Gratis elektronische bibliotheek

Folksferhalen en mearkes - Hans Christian Andersen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,60
ISBN: 9789062732425
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Hans Christian Andersen

Veel plezier met het gratis lezen van Folksferhalen en mearkes Hans Christian Andersen epub boeken

Omschrijving:

Folksferhalen en mearkes

...JaarsmaBoek fan de Moanne yn novimber en desimber Boeken van Svend Otto lezen? Boeken van Svend Otto koop je eenvoudig online bij bol ... Mearkes út 'e Wâlden » Taalburo Popkema ... .com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in huis Deputearre Jannewietske de Vries rikt freed de earste twa eksimplaren fan it nije ferhaleboek 'Mearkes út 'e Wâlden' út. It boek mei folksferhalen sammele troch Dam Jaarsma wurdt yn Eastermar presintearre. Grietje van den Bosch-Tibbesma, beppesizzer fan Geeske Kobus en Hinke de Roos-Bijma, pakesizzer fan Anders Bijma krije it boek. mei folksferhalen ompiele', sei er. '1k tocht, dan moat ik mar ris by him sjen.' We hawwe doe wat De fertellers libben noch en woen ... Herdruk en vertaling 'Mearkes út 'e Wâlden sammele troch ... ... . mei folksferhalen ompiele', sei er. '1k tocht, dan moat ik mar ris by him sjen.' We hawwe doe wat De fertellers libben noch en woene graach harren ferhalen kwyt praten en binne úteinlik ek wat befreone rekke." ... len, sankjes, mearkes, leginden en sêgen." Yn syn jierrenlange syktocht 100 jier Dam Jaarsma Dam Jaarsma fan Eastermar (1914 - 1991) wie ien fan de grutste folksferhalensamlers fan Europa. Hy tekene mar leafst 16.867 folksferhalen en teltsjes op yn de Fryske Wâlden. Hy be Ype Poortinga reizge tusken 1970 en 1975 by fertellers lâns om harren folksferhalen op bân op te nimmen en út te wurkjen. It wiene benammen mearkes, sêgen en oarsprongsferhalen. Hy sammele sa'n seistûzen en lei in seleksje dêrfan fêst yn in rige fan sân mânske boeken, dy't der tige goed ynfoelen. De fikser en de dûmny Verbeelding van een nieuw geschreven volksverhaal 'De fisker en de dûmny'. Dit verhaal is geschreven door Anne Tjerk Popkema, winnaar in de categorie volwassenen van het Burgumer Mearkes Festival 2015. In opdracht gemaakt voor de Provincie Fryslân | Centrale As Project Bureau voor het themanummer Fotografie 2016. Mearkes ut 'e Walden direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij literatuur-kopen.nl. Voor al je literatuur en romans. Dam Jaarsma fan Eastermar (1914-1991) wie in hertstochtlik samler fan folksferhalen. Hy skreau yn fjirtich jier mear as sechtjintûzen ferhalen op dy't minsken út de fiere omkriten fan Eastermar oan him trochdiene. Dit boek biedt in brede en representative seleksje fan de mearkes dy't er sammele: diereteltsjes, wûndermearkes, leginde- en novellemearkes, dommeduvelteltsjes en grappige ... Mearkes fan him binne: It ûnsjogge Pykje, De Lytse Wetterfaam en It Lytse Famke mei de Swevelstokken. Yn eigen lân, yn eigen provinsje moatte we fansels de bruorren Halbertsma neame dy't harren benammen dwaande holden mei guon mearkes út Skandinavië wei. De belangstelling foar mearkes en folksferhalen leit hiel ticht byinoar. Mearkes út 'e Wâlden ferskynt yn it ramt fan '100 jier Dam Jaarsma'. It is bedoeld foar alle Frysklêzers, âld en jong. It is gjin wittenskiplik boek (al wurdt de tekst oan de ein wol ferantwurde foar de spesjalisten) mar in prachtich lês- en foarlêsboek en tagelyk ek in postume hommaazje oan Dam Jaarsma. Wat dy ynhâld oanbelanget ferskille de mearkes en folksferhalen oars net in hiel soad fan harren westerske fariant. No ja, in kening is in tsaar, keninginne in tsarina en de bern tsarevitsj of tsaritsa wylst de heks fan Baba Yaga hjit, dy't yn har hut op hinnepoatsjes wennet. Dam Jaarsma fan Eastermar (1914-1991) wie in hertstochtlik samler fan folksferhalen. Hy skreau yn fjirtich jier mear as sechtjintûzen ferhalen op dy't minsken út de fiere omkriten fan Eastermar oan him trochdiene. Dit boek biedt in brede en representative seleksje fan de mearkes dy't er sammele: diereteltsjes, wûndermearkes, leginde- en novellemearkes, dommeduvelteltsjes en grappige ... Mearkes út 'e Wâlden ferskynt yn it ramt fan '100 jier Dam Jaarsma'. It is bedoeld foar alle Frysklêzers, âld en jong. It is gjin wittenskiplik boek (al wurdt de tekst oan de ein wol ferantwurde foar de spesjalisten) mar in prachtich lês- en foarlêsboek en tagelyk ek in postume hommaazje oan Dam Jaarsma. Koartlyn is in nij boek útkaam dêr't ik oan meiwurke ha: Mearkes út 'e Wâlden, sammele troch Dam Jaarsma (Bornmeer). It is in samling fan mear as 125 Fryske folksferhalen dy't rassamler Dam Jaarsma yn de twadde helte fan de 20e ieu optekene hat út de mûle fan ynwenners fan de Fryske Wâlden....