Gratis elektronische bibliotheek

Als De Schaduwen Langer Worden - A. Marcoen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2007-02-07
BESTANDSGROOTTE: 8,36
ISBN: 9789020967197
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A. Marcoen

Veel plezier met het gratis lezen van Als De Schaduwen Langer Worden A. Marcoen epub boeken

Omschrijving:

Almaar meer mensen leven langer. Degelijk geinformeerd zijn over de psychosociale contexten en de psychologische processen die bij het ouder worden en het oud zijn vandaag een rol spelen wordt daarom ook almaar belangrijker, zowel voor de ouderen zelf, als voor alwie met hen omgaat en de hele samenleving. Dit boek biedt deze informatie gesteund op de recentste wetenschappelijk inzichten, maar is toch geschreven in een toegankelijke taal.In een eerste inleidend deel worden de werkwijzen en de vises binnen de wetenschappelijke psychogerontologie kritisch doorgelicht. In het tweede deel komen de belangrijkste veranderingen in het lichamelijk en psychisch functioneren bij het ouder worden uitvoerig aan bod met bijzondere aandacht voor de weerslag hiervan op het concrete leven van de ouderen. Deel drie verkent diepgaand de belangrijke relaties van oudere mensen: de intieme en seksuele relatie met de partner, de relaties met de kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, de relaties met vrienden en vriendinnen. Vanwaar komt de eenzaamheld van ouderen? Deel vier gaat op zoek naar wat optimaal ouder worden kan betekenen. Is het succesvol zijn zoals vaak wordt beweerd? Voor de auteurs hangt het veeleer samen met het kunnen vervullen van een geheel van ontwikkelingstaken. Zulk constructief ouder worden leidt tot subjectief welbevinden. Tot slot wordt in het vijfde deel aandacht geschonken aan wat dit constructief ouder worden kan bedreigen (bijvoorbeeld ingrijpende fysieke of psychische aandoeningen) of ondersteunen (bijvoorbeeld zingeving).Ook vandaag nog hebben ouder worden en oud zijn overwegend een negatieve betekenis. Door de betere levensomstandigheden en de medische voorutigang genieten vele ouderen tegenwoordig echter van een gelukkige levensperiode waarin ze niet meer verplicht zijn om te werken maar toch nog fysiek en mentaal fit zijn. Dit boek schenkt dan ook bijzondere aandacht aan het moo och nog fysiek en mentaal fit zijn. Dit boek shenkt dan ook bijzondere aandacht aan het 'moo ud kunnen worden fit zijn. Dit boek schenkt dan ook bijzondere aandacht aan het 'moo ud kunnen worden, zelfs alser verlies optreedt. Specifiek is ook de aandacht, doorheen het hele boek, voor de individuele oudere in zijn context, de verschillen tussen ouderen, het belang van de kijk op zichzelf en het leven.Het boek is zo geschreven dat de lezer zich er makkelijk kan in herkennen. Het is ook zeer gteschikt als handboek voor al wie met ouderen, professioneel of op vrijwillige basis, omgaat en als studueboek in het onderwijs.

...wen langer worden Er is door alle eeuwen van de christelijke kerk betrekkelijk weinig geschreven voor de ouder wordende mens ... DOC Schaduw - Universiteit Utrecht ... . Ook in ons land is er op dit gebied niet veel gepubliceerd. Hier is nu eens een meditatieboek speciaal voor ouderen. Het bevat bijbelgedeelten, overdenkingen en gebeden. Eenvoudig en direct aansprekend. Ds. Als De Schaduwen Langer Worden van A. Marcoen kopen? Hier zie je waar het boek te koop is. Paperback, ISBN 9789020967197. Alfons Marcoen, Ria Grommen & Nancy van Ranst (Red.), Als de schaduwen langer worden. Psych ... Als de schaduwen langer worden | BoekenPlatform.nl ... . Paperback, ISBN 9789020967197. Alfons Marcoen, Ria Grommen & Nancy van Ranst (Red.), Als de schaduwen langer worden. Psychologische perspectieven op het ouder worden en oud zijn, Uitgeverij Lannoo nv, 2006. Wie aan deze 400 bladzijden Vlaamse gerontologie begint, weet niet of hij een bijbel of een encyclopedie voor zich heeft. Is het een leerboek waarin auteurs (stuk voor… Schaduw ontstaat als het licht van een lichtbron geheel of gedeeltelijk wordt tegengehouden door een object. Een voorwaarde voor het ontstaan van schaduw is aldus dat er een lichtbron en een object aanwezig moeten zijn. Er kan sprake zijn van een natuurlijke lichtbron (bijvoorbeeld de zon) of een kunstmatige lichtbron (bijvoorbeeld een lamp).Volgens woordenboek Koenen is schaduw het gedee...