Gratis elektronische bibliotheek

Palliatieve Zorg: De Kunst Van 'Er Zijn' - Marianne Waling-Huijsen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2004
BESTANDSGROOTTE: 9,56
ISBN: 9789055735037
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Marianne Waling-Huijsen

Het beste pdf boek van Palliatieve Zorg: De Kunst Van 'Er Zijn' dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Een zoon vraagt aan een vrijwilliger: "Wat kan ik doen voor vader?" De vrijwilliger zegt: "gewoon er zijn." De zoon vraagt: "Hoe doe ik dat dan?"Aanwezig zijn, er helemaal 'zijn' voor de ander dat is misschien wel het meest wezenlijke van palliatieve zorgverlening (zorg in de laatste fase van het leven) door vrijwilligers en mantelzorgers.Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met palliatieve zorg. Als naaste wordt je opeens geconfronteerd met de achteruitgang van een dierbare, en die wil je tot het allerlaatste toe de best mogelijke zorg bieden. Naast de zorg door een arts, verpleegkundige en andere professionele hulpverleners wordt het grootste deel van de palliatieve zorg door mantelzorgers en vrijwilligers ingevuld. Door hun aandeel is de palliatieve zorg in Nederland zo uitgebreid en heeft het veel aan kwaliteit gewonnen de laatste jaren.Palliatieve zorg: De kunst van 'er zijn' is een handboek voor alle mantelzorgers en vrijwilligers die deze zorg verlenen. Dit boek beantwoordt vragen als: 'Wat betekent het om palliatieve zorg te verlenen als niet- beroepskracht?', 'Wat is goede palliatieve zorg?', 'Wat is, naast de lichamelijke verzorging, de inhoud van de geestelijke begeleiding?' en 'Hoever gaat palliatieve zorg?'. Naast nuttige informatie (zie ook de adressenlijst achterin), voorbeelden en praktische adviezen belicht Marianne Waling-Huijsen vooral ook de spirituele en ethische kant van de palliatieve zorgverlening.Palliatieve zorg: De kunst van 'er zijn' is tevens informatief voor diegenen die misschien willen kiezen om zelf vrijwilliger te worden. De beschreven ervaringen van vrijwilligers en mantelzorgers laten zien hoe waardevol en verrijkend dit werk ook voor jezelf kan zijn.

...ht van kunst voor patiënten uit de (palliatieve) zorg ... Er Zijn | mijn-bsl ... . Het is hun wetenschappelijke en politieke missie om de toekomst van de palliatieve zorgen vorm te geven. De palliatieve zorgnetwerken bedienen territoriale regio's. Het zijn er 25: 15 in Vlaanderen, 9 in Wallonië, waarvan 1 voor de Duitstalige gemeenschap, 1 groot bicommunautair en pluralistisch netwerk voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast de zorg door een arts, verpleegkundige en ande ... Palliatieve zorg: de kunst van 'er zijn' | Nederlands ... ... . Naast de zorg door een arts, verpleegkundige en andere professionele hulpverleners wordt het grootste deel van de palliatieve zorg door mantelzorgers en vrijwilligers ingevuld. Door hun aandeel is de palliatieve zorg in Nederland zo uitgebreid en heeft het veel aan kwaliteit gewonnen de laatste jaren. Palliatieve zorg: De kunst van 'er zijn' is ... Het verloop van de palliatieve fase. De palliatieve fase kan in grote lijnen op drie verschillende manieren verlopen, zoals onderstaande afbeelding in beeld brengt. Bij kanker gaat de achteruitgang aan het eind van de ziekte vrij abrupt. Bij hartfalen en COPD zijn er perioden van terugval, en vindt het overlijden meestal plotseling plaats. Bij ... Dit blijk uit onder meer het nationale meerjarenprogramma 'Lang Leve Kunst' (LLK) (2013-2016). De kennissynthese 'Kunst en positieve gezondheid' concludeert dat er veel kunstinterventies zijn in de langdurige zorg in Nederland, maar dat er nog te weinig bekend is over de effecten hiervan op de positieve gezondheid van deelnemers. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage in de zorg voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten. [], [], [] Er zijn ruim 11.000 VPTZ-vrijwilligers actief in Nederland. [Veel organisaties in de palliatieve terminale zorg zouden niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Dit boek gaat niet over die kunst of het ongeluk van de patiënt, maar over de kunst van de huisarts of verpleeghuisarts het leed rond het sterven te verlichten. Mooi sterven bestaan niet, maar het kan wellicht met iets minder narigheid.De stapel boeken met goede raad over palliatieve zorg groeit dokters boven het hoofd. Corien van Zweden, de kunst van het rouwen. 'Meer dan veertig jaar heb ik geleefd met de wetenschap dat ik een zusje heb gehad dat bij de geboorte is overleden. Vragen heb ik nooit gesteld. Dat kon niet, want over het zusje mocht niet gesproken worden en ik heb me altijd netjes aan die opdracht gehouden.' De schrijfster probeert de geschiedenis te ontrafelen van haar verzwegen, naamloos ... Palliatieve zorg is de totaalzorg aan patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte, indien genezen niet meer kan. Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit van leven en het comfort van de patiënt. Palliatieve zorg is er voor iedereen, thuis, in het ziekenhuis of in het rusthuis. Spiritualiteit in palliatieve zorg en de lessen van mijn stervende vader 1e druk is een boek van Alexander Verstaen uitgegeven bij Witsand Uitgevers Bvba. ISBN 9789492011879 De zorg aan het levenseinde haalt in Vlaanderen en Nederland globaal een hoog niveau. Ze is goed georganiseerd en er zijn veel gedreven hulpverleners. Ook zijn we betrokken bij de publiekscampagne van VWS over palliatieve zorg, die dit voorjaar start. De campagnewebsite is de basis voor een blijvende publiekswebsite over palliatieve zorg.' Zorgrelatie centraal. In het Zorgpad stervensfase staat een andere manier van kijken naar de zorg centraal: wat doe je wel en wat niet. Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting.Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is: er zijn onbehandelbare ziekteverschijnselen (refractaire symptomen). Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die wij ondersteunen die ziek zijn en niet meer beter kunnen worden. We vinden het belangrijk dat we de zorg in deze laatste levensfase goed organiseren. Zodat de mensen die wij ondersteunen zo lang als mogelijk kwaliteit van leven hebben. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk. Om ...