Gratis elektronische bibliotheek

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie - G.J.M. van den Biggelaar

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1994-01-01
BESTANDSGROOTTE: 6,92
ISBN: 9789038702919
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G.J.M. van den Biggelaar

Alle G.J.M. van den Biggelaar boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

...en beschouwing. Voorts besteed ik niet afzonderlijk aandacht aan de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten ... Was dat nu wel het feestje waard? - Bulletineke Justitia ... . voorkoming van strafvervolging, niet gepubliceerd. Zie voor een bespreking van de inhoud van het voorstel: G.J.M. van den Biggelaar, De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie, Arnhem 1994, p. 106-111. Ondanks de totstandkoming van een vereenvoudigde afdoening op grond van de WED kampen rechterlijke macht. Om hieraan tegemoet te komen is een nieuwe vorm van buitengerechtelijke afdoening ingevoerd, waarbij het Openbaar Mi ... Het OM mag u ook een straf opleggen: de OM-afdoening - Judex ... . Om hieraan tegemoet te komen is een nieuwe vorm van buitengerechtelijke afdoening ingevoerd, waarbij het Openbaar Ministerie (hierna: OM) als het ware de rol van de strafrechter overneemt. Zo is in 2008 de Wet OM-afdoening gefaseerd in werking getreden. afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) ... telijke afdoening van strafzaken te vervangen door de vorm van de strafbeschikking. Zijkonden deze wijziging niet als een louter cosmetische ... rechterlijke macht, dat de leden van het openbaar ministerie - weliswaar Er is dan geen vaststelling van schuld door de strafrechter, waardoor als het ware nooit komt vast te staan dat de verdachte daadwerkelijk het strafbare feit heeft gepleegd. Indien de verdachte het transactieaanbod afwijst, dient het Openbaar Ministerie actie te ondernemen om de zaak alsnog voor de rechter te krijgen. Als zaken waarin de strafbeschikkingsbevoegdheid kan worden uitgeoefend worden aangewezen: a. de zaken, aangeduid in bijlage I van dit besluit en zoals nader omschreven in de richtlijnen, gesteld door het openbaar ministerie, die de ontdekking betreffen van een misdrijf, omschreven in artikel 310 of 321 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover het feit de toe-eigening betreft van goederen ... Sinds de Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) is het voor het Openbaar Ministerie (hierna: OM) mogelijk geworden om zelfstandig bepaalde strafbare feiten door middel van een strafbeschikking af te doen....