Gratis elektronische bibliotheek

Arbitrage - J.W. Bitter

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2017
BESTANDSGROOTTE: 11,77
ISBN: 9789012399791
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.W. Bitter

J.W. Bitter Epub boeken van Arbitrage zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Arbitrage is een wereldwijd en in Nederland erkend en gewaardeerd alternatief voor geschilbeslechting door de rechter. Arbitrageprocedures worden gekenmerkt door de vrijheid van de partijen bij de keuze van de arbiters en bij de vaststelling van de regels van de procedure. De wet voorziet in de uitvoerbaarheid van in arbitrage gewezen vonnissen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een algemeen belang bestaat bij een goed functionerende arbitrale rechtspleging. De wetgever heeft het belang van arbitrage erkend door in 1986 de uit 1838 stammende arbitragewet door een moderne wet te vervangen. Die wet is per 1 januari 2015 op haar beurt gewijzigd. In dit boek beschrijft de auteur aan de hand van jurisprudentie, literatuur en wetsgeschiedenis de belangrijkste aspecten van het Nederlandse arbitragegerecht zoals de wijze waarop geschillen aan arbitrage kunnen worpen onderworpen en aan de bevoegdheid van de rechter kunnen worden onttrokken, de bevoegdheidsafbakening tussen arbiters en de rechter, het arbitraal kort geding, de wijze waarop de rechter in arbitrage assistentie kan verlenen, de rechtsmiddelen die tegen arbitrale vonnissen kunne worden ingesteld en de uitvoerbaarheid van arbitrale vonnissen.

... desperate to complete the sale of his trading ... ARBITRAGE | meaning in the Cambridge English Dictionary ... ... Het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt de beslechting en oplossing van geschillen te bevorderen via arbitrage, bindend advies en mediation. Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechtspraak. Hierbij doen deskundigen uit een bepaalde branche (bijvoorbeeld bouwkundigen) een uitspraak over het conflict. Zij vormen de arbitragecommissie. De partijen ... Arbitrage (conflict) - Wikipedia ... . Zij vormen de arbitragecommissie. De partijen die een conflict hebben, kunnen zelf deskundigen benoemen. Dit moet wel een ... Arbitrage trades are necessarily synthetic, leveraged trades, as they involve a short position. If the assets used are not identical (so a price divergence makes the trade temporarily lose money), or the margin treatment is not identical, and the trader is accordingly required to post margin (faces a margin call), the trader may run out of capital (if they run out of cash and cannot borrow ... Arbitrage definition is - the nearly simultaneous purchase and sale of securities or foreign exchange in different markets in order to profit from price discrepancies. Arbitrage kan verwijzen naar: . Arbitrage (conflict): een methode van geschilbeslechting waarbij een onpartijdige arbiter in een geschil tussen partijen een bindende uitspraak geeft. Arbitrage (handel): het gelijktijdig op verschillende markten kopen en verkopen van effecten (of andere activa) om gebruik te maken van koersverschillen. Boxarbitrage: gebruikmaken van verschillen in ... Arbitrage is a 2012 American crime drama film directed by Nicholas Jarecki and starring Richard Gere, Susan Sarandon, Tim Roth and Brit Marling. Filming began in April 2011 in New York City. It opened in U.S. theaters in September 2012. Plot. Sixty-year-old hedge fund magnate Robert Miller (Richard Gere ... Arbitrage is a mechanically sound and consistently entertaining film, with some noteworthy performances. However, after the film concludes, it's hard to find anything to be enthusiastic about it. Arbitrage biedt veel voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure voor de gewone rechter. Zo is het mogelijk om het geding (en de uitkomst daarvan) geheim te houden. Verder staat tegen een arbitraal vonnis in beginsel...