Gratis elektronische bibliotheek

De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling - D.R. Post

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2018
BESTANDSGROOTTE: 8,48
ISBN: 9789013146783
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: D.R. Post

U vindt hier de pdf van het boek De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling

Omschrijving:

Op 1 januari 2018 trad de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze uitgave beschouwt de wetswijzigingen in het licht van de parlementaire behandeling en relevante internationale ontwikkelingen die eraan voorafgingen. Een verhelderend naslagwerk voor adviseurs en inspecteurs werkzaam in de internationale fiscale praktijk. Diverse internationale ontwikkelingen hebben de huidige wet- en regelgeving omtrent de dividendbelasting voor houdstercoöperaties onder druk gezet. Denk alleen al aan het BEPS project van de OECD en diverse EU-rechtelijke ontwikkelingen. Binnen Nederland heeft het huidige kabinet zijn pijlen gericht op de afschaffing van de dividendbelasting en de invoering van een bronheffing op royalty's, dividenden en interest voor low-tax jurisdictions. In het kader van deze ontwikkelingen trad op 1 januari 2018 de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling in werking. Deze wet voorziet in een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, een verruimde inhoudingsvrijstelling inclusief aangescherpte anti-misbruik toets en enkele wijzigingen in de regeling voor het buitenlands aanmerkelijk belang. De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling vormt de eerste complete beschouwing op de aanloop naar deze wet. Het verheldert de wetswijzigingen # en de toepassingen ervan # aan de hand van de onderliggende parlementaire behandeling en internationale ontwikkelingen. De uitgave bespreekt op praktische wijze alle relevante wetswijzigingen omtrent de dividendbelasting en inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties. Om de nieuwe wet inzichtelijk te maken, bespreekt de auteur ook de voor 1 januari 2018 geldende regeling. De concrete praktijkvoorbeelden maken de materie voor een breed publiek behapbaar. De titel biedt een compleet naslagwerk voor adviseurs en inspecteurs werkzaam in de (algemene) internationale praktijk. Ook voor wetenschappers, studenten en andere geïnteresseerden kan het boek worden gebruikt om vertrouwd te raken met de nieuwe regeling en de samenhang van de nieuwe regeling met andere internationale ontwikkelingen.

... 1969 en enige andere ... en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling ... De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding ... ... . Nv's/bv's zijn inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Een coöperatie, ook als die als houdstercoöperatie in internationale structuren wordt gebruikt, is niet inhoudingsplichtig. Dit ontwerp bevat maatregelen om dit verschil op te heffen. De NOB vraagt of het de bedoeling is dat artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 slechts geldt voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling en daarmee dus niet voor ... De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding ... ... . Nv's/bv's zijn inhoudingsplichtig voor de dividendbelasting. Een coöperatie, ook als die als houdstercoöperatie in internationale structuren wordt gebruikt, is niet inhoudingsplichtig. Dit ontwerp bevat maatregelen om dit verschil op te heffen. De NOB vraagt of het de bedoeling is dat artikel 4, negende lid, van de Wet DB 1965 slechts geldt voor de toepassing van de inhoudingsvrijstelling en daarmee dus niet voor de vraag of al dan niet sprake is van een kwalificerend lidmaatschapsrecht in een houdstercoöperatie in de zin van het voorgestelde artikel 1, tweede lid, van de Wet DB 1965. De Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling vormt de eerste complete beschouwing op de aanloop naar deze wet. Het verheldert de wetswijzigingen - en de toepassingen ervan - aan de hand van de onderliggende parlementaire behandeling en internationale ontwikkelingen. 34788 Wetgeving d.d. 19 september 2017 - E.D. Wiebes, staatssecretaris van FinanciënWijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele ... Het voorontwerp van de 'Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling' is op 16 mei jl. in consultatie gebracht samen met een concept-memorie van toelichting. Het voorontwerp steunt op belangrijke beleidskeuzes die voor een de...