Gratis elektronische bibliotheek

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie - G.J.M. van den Biggelaar

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1994-01-01
BESTANDSGROOTTE: 11,7
ISBN: 9789038702919
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: G.J.M. van den Biggelaar

Alle G.J.M. van den Biggelaar boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

...Zoon) Arnhem 1994. Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het ... Was dat nu wel het feestje waard? - Bulletineke Justitia ... ... (1994). Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; Export to Mendeley; Save as EndNote; Export to RefWorks; Title: De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie: Author: van den Biggelaar, G.J.M. Thesis advisor: Mols, Gerardus ... ging van 1979 tot de conclusie dat het Openbaar Ministerie de bevoegdheid moest krijgen om een betalingsbevel uit te vaardi ... Het OM mag u ook een straf opleggen: de OM-afdoening - Judex ... ... ging van 1979 tot de conclusie dat het Openbaar Ministerie de bevoegdheid moest krijgen om een betalingsbevel uit te vaardigen, waartegen een verdachte in verzet kan.8 Kortom: 3 Zie o.a. Hartmann, A. , ZDe uitengerehtelijke afdoening, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge Het onder- De officiële titel van de Wet OM-afdoening luidt Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. Het nieuwe artikel 257a van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de officier van justitie, indien ... Door de invoering van de Wet OM-afdoening is een regeling in het Wetboek van Strafvordering opgenomen die het mogelijk maakt dat de officier van justitie misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat en alle overtredingen door het uitvaardigen van een strafbeschikking zelf bestraft (artikel 257a Sv).De wetgever heeft met deze regeling een lichte - niet-rechterlijke ... Author: Eerste Kamer der Staten-Generaal Created Date: 6/22/2018 11:17:21 AM Title: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening); Brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het rapport "Evaluatie Wet OM-afdoening" terminologische kwestie de aandacht. Hiervoor is gesproken - in navolging van de in 2 Het jeugdstrafrecht, het militaire strafrecht, het oorlogsstrafrecht en bestuurlijke boeterecht (het be-stuursstrafrecht) blijven daarbij buiten beschouwing. Voorts besteed ik niet afzonderlijk aandacht aan de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten. voorkoming van strafvervolging, niet gepubliceerd. Zie voor een bespreking van de inhoud van het voorstel: G.J.M. van den Biggelaar, De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie, Arnhem 1994, p. 106-111. Ondanks de totstandkoming van een vereenvoudigde afdoening op grond van de WED kampen rechterlijke macht. Om hieraan tegemoet te komen is een nieuwe vorm van buitengerechtelijke afdoening ingevoerd, waarbij het Openbaar Ministerie (hierna: OM) als het ware de rol van de strafrechter overneemt. Zo is in 2008 de Wet OM-afdoening gefaseerd in werking getreden. afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) ... telijke afdoening van strafzaken te vervangen door de vorm van de strafbeschikking. Zijkonden deze wijziging niet als een louter cosmetische ... rechterlijke macht, dat de leden van het openbaar ministerie - weliswaar Er is dan geen vaststelling van schuld door de strafrechter, waardoor als het ware nooit komt vast te staan dat de verdachte daadwerkelijk het strafbare feit heeft gepleegd. Indien de verdachte het transactieaanbod afwijst, dient het Openbaar Ministerie actie te ondernemen om de zaak alsnog voor de rechter te krijgen. Als zaken waarin de strafbeschikkingsbevoegdheid kan worden uitgeoefend worden aangewezen: a. de zaken, aangeduid in bijlage I van dit besluit en zoals nader omschreven in de richtlijnen, gesteld door het openbaar ministerie, die de ontdekking betreffen van een misdrijf, omschreven in artikel 310 of 321 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover het feit de toe-eigening betreft van goederen ... Sinds de Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) is het voor het Openbaar Ministerie (hierna: OM) mogelijk geworden om zelfstandig bepaalde strafbare feiten door middel van een strafbeschikking af te doen....