor internationaal privaatrecht en arbitrage. Het bewijsrecht bepaalt welke feiten, die door de partijen in het geding kenbaar zijn gemaakt, door de rechter aan zijn beslissing ten grondslag mogen (of moeten) worden gelegd en aan welke eisen moet zijn vol-daan om feiten nader te mogen (of moeten) bewijzen. Tevens bepaalt het bewijsrecht wie, en op welke wijze, het bewijs dan mag (of moet) Inleiding tot het bewijs; Plaats in het wetboek/inleiding. Het bewijsrecht maakt deel uit van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en is geregeld in artikelen 149 - 207 Rv. Als in het vervolg wordt gesproken over het bewijsrecht, dan wordt daarmee bedoeld: het bewijsrecht in burgerlijke zaken. Bestel Bewijsrecht : het bewijs geregeld? Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies...