Gratis elektronische bibliotheek

Communitarisme en vertrouwen in politieke instellingen : verslag van een empirisch onderzoek - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-01-01
BESTANDSGROOTTE: 11,93
ISBN: 9789064648243
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

U vindt hier de pdf van het boek Communitarisme en vertrouwen in politieke instellingen : verslag van een empirisch onderzoek

Omschrijving:

none

...svragen, verslag gedaan van de analyse van het empirisch materiaal ... PDF Leenstelsel en Staatsbestel Moet de Tweede Kamer zichzelf ... ... . Naar aanleiding van deze bevin-dingen en een vergelijking met enkele theoretische noties in de literatuur wordt tot slot een samenvattende conclusie getrokken. 1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Faculteit Rechtsgeleerdheid JEUGDRECHTMODELLEN IN THEORIE EN PRAKTIJK Een empirisch onderzoek naar het discours en de praktijk van Belgische jeugdrechters Eef Goedseels Promotor: Prof. Dr. G. Vervaeke Copromotor: Prof. Dr. J. Put Proefschrift ingedi ... Een onderzoek naar de democratische bewustwording van ... ... . Dr. G. Vervaeke Copromotor: Prof. Dr. J. Put Proefschrift ingediend met het oog op het verkrijgen van de graad van Doctor in de Criminologische Wetenschappen Maart 2015 basis van empirisch onderzoek. Zijn laatste publi­ caties, waarover ik het in deze tekst heb, hande­ len over dingen als gemeenschapszin, vertrouwen en het belang van een goed uitgebouwd vereni­ gingsleven voor een levenskrachtige democratie. Dat gebeurt altijd op zeer feitelijke gronden, op basis van uitgebreide empirische toetsing. Empirisch onderzoek op dit terrein is uitermate schaars. Zowel in het binnen- als buitenland is nauwelijks onderzoek te vinden dat buitenstaanders een blik gunt in wat zich binnen de muren van moskeeën tijdens de lessen voor kinderen afspeelt. Het Rotterdamse onderzoek is dus een van de eerste in zijn soort. alleen vervuld worden als er sprake is van een grote mate van vertrouwen in de betrokken instellingen. Als vertrouwen wegvalt, dan kan dat via kapitaalvlucht en bankruns leiden tot maatschappelijke chaos. Dat is ook de reden waarom systeemrelevante banken eigenlijk niet failliet kunnen en mogen gaan. Kenmerkend aspect: Rationeel optimisme en 'verlicht denken' dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek en sociale verhoudingen. Rationalisme à vertrouwen op de rede/verstand als je iets wilt onderzoeken, dus vertrouwen hebben in jezelf en zelf dingen onderzoeken Eeuw van de Verlichting en 18e eeuw 1700-1800. Kenmerkend aspect: Rationeel optimisme en 'verlicht denken' dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving; godsdienst politiek en sociale verhoudingen Nederland heet in de achttiende eeuw de Tijd van Pruiken en Revoluties, of kortweg Pruikentijd. het verslag van het onderzoek in de Turkse moskee Ayasofya. ... (gemiddeld 10) en vertegenwoordigers van de deelgemeente en instellingen in de buurt waarmee de moskee een relatie onderhoudt (4). Ook observeerden wij vier lessen en ... Empirisch onderzoek van recente datum is nauwelijks beschikbaar. In de volgende pagina's doen wij tussentijds verslag van onze eerste onderzoeksbevindingen in Leiden in het kader van het onderzoeksproject Burgers maken hun buurt, een groter onderzoeksproject van de UvA en de UT samen met het NICIS Institute en de gemeenten Enschede en Hengelo. Het onderzoek richt zich op Van oppergerechtshof tot onderklasse. De politieke ethiek van Michael Walzer - een interview (pdf) Paul van den Berg. Tzvetan Todorov, of de terugkeer van de deugd (pdf) Ger Groot. Doodvriezen op weg naar de hemel. Sympathie voor dieren (pdf) Wim Dubbink. Machines en moraal. Verslag van een onderzoekservaring (pdf) Jessica Mesman ambitie van de wetgever om met het recht een doel te be-reiken en de effecten van dit recht op de maatschappij boeit me enorm", zegt Hertogh. In zijn onderzoek richt hij zich onder meer op de maat-schappelijke effecten van wetgeving, de maatschappelijke beleving van recht en rechtstaat en het vertrouwen in de rechtspraak. Communitarisme en vertrouwen in politieke instellingen : verslag van een empirisch onderzoek. | | ISBN: 9789064648243 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon. Republicanisme in Nederland is een beweging die streeft naar afschaffing van de Nederlandse monarchie en de vervanging ervan door een republiek.Hoewel er in Nederland enig draagvlak bestaat voor het beperken van de politieke bevoegdheden en/of financiële subsidie van het koningshuis, is de populariteit van de georganiseerde republikeinse beweging die de monarchie geheel wil afschaffen over ... Europa krijgt steeds meer te maken met autoritaire regimes en tendensen. Academisch onderzoek en mediaberichten hebben reeds verslag gedaan van de praktijk waarbij EU lidstaten beroep doen op gekende concepten van Europees constitutioneel recht die werden ontwikkeld om de interactie en dialoog tussen nationale en Europese rechtsordes te structureren, met als doel hun beleid te versterken ... onderzocht, op basis van een survey-onderzoek, hoe de gemeentelijke politiek en bestuurders van lokale culturele instellingen over deze vorm van marktfinanciering denken. Uit de conclusie blijkt dat bancaire kredietverlening in diverse va...