Gratis elektronische bibliotheek

De kunst van veranderen - Marco de Witte

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2013
BESTANDSGROOTTE: 5,36
ISBN: 9789013114553
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Marco de Witte

Het beste pdf boek van De kunst van veranderen dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

De kunst van veranderen 1e druk is een boek van Marco de Witte uitgegeven bij Vakmedianet Management B.V.. ISBN 9789013114553 Dit boek is het resultaat van een uitgebreid ontwikkelproces. De auteurs presenteren een visie op en een model voor verandermanagement waarin vier vragen centraal staan: Waarom?, Wat?, Hoe?, Wie? Ik! Deze bedrieglijk simpele vragen - én de relaties daartussen - helpen de lezer om stap-voor-stap complexe veranderkundige opgaven op een samenhangende manier te doorgronden. En om betere keuzes te maken bij het scherpstellen van de businesspropositie, de organisatie-inrichting en de noodzakelijke veranderingen. In het verlengde hiervan komt een drietal dilemma’s aan de orde die zich in elke veranderpraktijk voordoen: het balanceren tussen ‘deel en geheel’, ‘inhoud en betekenis’ en ‘ratio en emotie’. Het model geeft de lezer handvatten om in de eigen praktijk snel tot de kern van een vraagstuk te komen. Model, kernvragen en dilemma’s vormen de centrale elementen van een zoektocht naar ‘de heilige graal’ van de veranderkunde: het antwoord op de vraag ‘Wat werkt wel, wat niet en waarom?’ Tegelijkertijd laat dit boek zien dat veranderopgaven vaak lastig te managen zijn. Het gaat in dit boek dan ook letterlijk om ‘de kunst van veranderen’; een kunst die de nodige professionaliteit vraagt. De uitdrukking ‘beeld gaat voor tekst’ wordt in dit boek serieus genomen. Alle centrale ideeën en concepten worden niet alleen beschreven, maar zijn ook vertaald in schema’s, afb eeldingen en illustraties. Door de jaren heen hebben honderden cursisten in de vorm van oneliners feedback gegeven op het model en het onderliggende gedachtegoed. Ook dat is meegenomen in de vormgeving. Dit alles heeft geleid tot een ‘visueel’ bijzonder vormgegeven boek. De auteurs marco de witte en jan jonker verzorgen samen al jaren hooggewaardeerde seminars en leergangen over organisatieverandering. In hun gezamenlijke presentaties zijn zij een ‘onnavolgbaar’ duo.

...mst van Nederland. De kunst van richting te veranderen' houdt Floris Alkemade een persoonlijk en erudiet pleidooi voor een andere inrichting van onze samenleving ... De kunst van veranderen - Management Impact ... . Over het waarom is hij in zijn 'afscheidsessay' als Rijksbouwmeester helder, over het hoe helaas minder, aldus recensent Hans-Hugo Smit. Samenvattingen van het boek De kunst van veranderen (isbn: 9789013114553) - Marco de Witte, Jan Jonker geschreven door studenten. Vind het uittreksel of samenvatting voor je studie op Knoowy. De kunst van richting te veranderen Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De kli ... Samenvatting De kunst van veranderen - Stuvia ... . Vind het uittreksel of samenvatting voor je studie op Knoowy. De kunst van richting te veranderen Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. De kunst van het veranderen, gedrag van doelgroepen 7 op gedrag. Het is ook mogelijk dat er helemaal geen effect is op het gedrag van de doelgroep, omdat het instrument niet geschikt was om dit type gedrag te beïnvloeden. Om deze problemen te voorkomen, pleiten wij voor een verandering georiënteerde aanpak om programma's en Lucas Onderwijs heeft het boek Lucas Onderwijs en de kunst van het veranderen gepresenteerd. Een inspiratieboek voor scholen die de ambitie hebben hun onderwijs eigentijds in te richten. Het staat boordevol concrete voorbeelden en handvatten voor verandering. Kennisnet leverde een bijdrage aan het onderwerp ict. Over veranderingen zijn talloze boeken geschreven. De kunst van veranderen (Marco de Witte en Jan Jonker) geeft op basis van hun jarenlange ervaring een handzaam overzicht over hoe veranderingen het beste kunnen worden aangepakt. Ik heb het boek met veel plezier en interesse gelezen en vond het voor mijzelf nuttig om een samenvatting te schrijven. Tegelijkertijd laat dit boek zien dat veranderopgaven vaak lastig te managen zijn. Het gaat in dit boek dan ook letterlijk om 'de kunst van veranderen'; een kunst die de nodige professionaliteit vraagt. De uitdrukking 'beeld gaat voor tekst' wordt in dit boek serieus genomen. Dit is een samenvatting van het boek De kunst van veranderen van Marco de Witte en Jan Jonker. In de samenvatting zijn alleen hoofdstuk 1 tot en met 6 opgenomen. De auteurs benaderen ze daarom als 'de kunst van veranderen'; een kunst die de nodige professionaliteit vraagt. Alle centrale ideeën en concepten worden in dit boek niet alleen beschreven, maar zijn ook vertaald in schema's, afbeeldingen en illustraties. Dit maakt De kunst van veranderen een bijzonder vormgegeven boek. De kunst of kunde van het veranderen kent twee voorwaarden. De eerste is het erkennen van de noodzaak, de tweede is dat diegenen die de verantwoordelijkheid dragen, deze ook nemen. Als het gaat over de gezondheidszorg zijn we het over het algemeen eens. De noodzaak om te bezuinigen en de toenemende kosten te beheersen zijn evident. De auteurs benaderen ze daarom als 'de kunst van veranderen'; een kunst die de nodige professionaliteit vraagt. Alle centrale ideeën en concepten worden in dit boek niet alleen beschreven, maar zijn ook vertaald in schema's, afbeeldingen en illustraties. Dit maakt De kunst van veranderen een bijzonder vormgegeven boek....