Gratis elektronische bibliotheek

1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in - F.J. Leeflang

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-07-01
BESTANDSGROOTTE: 10,28
ISBN: 9789026836725
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: F.J. Leeflang

Het beste pdf boek van 1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

1998-1999 Rechtspraak over de Mededingingswet door de Nederlandse rechter in

...ls bij abortus en euthanasie is gebeurd. Daartoe doet de rechter aan partijen schriftelijk opgave van de te verstrekken stukken ... Mededingingswet - vanstockum.nl ... . 3. Partijen kunnen binnen een door de rechter te bepalen termijn op de opmerkingen van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit of de Commissie van de Europese Gemeenschappen reageren. De rechter kan partijen in de gelegenheid stellen ... Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt. Mediation naast rechtspraak. Tussenuitspraak. De rechter kan een tussenuitspra ... PDF Artikel: Rechtspraak over de Mededingingswet in 2000 ... . U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt. Mediation naast rechtspraak. Tussenuitspraak. De rechter kan een tussenuitspraak doen wanneer een gebrek in het besluit wordt ontdekt. De toepassing van de Mededingingswet door de Nederlandse rechter. Pagina-navigatie: Overzicht; Wijzig gegevens. Titel: De toepassing van de Mededingingswet door de Nederlandse rechter: Looptijd: 01 / 2000 - onbekend: Status: Afgesloten: Onderzoeknummer: OND1278680: Leverancier gegevens: ... over narcis; inloggen; English; contact. Anna van ... de in 2007 door de Nederlandse rechter behandelde zaken voor de verdere ontwikkeling van het mededingingsrecht betrekkelijk betekenisloos zijn, ... 'Rechtspraak over de Mededingingswet in 2005', M&M 2006, nr. 3, p. 68. 5 CBb 31 december 2007, T-Mobile Netherlands B.V., KPN Mobile N.V., Het is een verkorte versie van de onlangs verschenen vijfde druk van "Kartelrecht I - Nederland de Mededingingswet". Het Nederlandse mededingingsrecht is volop in de actualiteit. In de uitgave wordt het actuele Nederlandse kartelrecht beschreven en van commentaar voorzien. Naast de basis rechtspraak wordt ook de meest actuele rechtspraak behandeld. De organisatie van de Rechtspraak. Iedere Nederlander krijgt gemiddeld 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Misschien omdat je zelf een rechtszaak start, bijvoorbeeld bij een scheiding. Of omdat iemand jou voor de rechter daagt. Je kunt ook als slachtoffer, getuige of deskundige betrokken raken bij een rechtszaak. Commissie. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Leeswijzer De aanleiding en achtergrond voor het uitbrengen van dit document door ACM komen in hoofdstuk 2 aan de orde. Hierin komt allereerst het regelgevend kader aan bod. Verticale overeenkomsten zijn onderwerp van Nederlandse en Europese mededingingswetgeving en vallen daarmee ... 1. Doel van de Mededingingswet. De in 1998 ingevoerde Mededingingswet (hierna Mw) verving de Wet Eco nomische Mededinging, die tot dat moment van toepassing was. Het doel van de invoering van de Mw was de intensivering van het mededingingsbeleid. Door het toetsen van concentraties en het opsporen van zowel kartels als misbruiken de artikelen 81, 82 en 86 van het EG-Verdrag. De Nederlandse Mededingingswet kijkt naar bepaald gedrag van ondernemingen dat de mededinging op (een deel van) de Nederlandse markt verstoort. Door de aandacht op die nationale markt is het mededingingsrecht van groot belang geworden voor de gemeenten. Ook kleinere gemeenten kunnen immers gemakkelijk In de gezondheidszorg spelen marktwerking en marktordening een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk dat zorgondernemers over actuele informatie inzake het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht beschikken. Deze uitgave helpt u hierbij.Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Europese ... 5. Opbouw van het wetsvoorstel en de memorie van toe-lichting 6 II. CONCENTRATIE VAN HET BESTUURSPROCESRECHT IN DE AWB 6 1. De huidige systematiek van de wetgeving 6 2. Reden voor wijziging 7 3. De nieuwe systematiek 8 4. De bijlagen bij de Awb 9 5. Griffierechten en indexering 9 III. NAAR EEN SLAGVAARDIGER BESTUURSPROCESRECHT 9 1. Algemeen 9 2. 7. Ingevolge artikel 5 van de Mededingingswet (hierna: Mw) is de Nederlandse Mededingingsautoriteit belast met taken ter uitvoering van de Mededingingswet. De Memorie van Toelichting bepaalt dat de Raad, bij ...