Gratis elektronische bibliotheek

Detentie van jeugdigen in Curacao - A.D. Marchena-Slot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2012
BESTANDSGROOTTE: 11,3
ISBN: 9789058508287
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.D. Marchena-Slot

Alle A.D. Marchena-Slot boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Jeugdigen die in Curaçao veroordeeld worden plegen veelal ernstige (gewelddadige) strafbare feiten, waarop detentie volgt. Voor hen gelden bijzondere bepalingen in het strafrecht, waaronder eigen sanctievoorschriften. In november 2011 werd na bijna negentig jaar het (Antilliaanse) jeugdstrafrecht ingrijpend gewijzigd bij de invoering van een nieuw Wetboek vanStrafrecht in Curaçao. Volgens het IVRK, dat sinds 1998 op het jeugdrecht in Curaçao van toepassing is, hoort het belang van het kind bij alle zaken hem betreffende voorop te staan; zo ook in het jeugdstrafrecht. Detentie van jeugdigen dient het ultimum remedium te zijn en slechts voor de kortst mogelijke duur te worden toegepast, terwijl ook op de detentie-executieaparte jeugdnormen van toepassing zijn.Dit proefschrift stelt de vraag centraal welke plaats de vrijheidsbenemendesancties in het oude en het nieuwe jeugdsanctiestelsel van Curaçao innemen en in hoeverre de wetgeving terzake (en in het bijzonder de detentievoorschriften) voldoet aan de internationale normen.Deze publicatie is bedoeld voor eenieder die zich bezig houdt met jeugdstrafrecht in Curaçao, maar kan zeker ook daarbuiten waardevol zijn, met name in de Caribische buurlanden van het Koninkrijk.

...afrechtelijke sanctie te detineren, zijn terug te voeren op wetgeving van het begin van de twintigste eeuw uit ... In Curaçao werden in 2011 nieuwe... - Wolf Legal ... ... ... Buy Detentie van jeugdigen in Curacao 01 by A.D. Marchena-Slot (ISBN: 9789058508287) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Detentie van jeugdigen in Curaçao A.D. Marchena-Slot Diss. Rotterdam en Willemstad, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012, ISBN 978 90 5850 828 7 DOOR GERARD DE JONGE Eind jaren tachtig van de vorig eeuw begon de criminaliteit van naar Nederland verhuisde Antilliaanse jongeren op te vallen. De Dit verdrag biedt de voornaamste kaders voor alle aangelegenheden jeugdigen tot 18 jaar betreffend, waaron ... Detentie van jeugdigen in Curacao - Annemarie Marchena ... ... . De Dit verdrag biedt de voornaamste kaders voor alle aangelegenheden jeugdigen tot 18 jaar betreffend, waaronder de jeugdstrafrechtspleging en in het bijzon-­‐ der de toepassing van detentie bij jeugdigen. De vraag rijst in hoeverre de detentie van jeugdigen in Curaçao door de 'internationale beugel' kan. Duur van de straffen en maatregelen uit het jeugdstrafrecht. Voorlopige hechtenis Met betrekking tot voorlopige hechtenis van jeugdigen, hanteert de rechter het uitgangspunt 'schorsen tenzij'. Dit betekent dat jeugdigen die als voorlopig gehechten in een JJI worden geplaatst, doorgaans verdacht worden van veel en/of ernstige strafbare feiten. Dat schrijft Annemarie Marchena-Slot in haar proefschrift Detentie van jeugdigen in Curaçao. Ze bekijkt in haar proefschrift de straffen in het oude en het nieuwe jeugdsanctiestelsel van Curaçao. Ze onderzocht welke plaats vrijheidsbeneming inneemt binnen beide sanctiestelsels en in hoeverre de wetgeving voldoet aan de internationale normen. Alleen aan de realisatie van een instelling voor jeugdige gedetineerden in Curaçao wordt nu, zes jaar later, gewerkt. Iets wat Marchena-Slot, die in 2012 promoveerde met haar proefschrift 'Detentie van jeugdigen in Curaçao', toejuicht. Vooral voor jeugdigen die voor hun detentie naar school gingen of een baan hadden, zou de dag- en nachtopvang leiden tot achterstanden op school of het verlies van de baan. Het wegvallen van deze maatschappelijke bindingen zou een vergroot risico op verder afglijden in de criminaliteit als gevolg hebben. In Curaçao werden in 2011 nieuwe jeugdstraffen ingevoerd. De wettelijke regels voor jonge gedetineerden zijn echter nog niet herzien. Zij zijn sterk verouderd en deels in strijd met internationaal recht. Dat stelt Annemarie Marchena-Slot in haar proefschrift 'Detentie van jeugdigen in Curaçao'....