Gratis elektronische bibliotheek

Eendenkooien - Piet Lautenbach

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2011
BESTANDSGROOTTE: 5,17
ISBN: 9789023248965
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Piet Lautenbach

U kunt het boek Eendenkooien downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Het zijn markante punten in het landschap.In een ver verleden door mensen aangelegd,en eeuwen in stand gehouden. Voor wie nog nooit een eendenkooi heeft gezien, ze zijn gemakkelijk herkenbaaraan de opduikende boomgroepen, de kooibossen, in het open landschap.Zeven zijn er nog op Terschelling. Drie in de open polder: de Landerumer-kooi, de Formerumerkooi en de Hoornerkooi. Vier liggen er ‘buitendijks’,op de Grië. Van west nasar oost zijn het de Takkenkooi, de Jan Willemskooi,de Horrekooi en de Rimkeskooi.Een eendenkooi bestaat uit een min of meer rechthoekige open plas, de kolk, met daaromheen een brede bomen- en struikensingel. Aan de hoekpunten van de plas bevinden zich overdekte greppels, de pijpen. Met tamme eendenworden de wilde eenden zo’n pijp in gelokt, gevangen en gedood.Eiwitrijk voedsel voor mensen is vaak een schaars goed geweest op het eiland.Wanneer dan ook het idee van eendenkooien komt overwaaien van de vaste wal, gaan de eilanders ruim gebruik maken van deze eendenvangmethode.Dit boek beschrijft de historie van die kooien en vertelt het verhaal van het met geheimzinnigheid omgeven beroep van kooiker.

...ument met een uitgebreid artikel over eendenkooien, de Kongsi (project) en het lesprogramma als onderdeel daarvan ... Polder Berkenwoude - Het Zuid-Hollands Landschap ... . Eendenkooien zijn een Hollandse vinding voor het vangen van wilde eenden. Zoals Bert Meijs hieronder al aangaf: er is in ieder geval nog één, twaalf jaar oudere, vermelding van een eendenkooi, namelijk in de heerlijkheid Drunen in 1653. In het heerlijkheidsarchief ... Eendenkooien (Paperback). Het zijn markante punten in het landschap.In een ver verleden door mensen aangelegd,en eeuwen in stand gehouden ... Ten Klooster, de Kooikersfamilie uit Zwartewatersklooster ... ... . Het zijn markante punten in het landschap.In een ver verleden door mensen aangelegd,en eeuwen in stand gehouden. Voor wie nog... De Kooikersvereniging is opgericht in 1929 en stelt zich tot doel het beschermen en in stand houden van de eendenkooien en het behartigen van de belangen van eigenaren en kooikers. De vereniging doet dat door overleg te voeren met tal van organisaties die op enigerlei wijze een rol spelen bij eendenkooien en kooibedrijf. Eendenkooien. Eendenkooien zijn een typisch Nederlandse vinding al uit de late middeleeuwen. In de eendenkooi ligt een plas, verscholen in een bosje. De kooiker lokt de wilde eenden met zijn hondje vanaf de plas in de vangpijp, een soort fuik. Eenmaal in de vangpijp is er geen weg terug. Eendenkooien zijn met rietschermen omheinde plassen waar door middel van vangpijpen eenden werden gevangen. Een vangpijp is een steeds smaller wordende sloot met daar overheen een net. De eendenbout werd verkocht voor consumptie. Eendenkooien hebben van vroeger uit iets geheimzinnigs. Dit komt omdat er vroeger geen mens werd geduld. Vroeger, rond 1530, waren eendenkooien en kooikers heel normaal in Nederland. Wilde eenden werden gevangen voor de consumptie. De eendenkooi was voor een boer toen een gemakkelijke en leuke manier om iets bij te verdienen, omdat eenden toen hoog geprijsd waren. Maar ik moet toegeven: ik weet eigenlijk helemaal niet wat eendenkooien zijn. Een beetje dommig denk ik dat het een soort ijzeren kooien zijn, propvol eenden. En die heb ik niet gezien. Ik heb het voor jullie opgezocht: eendekooien zijn plekken waar ze vroeger wilde eenden vingen. 19-mrt-2019 - Eendenkooien zijn als groene oases in het open landschap van de waddenkust. Prachtige stukjes natuur waar al eeuwenlang een bijzonder ambacht wordt uitgeoefend. In lesprogramma De Eendenkooi maken kinderen van groep 7 en 8 kennis met deze cultuurhistorische pareltjes. Het lespakket is gratis en toepasbaar voor elke eendenkooi. Eendenkooien vormen vaak rustgebieden in het landschap voor vogels en zoogdieren en kennen door de afwisseling van water en bos een rijke broedvogelbevolking. Afbakening. Onder het beheertype Eendenkooi vallen de geregistreerde eendenkooien en die kooien die aan de voorwaarden van geregistreerde kooien voldoen. Eendenkooien zijn een oorspronkelijk Nederlandse vinding en het kooibedrijf is in zijn huidige vorm al zo'n 600 jaar bekend. Gravure uit de 17e eeuw van een eendenkooi in bedrijf. Hoe ziet een eendenkooi er uit? Een eendenkooi bestaat uit een vijver of kooiplas, waarop een aantal zij-armen of vangpijpen aangesloten is. Eend is de algemene naam voor een aantal soorten vogels uit de familie van eendachtigen (Anatidae). Alle soorten uit de Anatidae worden "eenden" genoemd, behalve de soorten uit de onderfamilie Anserinae, de ganzen en zwanen.Eenden zijn hoofdzakelijk aquatische vogels, meestal kleiner dan hun verwanten, de zwanen en de ganzen, met een kortere nek, en kunnen in zowel zoet als zout water worden ... Op een winderige en natte decembermiddag in 2011 nemen we een kijkje in de eendenkooien in de Vughtse Gement. Er zijn er twee: de Oude en de Nieuwe Kooi, die momenteel allebei eigendom zijn van Natuurmonumenten. De districtsbeheerder van die organisatie, Fons Mandigers, gaat mee. Eendenkooien kwamen door heel het poldergebied van Nederland voor. Ook in de provincie Utrecht waren er verschillende eendenkooien te vinden. De Lopikerwaard kende er tientallen, onder meer in Willeskop, Benschop en in Blokland. Twee eendenkooien in Blokland zijn nog bewaard gebleven. Roggenei-model De eendenkooien raakten echter in de verdrukking, want ze vroegen ruimte en rust, en vooral het laatste was steeds minder te vinden. Zo had de komst van de Dedemsvaart, na 1819, al een nadelig effect gehad op de stand der eendenkooien. Bovendien was het niet altijd gemakkelijk een vergunning te krijgen. Neem een ...