Gratis elektronische bibliotheek

Ius commune Europaeum 22: Erven naar Marokkaans recht - S.W.E. Rutten

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,38
ISBN: 9789050950091
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: S.W.E. Rutten

Alle S.W.E. Rutten boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Nummer 22 in de Ius Commune Europaeum reeksDe Nederlandse samenleving kent een aanzienlijke populatie Marokkaanse staatsburgers. In het internationale familie- en erfrecht wordt met hun nationaliteit rekening gehouden wanneer conflictregels verwijzen naar het recht van de Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit bezit.In dit boek wordt een overzicht gegeven van het Marokkaanse erfrecht. Het Marokkaanse familierecht komt hierbij aan de orde voorzover dit van belang is om vast te stellen wie naar Marokkaans recht behoort tot de verwanten die erfgenamen van de erflater kunnen zijn.Na een uiteenzetting van het Nederlandse conflictenrecht inzake de erfopvolging wordt ingegaan op de complicaties die de toepassing van Marokkaans erfrecht in Nederland met zich mee kan brengen. Moet de langstlevende echtgenoot als erfgenaam worden aangemerkt als het huwelijk naar Marokkaans recht niet geldig is ? Moet de langstlevende echtgenoot uit een door verstoting ontbonden huwelijk nog als erfgenaam worden aangemerkt als in Nederland deze verstoting niet wordt erkend ? Welke rol kunnen Marokkaanse consulaire vertegenwoordigers spelen in het familierecht en bij de afwikkeling van nalatenschappen van Marokkaanse erflaters?Uitvoerig wordt stilgestaan bij de vraag of het op het islamitische recht gebaseerde Marokkaanse erfrecht verenigbaar is met de Nederlandse openbare orde. Gezien het toenemende belang van de doorwerking van mensenrechtenverdragen in de nationale rechtsorde zijn uit het EVRM en het Vrouwenverdrag de bepalingen geselecteerd die de erfopvolging kunnen betreffen, en is onderzocht of de toepassing van Marokkaans erfrecht een toetsing aan deze bepalingen kan doorstaan.Tenslotte wordt in deze publicatie aandacht besteed aan de mogelijkheid om in Nederland genomen erfrechtelijke beslissingen in Marokko ten uitvoer te leggen.De auteur heeft de problematiek zowel vanuit een wetenschappelijke als vanuit een praktische invalshoek benaderd. Aldus wordt zowel aan de wetenschapper als aan hen die beroepshalve met het Marokkaanse (erf-)recht in aanraking komen, informatie gegeven op een in Nederland tot op heden nog nauwelijks ontgonnen gebied. Raadpleging van dit boek kan ook behulpzaam zijn in zaken waarin niet het Marokkaanse recht maar het recht van andere Staten waar een door de Islam geïnspireerd erfrecht geldt, toepasselijk wordt verklaard.

...centives in the EC and the WTO : a view on state aids, trade subsidies and direct taxation / Raymond Hubert Christiaan Luja ... Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie » » 1925-1934 ... ... . - [Antwerpen etc. : Intersentia], 2003. - XII, 301 p. ; 25 cm. - (Ius Commune Europaeum; 41) Uitg. onder auspiciën van METRO. Proefschrift Universiteit Maastricht. Morozoff N(eigen,ev,neut) Kwestie N(soort,ev,neut) Geest N(soort,ev,neut) N(eigen,ev,neut) gebleven V(hulp_of_kopp,verl_dw,onverv) V(trans,verl_dw,onverv) V(intrans,verl_dw,onverv de Art(bep,zijd_of_mv,neut) 13789 . Punc(punt) 13415 , Punc(komma) 12426 van Prep(voor) 7195 een Art(onbep,zijd_of_onzijd,neut) 5996 en Conj(neven) 5383 het ... Publicaties - Vincent Sagaert - Goederenrecht ... . Punc(punt) 13415 , Punc(komma) 12426 van Prep(voor) 7195 een Art(onbep,zijd_of_onzijd,neut) 5996 en Conj(neven) 5383 het Art(bep,onzijd,neut) 5 I. INLEIDING . De commissie voor de Justitie heeft dit wetsvoorstel besproken tijdens haar vergaderingen van 22 oktober 2003, 5, 12, 19, 25 en 26 november 2003, 3 december 2003, 28 januari 2004, 10, 17 en 18 februari 2004, 9, 10 en 16 maart 2004 en 20 april 2004, in aanwezigheid van de minister van Justitie. Zoeken naar zin en bewijzen - Zijn religie en wetenschap tegenstrijdig. Lekker slapen. ... Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht deel 2-II Vertegenwoordiging en rechtspersoon. De rechtspersoon. ... Ius commune europaeum 27: de strafrechtelijke bescherming van het leefmilieu in belgië, ... Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie (, 1925-1934) (pag. 332) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.nl...