Gratis elektronische bibliotheek

De Nederlandse Wetboeken - J.A. Fruin

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,40
ISBN: 9789027141682
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.A. Fruin

U kunt het boek De Nederlandse Wetboeken downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De Nederlandse Wetboeken

...inkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 Hoofdstuk 1 ... De of het wetboek? Welk lidwoord ... . Grondrechten Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, Nederlandse wetgeving Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (rijkswet) Algemene plaatselijke verordening (APV, gemeentelijke pendant van wat landelijk 'wet' heet) 1 De raadkamer is bevoegd de noodige bevelen te geven, opdat het onderzoek hetwelk aan hare beslissing moet voorafgaan, overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek zal plaats vinden. 2 Door de raadkamer worden het openbaar ministerie, de ... bol.com | Nederlandse wetboeken, J.A. Fruin ... ... . 2 Door de raadkamer worden het openbaar ministerie, de verdachte en andere procesdeelnemers gehoord, althans hiertoe opgeroepen, tenzij anders is voorgeschreven. Denk daarbij aan de bv, de nv, de stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Boek 2 behandelt de oprichting en ontbinding van rechtspersonen, maar ook de interne gang van zaken (samen met de statuten van de rechtspersoon). Het Burgerlijk Wetboek Boek 2 geeft veel van de regels rondom het ondernemingsrecht. aanpassing van het bestaande Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen en een aantal andere landsverordeningen in verband met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (P.B. 2001, no. 24). Bij de vaststelling van deze regeling zijn de artikelnummers 16b, 25, 26b, 26c, 28, 34, 37, 38, 40, 42, 68, 87, Verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen. Gepubliceerd op 2 februari 2015 door Bas Swaen. Laatste update op: 10 juli 2018. Bij het verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen in je scriptie schrijf je verkort een verwijzing op in de tekst of in de voetnoot.. Je maakt geen gebruik van een wettenlijst die je op het eind van je scriptie plaats waarin je de ... Wetboek van Strafvordering Wet van 15 januari 1921 Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz., enz., enz.. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafvordering Dagelijkse mail. De Nederlandse taal goed onder de knie krijgen? Oefen dan elke dag de lidwoorden. Wij sturen elke dag om 7.15 een e-mail met de link naar de oefening van de dag....