Gratis elektronische bibliotheek

Fed fiscale brochures - Instellingen van algemeen of sociaal belang - M.M.F.J. van Bakel

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2020
BESTANDSGROOTTE: 6,94
ISBN: 9789013147735
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M.M.F.J. van Bakel

Alle M.M.F.J. van Bakel boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Deze brochure biedt u houvast in de complexe fiscale wet- en regelgeving voor instellingen van algemeen en sociaal belang en hun donateurs. De auteurs maken u wegwijs in de actuele wet- en regelgeving, rechtspraak en parlementaire geschiedenis # vol met herkenbare voorbeelden. De maatschappelijke discussie rondom het vergroten van de transparantie van stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen neemt toe. De evaluatie van de giftenaftrekregeling en de ANBI- en SBBI-regeling krijgen daarnaast brede aandacht in de Tweede en Eerste Kamer. Binnen de complexe wet- en regelgeving die hierbij relevant is, wijst Instellingen van algemeen of sociaal belang u op praktische wijze de weg binnen de faciliteiten die in de diverse belastingwetten zijn opgenomen voor instellingen van algemeen en sociaal belang. U vindt de voorwaarden op een duidelijke en beknopte manier beschreven, waarbij de auteurs volop putten uit hun praktijkervaring op dit vlak. Herkenbare voorbeelden maken de materie behapbaar. Naast een overzicht van de actuele wet- en regelgeving, rechtspraak en parlementaire geschiedenis, wordt stilgestaan bij de begrippen algemeen en sociaal nut en de toepassing van de giftenaftrek. Ook schijnen de auteurs een kritisch licht op de huidige evaluatie van de giftenaftrekregeling en ANBI- en SBBI-regeling, alsook de hieruit voortgekomen verbetervoorstellen. De wetgeving en jurisprudentie omtrent instellingen van algemeen en sociaal belang zijn continu in beweging. Deze titel helpt u hierin bij te blijven en bevat de actuele rechtspraak, wetgeving en literatuur. De brochure vormt hiermee een essentieel naslagwerk voor belastingadviseurs, notarissen, inspecteurs en rechters die voor de uitoefening van hun functie moeten beschikken over diepgaande kennis van de wet- en regelgeving voor instellingen van algemeen en sociaal belang. Maar ook academici doen er hun voordeel mee in de vorm van onderzoeks- of lesmateriaal.

... de buitenlandse rekeningen van Belgische rijksinwoners snel ter beschikking te stellen van de overheden, personen en instellingen die, met het oog op de verwezenlijking van hun opdrachten van algemeen belang, bij wet gerechtigd zijn om deze informatie ... PDF Archief van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit ... ... ... Dr. C.P.M. van Houte Fiscale constructies met stichtingen in het kader van ontwikkelingshulp ----- De vraag kan gesteld worden of stichtingen die ontwikkelingshulp verlenen wel optimaal ... algemeen belang op de voorgrond ... 22 Zoals verwoord door J.E.A.M. van Dijck, Instellingen van algemeen nut, Fed fiscale brochures, ... Deze uitgave behandelt de vele aspecten van de waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing. Deze ... bol.com | Instellingen van algemeen of sociaal nut ... ... ... algemeen belang op de voorgrond ... 22 Zoals verwoord door J.E.A.M. van Dijck, Instellingen van algemeen nut, Fed fiscale brochures, ... Deze uitgave behandelt de vele aspecten van de waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing. Deze waardering speelt veelvuldig een belangrijke rol voor de vermogensbelasting maar is ook van groot belang op meer incidentele momenten voor het successie- en schenkingsrecht en in een aantal situaties in de inkomstenbelasting. Uitstel van betaling regelen; Ontheffing aanvragen van inhouding belasting op bepaalde uitkeringen; Verzorgen van de aangifte voor het gevreesde M formulier (eenmalig bij vertrek uit Nederland) Alle andere formulieren, aangiften of correspondentie met fiscale of sociale instellingen in Nederland. Vul onderstaand formulier in voor meer informatie: toepassing van fiscale wetgeving; idem dito voor de buitendiensten; voor de interpretatie en toepassing van fiscale wetgeving het type belasting voor de gebruiker een belangrijk houvast biedt, op verschillende wettelijke grondslagen berust en bijgevolg verschillende bewaartermijnen oplevert. Bovendien bood dit ook de...