Gratis elektronische bibliotheek

Lokaal Jeugdbeleid en Jeugdhulp - René Clarijs

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2017
BESTANDSGROOTTE: 3,24
ISBN: 9789088507229
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: René Clarijs

Veel plezier met het gratis lezen van Lokaal Jeugdbeleid en Jeugdhulp René Clarijs epub boeken

Omschrijving:

Lokaal Jeugdbeleid en Jeugdhulp 1e druk is een boek van René Clarijs uitgegeven bij UitgeverijS.W.P. B.V.. ISBN 9789088507229 De Nederlandse jeugdsector is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Het meest verstrekkende besluit was wel dat de regie van alle taken in het jeugddomein bij gemeenten kwam te liggen. Na de overdracht van deze regie, de transitie, kan er de komende jaren meer aandacht komen voor de inhoudelijke veranderingen, de transformatie. De punten op de horizon in dezen zijn door de wetgever vastgesteld, maar hoe bestuur en beleid daar komen, is een vraag voor de komende jaren. De Jeugdwet, die met zijn exclusieve aandacht voor jeugdhulp het jeugdbeleid domineert, beperkt zich in de praktijk tot slechts een klein percentage van alle kinderen en jongeren in Nederland. De auteur beschrijft om die reden niet alleen de Jeugdwet met zijn uitwerkingen in de jeugdhulp, maar gaat ook in op verbetermogelijkheden voor de jeugdhulp door het jeugdbeleid beter in balans te brengen. Hij vraagt in dat verband politieke en bestuurlijke aandacht voor jeugdsectoren naast de jeugdhulp.

...m jongeren maatschappelijke te laten participeren is het ... Jeugdbeleid | Home - Springer ... ... jeugdbeleid en beperkt zich niet alleen tot het gemeen-telijk niveau maar speelt ook een rol binnen instellingen en organisaties (school, jeugdinstelling, jongerenwerk, de sportclub etc.). Daarom is het van belang uw preventief jeugdbeleid goed in te richten. In vier stappen meer grip op uw preventief jeugdbeleid. Stap 1: Bepalen van de lokale 'gewenste situaties' en 'problemen of vraagstukken' Stap 2: Inventariseren huidig preventieaanbod; Stap 3: Bepalen gezamenlijke ambitie en aanpak; Stap 4: Regie houden op jeugdbeleid Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Jeugdhulp en jeugdbeleid, geschreven door René Clarijs. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, ... Grip op lokaal preventief jeugdbeleid | VNG ... . De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over jeugdbeleid, pedagogiek, Jeugdbeleid, jeugdhulp, jeugdhulp en jeugdbeleid, René Clarijs, Jeugdhulp & Maatschappelijke ontwikkelingen en jeugdbeleid. Het is afwachten of de gemeenten en de regio's de jeugdzorgtaken beter kunnen uitvoeren. De Jeugdwet die bepaalt hoe de lokale jeugdhulp eruit gaat zien en het bijbehorende Nederlandse jeugdbeleid staan centraal in deze publicatie, geschikt voor HBO- en WO-studenten en ieder die beroepsmatig op de hoogte wil zijn van jeugdbeleid en jeugdhulp. Het Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid, zoals het decreet lokaal jeugdbeleid officieel heet, is vandaag minder relevant als wettelijk kader voor de Vlaamse steden en gemeenten.De voornaamste passage is deze waarin de verplichting om een jeugdraad op te richten of de bestaande jeugdraad te erkennen wordt verankerd. Betere toegang en regionale samenwerking in de zorg en meer luisteren naar cliënten (1974), betere verbinding met het onderwijs (1984), versterking aansluiting van lokale, regionale en landelijke voorzieningen (1996), een sterke eerstelijn (1998, 2000), gemeenten ve...