Gratis elektronische bibliotheek

Een nieuwe aanpak voor landelijke wegen. het functietoekenningsplan - Belmans (Vvsg) Liesbet

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2013
BESTANDSGROOTTE: 9,28
ISBN: 9782509016034
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Belmans (Vvsg) Liesbet

Alle Belmans (Vvsg) Liesbet boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Iedere Vlaamse gemeente heeft landelijke wegen, die alsmaar intensiever en diverser gebruikt worden. Niet alleen is er meer landbouwverkeer, fiets- en wandelroutes hebben ook aan populariteit gewonnen. Dat zorgt voor verkeersonveilige situaties en doet de onderhoudskosten toenemen. Een vraag die steeds belangrijker wordt, is dan ook hoe deze landelijke wegen veilig ingericht en efficiënt beheerd kunnen worden. Het functietoekenningsplan, uitgewerkt door de Vlaamse Landmaatschappij met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, biedt hierop een antwoord. De publicatie 'Een nieuwe aanpak voor landelijke wegen. Het functietoekenningsplan' licht het functietoekenningsplan op een toegankelijke manier toe door middel van talrijke illustraties. Gemeenten die op een toekomstgerichte manier om willen gaan met hun landelijk wegennet, vinden in deze publicatie inspiratie om aan de slag te gaan. Maar ook ruimtelijke planners, bouwkundigen, architecten ... hebben er een handig werkinstrument bij.

...van en investeringen in landelijke wegen beter in beeld te brengen ... Een veilig carnaval in 2021: kansen voor crowd management ... ... ... Problematiek van plattelandswegen en de rol van een functietoekenningsplan Frans Pauwels, Sabine Gheysen, Hilde Van Leirsberghe en Frank Stubbe VLM West-Vlaanderen 27 oktober 2009 Inhoud Plattelandswegen en functies Plattelandswegen en planning Het EFRO-project 'Landbouwwegen in de Westhoek', met De opmaak van een functietoekenningsplan. De aanpak voor functietoekenning van landelijke wegen verspreiden ... 2013lokaal05 by Lokaal Bestuur - Issuu ... . De aanpak voor functietoekenning van landelijke wegen verspreiden ... Landelijke wegen opnemen als thema in het gemeentelijk mobiliteitsplan ... moet de landelijke weg na de omleiding hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat of aangepast worden aan een nieuwe functie als ontsluitings- en verbindingsweg. een nieuwe overlegstructuur opgezet. Eén keer per jaar vindt in het kader van het SPV 2030 een landelijk bestuurlijk overleg plaats. De landelijke afspraken worden vervolgens in regionale overlegtafels onder leiding van provincies en vervoerregio's vertaald naar concrete uitvoeringsagenda's. Wat betekent deze nieuwe aanpak voor de diverse ... van landelijke gemeenten. Het is bedoeld voor lokale wegbeheerders, adviesverleners, vergunningverleners, verkeersexperten en de lokale politie maar uiteraard kan het boek ook de gebruikers van de plattelandswegen (landbouwers, recreanten, buurtbewoners, enz.) inspireren. In de meeste landelijke gebieden zijn wegen aangepast aan agrarisch gebruik. van landelijke wegen onze aandacht. Het IPO publiceerde een voorbeeldenboek voor de aanpak van sluipverkeer op landelijke wegen (juli 2011). Naar aanleiding hiervan worden, aanvullend op het voorbeeldenboek, volgende beleidsaanbevelingen geformuleerd. 2. Algemene doelstelling Landmaatschappij (VLM) i.s.m het Westhoekoverleg en de provincie West-Vlaanderen een functietoekenningsplan op voor 18 betrokken gemeenten. Met het functietoekennings-plan kan een gemeente, nadat de landelijke wegen in kaart zijn gebracht, voor elke land-bouwweg de gewenste functie aanduiden en daarmee aangeven voor welke gebruikers de "Dat we nu een Landelijke Aanpak Zwerfafval hebben waarin we met drie organisaties optrekken maakt onze boodschap voor een schoon Nederland krachtig. Het gaat om de openbare ruimte, die is van ons allemaal. We moeten het met z'n allen aanpakken." Hélène van Zutphen, Directeur NederlandSchoon: Mobiliteitsbeleid zou zich moeten richten op stedelijke bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en de klimaatopgave, naast het aanpakken van de drukte in de spits. De meeste oplossingen zijn echter niet eenvoudig en vergen politieke keuzes. Dat stellen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in de studie Kansrijk Mobiliteitsbeleid, die vandaag Het Landelijk Verkeersmanagementberaad, LVMB, nam vorig jaar het initiatief om een algemene aanpak te ontwikkelen die regionaal kan worden gebruikt maar tegelijkertijd landelijke consistentie biedt. Deze werkwijze is in december 2015 vastgelegd in de Landelijke Regelaanpak. Net zoals de voorbije jaren en legislaturen doet de stad een grote inspanning om onze vele kilometers landelijke wegen te onderhouden. In de gemeenteraad van april werd maar liefst 1,1 miljoen voorzien voor dit onderhoud. Het is voor een landelijke stad a Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Inspelen op de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie genoemd. In 2019 startte gemeente Zemst in samenwerking met VVV Toerisme Zemst een project op om de mooie natuur en de schoonheid van de vele trage wegen aan elkaar te koppelen. Vandaag is het resultaat 14 nieuwe wandellussen langs trage wegen die deels ook toegankelijk zijn voor fietsers en ruiters. De nieuwe werkwijze om de hinder van ongelukken en pechgevallen op wegen in de regio Rotterdam te verminderen, werpt zijn vruchten af. De filezwaarte als gevolg van incidenten is gedaald met 10 procent. En dat terwijl het aantal incidenten in dit gebied jaarlijks met 15 tot 20 procent is toegenomen sinds 2015. Dat meldt de Verkeersonderneming. Het reguleren van mensenmenigten is inmiddels niet weg te denken uit het dagelijks leven en de anderhalvemeternorm geldt voorlopig nog wel. Daarom is juist nu het moment om anders naar crowd management en fysieke veiligheid rondom carnaval te kijken. Deze blog geeft handvatten om beter voorbereid te zijn op carnaval 2021....