Gratis elektronische bibliotheek

Recht en praktijk - Klimaat en recht - W.Th. Braams

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2010
BESTANDSGROOTTE: 9,49
ISBN: 9789013078664
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W.Th. Braams

Veel plezier met het gratis lezen van Recht en praktijk - Klimaat en recht W.Th. Braams epub boeken

Omschrijving:

Klimaatverandering kan zich al geruime tijd in een grote politieke en maatschappelijke belangstelling verheugen. Een belangstelling die niet alleen wordt ingegeven door nieuwsgierigheid, maar vooral ook door pure noodzaak. De klimaatverandering noodzaakt immers, zoals het er nu naar uit ziet, tot het 'klimaatbestendig' maken van Nederland. Het is echter lastig om bij voorbaat effectief in te spelen op veranderingen die nog met zoveel onzekerheden zijn omgeven. Ook de internationale dimensie en de wereldwijde oorzaak van het klimaatprobleem maken de aanpak daarvan op nationaal niveau lastig. Veel onzekerheden dus. Niettemin is het probleem reëel. De opzet van deze bundel is daarom om te bezien of Nederland op dit moment in juridische zin voldoende is voorbereid en of het reeds beschikbare juridische instrumentarium voldoende wordt benut om aan de klimaatverandering en de gevolgen daarvan het hoofd te bieden. Op een aantal terreinen blijkt dat dit (nog) niet het geval is. Daar komt bij dat aanpassing aan de klimaatverandering met het huidige juridische instrumentarium op sommige gebieden wel eens onbetaalbaar zou kunnen worden.

...t klimaat door moties voor klimaatactie in te dienen ... Praktijk Economie, Management en Recht - Windesheim ... . De Staat moet de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% hebben verminderd ten opzichte van 1990. De Hoge Raad heeft dit op 20 december 2019 bevestigd. Op 24 juni 2015 was de eerste uitspraak in de Klimaatzaak door de rechter waarna deze in Hoger Beroep op 9 oktober 2018 ook in stand werd gehouden. Het kabinet overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof in de Urgenda-zaak. Daarin werd het eerdere vonnis in de rechtszaak va ... bol.com | Recht en praktijk - Verzekeringsrecht praktisch ... ... . Daarin werd het eerdere vonnis in de rechtszaak van de klimaatorganisatie bekrachtigt, namelijk dat de overheid verplicht is te zorgen dat in 2020 minimaal 25 procent minder CO2 wordt uitgestoten dan in 1990. Wanneer het kabinet inderdaad in cassatie […] Je gaat aan de slag met jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je mag verder ook bewijzen van eerdere werkervaringen toevoegen aan het portfolio. De theorie staat zo niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan de praktijk. Relevante werkervaring is een pre, maar is geen vereiste. Je relevante werkervaring kan je inzetten tijdens je studie....