Gratis elektronische bibliotheek

Medische geschiedenis - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2018
BESTANDSGROOTTE: 7,47
ISBN: 9789036821698
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Het beste pdf boek van Medische geschiedenis dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Honderd jaar geleden gold tuberculose nog als volksziekte nummer één, tegenwoordig komt de ziekte in Nederland nauwelijks meer voor. Omgekeerd sprak niemand in 1900 over hypertensie of een hartinfarct.Ziekten komen en gaan. Net als de reactie op die aandoeningen. Zo is weerstand tegen vaccinatie, zoals we die tegenwoordig steeds vaker zien, geen nieuw verschijnsel; al sinds de late achttiende eeuw maken orthodoxe christenen hiertegen bezwaar.Het boek Medische geschiedenis geeft een overzicht van de geschiedenis van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen van de geneeskunde en de doorwerking daarvan in de moderne gezondheidszorg. Hoe is in de loop van de tijd gereageerd op ziekte en bedreigingen van de volksgezondheid? Waar, hoe en door wie werd de daartoe benodigde kennis verworven? Hoe werd die kennis in de praktijk gebracht? Wat kunnen we leren van het verleden?In de vier delen ('Ziekte', 'Kennis', 'Dokter en patiënt'en 'Maatschappij en gezondheidszorg') biedt Medische geschiedenis een kader voor reflectie op de huidige medische praktijk. De medische geschiedenis wordt daartoe besproken in thema's die relevant zijn voor het begrip van moderne gezondheidszorg.De thematische opbouw past bij de moderne visie op de medische geschiedschrijving. Daarbij is niet alleen aandacht voor de grote dokters en de vooruitgang in de geneeskunde, maar ook voor de maatschappelijke context en de paradoxen in het stelsel.De redactie heeft nationale en internationale auteurs geselecteerd die als onderzoeker en docent in de betreffende thema's hun sporen hebben verdiend.Het boek is door de brede opzet interessant voor alle professionals werkzaam in de gezondheidszorg. Van het boek is ook een speciale versie beschikbaar voor het onderwijs; Leerboek medische geschiedenis (ISBN 9789036819893).

...Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) in Urk is een voorziening van de Stichting Centrum voor Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME) ... Leerboek medische geschiedenis | mijn-bsl ... . Geneeskunde is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch, met als doel het herstellen van de gezonde toestand, het verzachten van symptomen of het voorkomen van (ergere) pathologie.Mensen die bekwaam zijn in dit vak worden arts of geneesheer genoemd. Medische Geschiedenis Geschiedenis van de geneeskunde en de zorg in de regio Maastricht. Ziekenzaal Ca ... BSL Shop | Medische geschiedenis ... .Mensen die bekwaam zijn in dit vak worden arts of geneesheer genoemd. Medische Geschiedenis Geschiedenis van de geneeskunde en de zorg in de regio Maastricht. Ziekenzaal Calvariënberg. Van slaapzaal naar 1 persoonskamer Lees verder. Nierdialyse. Een behandeling in ontwikkeling Lees verder. Lambert van Kleef (1846-1928) Geneesheer-directeur van ... Medische geschiedenis. Honderd jaar geleden gold tuberculose nog als volksziekte nummer één, tegenwoordig komt de ziekte in Nederland nauwelijks meer... 1 HET TREFPUNT MEDISCHE GESCHIEDENIS IN NEDERLAND STAND VAN ZAKEN, juli 2015 Het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland wil een ontmoetingsplaats én werkplek zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis. Anamnese - Medische voorgeschiedenis. 1 mei 2020 Laat een reactie achter. De kans is groot dat er bij het eerste gesprek met de verloskundige wordt gevraagd naar je anamnese. Een anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan vertellen. Medisch dossier onder AVG. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht voor de gehele Europese Unie. Deze wet regelt hoe bedrijven en organisaties jouw persoonsgegevens verwerken en vervangt de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp). Sessies worden geleid door wetenschappers van universiteiten in het hele land, evenals die betrokken zijn bij de medische geschiedenis op andere locaties, waaronder online en in musea. Studenten komen uit een breed scala van disciplines - historici of artsen in opleiding of voormalige patiënten en zorgverleners. Netwerk Medische Geschiedenis. Het Netwerk Medische Geschiedenis brengt onderzoekers die zich op een of andere manier bezighouden met medische geschiedenis bij elkaa. Daarbij richt het netwerk zich met name - maar niet uitsluitend - op promovendi in dit gebied. bijzonder hoogleraar Medische Geschiedenis Wetenschappelijke medewerkers De profielen van alle wetenschappelijke medewerkers van de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid staan op het Research Portal . SECURITY INFORMATION. Whenever you download a file over the Internet, there is always a risk that it will contain a security threat (a virus or a program that can damage your computer and the data stored on it). Medische geschiedenis, al is het maar in de vorm van een serie hoorcolleges of werkgroepen, is een effectieve en mateloos boeiende manier om toekomstige artsen en wetenschappers out of the box te leren denken en op te leiden tot interdisciplinaire kritische geesten. De medische geschiedenis van amyloïdose Hij schreef in 1639 een autopsieverslag over een jonge man 'met een vochtophoping in zijn buik, geelzucht en neusbloedingen, een abces in de lever en een grote milt 'gevuld met witte stenen'. Medische geschiedenis draagt dus bij aan de academische vorming in de zin dat het medische studenten leert betekenis te geven aan de professionele cultuur waarvan zij deel zullen gaan uitmaken. 5 Typen activiteiten Het is tot slot van belang in het kort aan te geven welke activiteiten het vakgebied medische geschiedenis omvat. Op dinsdag 12 mei neemt Peter J. Koehler - Atrium Medisch Centrum, Heerlen - de Pélerin lezing over medische geschiedenis voor zijn rekening. Het thema is Neurologische Cinematografie. In deze voordracht wordt na een introductie over de neurologische fotografie en cinematografie (met filmbeelden uit het begin van de 20e eeuw) ingegaan op het werk van Rudolf Magnus en Gijsbert Rademaker (1908 ... De thematische opbouw van het leerboek past bij de moderne visie op de medische geschiedenis. In vier delen ('Ziekte', 'Kennis', 'Dokter en patiënt' en 'Maatschappij en gezondheidszorg') biedt het een kader voor reflectie op de huidige medische praktijk. Per hoofdstuk zijn competenties, leerdoelen en leervragen geformuleerd....