Gratis elektronische bibliotheek

Menslievende zorg - A. van Heijst

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2005
BESTANDSGROOTTE: 10,82
ISBN: 9789077070390
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A. van Heijst

U vindt hier de pdf van het boek Menslievende zorg

Omschrijving:

Verbeteringen in de sector van de cure en de care worden gezocht in meer geld of nog meer regels. Volgens Annelies van Heijst is een kwalitatief andere kijk op zorg en professionaliteit nodig. Haar zorgvisie en analyse zijn ge bouwd op drie pijlers: de zorgethiek, het denken van Hannah Arendt over de menselijke conditie, en de presentietheorie van Andries Baart.Tegen de heersende visie in, dat zorgen niets meer zou zijn dan marktgericht, zakelijk en functioneel verrichtingen en interventies plegen stelt ze: zorgen is een medemenselijke betrekking. Het is praktisch inspelen op iemands behoeftigheid / afhankelijkheid. Zij noemt dat professionaliteit op basis van menslievendheid. Dat is de beschikbaarheid van professionals voor eenieder die zorg en hulp nodig heeft omdat die het alleen niet redt. Om zo diens waardigheid te behoeden en hem of haar het gevoel te geven mee te tellen in de menselijke kring. Uiteindelijk doel van professioneel zorg verlenen is niet een ziek onderdeel oplappen maar de ander niet alleen laten in het lijden. Dit zou de horizon moeten zijn van al het medische, verpleegkundige en verzorgende ingrijpen. Dit is al wat menige professional bezielt. Maar in een vermarkt zorgsysteem lijkt die mede-menselijke bezieling er steeds minder toe te doen.De zorgontvanger is geen passieve consument en evenmin een autonome cliënt. Wel stempelt hij of zij mede de zorgsituatie. Dat maakt iedere situatie uniek en ook ongewis. Die onzekerheid moet niet worden weggeorganiseerd. Die hoort bij zorg op echt ménselijke maat. Het zorgproces is een medemenselijk gebeuren van geven en nemen. Van Heijst zet daarom het ideaal van slovende zelfopoffering op de helling. Wie voor een ander zorgt, mag ook zichzelf tellen. Zorgen vraagt veel, maar is niet alleen maar zwaar. Het is ook vormgeven aan het leven en een van de manieren waarop mensen een stuk van hun leven delen. Zorgen geeft ook voldoening en kan aanhankelijkheid op gang brengen tussen degene die zorg geeft en ontvangt. Ook dat is kenmerkend voor menslievende zorg.Annelies van Heijst (1955) is als hoogleraar Zorgethiek en Caritas verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Haar aandachtsgebied is de ontwikkeling van een ethiek van de zorg in een theologisch perspectief. Andere boeken van haar hand zijn Iemand zien staan (4e druk 2014), Liefde werk. Een herwaardering van de caritas (2002), Leesbaar lichaam. Verhalen van lijden bij Blaman en Dorrestein (1993) en Verlangen naar de val. Zelf verlies en autonomie in hermeneutiek en ethiek (1992).

...s van Heijst Klement, 2005 Huidige zorg Gegarandeerde zekerheden maken de zorg inhumaan ... Studystore | Menslievende zorg, management en kwaliteit ... ... . Van Heijst noemt het een zorgfabriek. Verdriet, pijn en frustratie wordt soms afgereageerd op de zorgprofessional en soms op de hele zorgsector. Zorgen vraagt veel, maar is niet alleen maar zwaar. Het is ook vormgeven aan het leven en een van de manieren waarop mensen een stuk van hun leven delen. Zorgen geeft ook voldoening en kan aanhankelijkheid op gang brengen tussen degene die zorg geeft en ontvangt. Ook dat is kenmerkend voor menslievende zorg. Menslievende zorg stimuleren door norma ... Menslievende zorg Archieven - Zorgethiek.nu ... . Ook dat is kenmerkend voor menslievende zorg. Menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering. Ze deed onderzoek naar […] 11 april 2018. Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis. Feministisch theologe en geestelijk verzorger Chantal Sluijsman promoveerde onlangs aan de Universiteit voor Humanistiek. Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking lectoraat zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen [email protected] Menslievende zorg In mijn boek Menslievende zorg, dat in 2005 verscheen en in 2011 de zesde druk haalde, heb ik iets willen zeggen over de maatstaf die in de gezondheidszorg wordt gehanteerd voor 'goede zorg'. S&L Zorg bestaat al heel wat jaren. Maar hoe is het ooit begonnen? In dit artikel kijken we kort terug naar de geschiedenis. Opening Sterrebos door de Koningin. De huidige naam S&L Zorg (S van Sterrebos, L van Lambertijnenhof) bestaat al lang, maar we zijn ooit gestart onder de naam Stichting Sterrebos. Menslievende Zorg! Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar elk mens is ook uniek. Iedereen heeft recht op een goed leven en samen zorgen we ervoor dat dit ook voor mensen met een verstandelijke beperking geldt. Dat we uitstekende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bieden vinden we logisch. Zij kunnen theoretische kennis over menslievende zorg toepassen in de praktijk. Deelnemers hebben zicht op hoe verzakelijking van de zorg zich verhoudt tot menslievende zorg en hebben inzicht in hun eigen kwaliteiten in relatie tot menslievende zorg. Dagdeel II Zie mij als mens! Het perspectief van de cliënt 2.Dit impliceert dat er een concreet beeld moet zijn over hoe menslievende zorg er in de praktijk uitziet. Het geven van een mooie definitie zegt nog weinig over hoe dat er in de praktijk uitziet. De onderzoeksgroep spreekt bijvoorbeeld over 'natuurtalenten' , maar er wordt niet concreet gemaakt welk beeld zij hierbij hebben. Reliëf bevordert menslievende zorg in Nederland. Klik hier voor ons aanbod in corona-tijd ; Trainingsaanbod. Wijzer gewo...