Gratis elektronische bibliotheek

Privaatrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude - M.L. Hendrikse

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2013
BESTANDSGROOTTE: 3,70
ISBN: 9789013117516
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M.L. Hendrikse

Alle M.L. Hendrikse boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

In 1999 verscheen de eerste druk van onderhavig boek. Het onderwerp heeft sindsdien niet stilgestaan. Zo is onder andere titel 7.17 BW ingevoerd en zijn er de nodige rechterlijke uitspraken en uitspraken van het Kifid over het onderhavige onderwerp gewezen.Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding geweest om de pen opnieuw op te pakken voor een herziene tweede druk.De onderhavige publicatie is enerzijds ruimer van opzet. In deze uitgave is ook veel aandacht voor rechtsvergelijking nu de privaatrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude zich beter laten begrijpen wanneer men deze in een ruimer perspectief plaatst. Rechtsvergelijking is één van de mogelijke perspectieven. Het maakt gemeenschappelijke opvattingen duidelijk maar laat ook zien op welke punten rechtsstelsels zich van elkaar onderscheiden. De rechtsvergelijking in deze publicatie is functioneel en dus voor de praktijk interessant.De onderhavige uitgave is anderzijds beperkter van opzet. Aan de orde komen de privaatrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude. In deze uitgave is dus geen aandacht voor - zoals wel in hoofdstuk 5 van de uitgave uit 1999 - beleidsmatige kwesties als fraudepreventie en fraudebestrijding (indicatorenbeleid en frauderegistratiesystemen) en privacyrechtelijke kwesties als privacy-waarborging bij een persoonlijk onderzoek.Ook het strafrechtelijke traject (onder andere het Fraudeloket) komt derhalve niet aan de orde.In dit boek staat de praktijkjurist centraal. Gepoogd is de praktijkjurist op zijn wenken te bedienen door wetenschappelijke diepgang te combineren met oog voor de praktische toepasbaarheid.Naast het weergeven van de 'state of the art' zal ook gepoogd worden zoveel mogelijk bruikbare oplossingen te geven voor problemen waar pasklare antwoorden niet (direct) voorhanden zijn en zullen verder ook - voor zover toepasselijk - kritiekpunten bij bestaande uitgangspunten en oplossingen worden geplaatst.

...rdt ruim aandacht besteed aan de in 2017 ingevoerde regeling voor huurkoop en financial lease van vastgoed en de recente wetswijziging van het ... Verzekeringsfraude | JPR Advocaten ... ... Bestel Privaatrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude van M.L. Hendrikse. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd Onderzoeksinteresses. Verzekeringsrecht, Vervoerrecht, Handelsrecht Algemeen en Financieel Recht . Curriculum Vitae. Prof. dr. M.L. Hendrikse (1970) studeerde bedrijfseconomie, Nederlands recht en notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voor u ligt de vierd ... bol.com | Ars notariatus - Privaatrechtelijke aspecten van ... ... . M.L. Hendrikse (1970) studeerde bedrijfseconomie, Nederlands recht en notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voor u ligt de vierde druk van Verzekeringsrecht. De derde druk ervan dateert van 2011. Inmiddels heeft het verzekeringsrecht belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Men kan in dit kader onder andere denken aan interessante ontwikkelingen in de rechtspraak, bijvoorbeeld inzake de toepassing van het leerstuk van de beperkende werking van de redelijk De gemeente kan privaatrechtelijke instrumenten inzetten voor de behartiging van haar taken. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een overeenkomst of aan privaatrechtelijke handhaving. Net als in het publiekrecht moet de gemeente zich dan houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (artikel 3:14 BW). De inzet van het privaatrecht is niet onbeperkt mogelijk. Dit boek onderzoekt voor het eerst de verschillende verschijningsvormen van verzekeringsfraude. Hiertoe worden in het eerste deel de rechtseconomische, -sociologische en -psychologische aspecten van verzekeringsfraude belicht. De nadruk van het boek ligt evenwel op de juridische aspecten van verzekeringsfraude. Verzekeringsfraude. Verzekeringsfraude is het handelen met opzet een verzekeraar te misleiden om zichzelf ten onrechte te bevoordelen. De fraudeur kan zowel bij het aangaan van een verzekering onjuiste gegevens verstrekken als bij het claimen van een schade. Dr. D. (Daily) Wuyts (Universiteit Antwerpen) - Juridische aspecten van verzekeringsfraude Dr. P. van Zwieten (OU) - Subrogatie in het verzekeringsrecht waaronder Bbr 2000 Promovendi Collectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade biedt u de meest complete informatie op het gebied van het *. Inclusief Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV), Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen en Nederlandse Jurisprudentie. Koop het boek "Privaatrechtelijke aspecten van verzekeringsfraude" online met studentenkorting » Als student krijg je maximaal 5% korting bij aankoop van twee of meer Nederlandstalige studieboeken die zijn voorgeschreven door een HBO / WO-opleiding. Dit boek komt in aanmerking! Een uitkomst van het onderzoek kan zijn dat de verzekeraar van mening is dat sprake is van opzettelijke misleiding van de verzekeraar, ofwel verzekeringsfraude. Hoewel de verzekerde het daarmee oneens is, zal de verzekeraar gevolgen willen verbinden aan de door haar vastgestelde verzekeringsfraude. DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Bestel online de leukste boeken en de beste kantoorartikelen. Gratis verzending van Bruna Top 100 boeken 14 dagen bedenktijd Privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en fiscale aspecten van bouwen in Nederland Het bouwrecht in Nederland is volop in beweging en er zijn diverse belangrijke ontwikkelingen in en voor de bouw- en projectontwikkelingspraktijk aan de gang. 1 Privaatrechtelijke aspecten van co-assurantie een rechtsvergelijkend onderzoek mr. drs. Jessica Roos 2 Rechtsvraag Hoe moeten beurspolissen worden uitgelegd? 3 Belangrijkste verschillen co-assurantie en provinciale tekening Co-assurantie Provinciale tekening 2 of meer verzekeraars gezamenlijk 100% 1 verzekeraar 100% Makelaar (namens verzekeringnemer) aanbieder polisvoorwaarden. Eerst indien de conclusie gerechtvaardigd is dat het vragen van (nadere) medewerking van de verzekerde zelf geen zin heeft en er een redelijk vermoeden van verzekeringsfraude bij de verzekeraar is ontstaan, mag in het kader van het onderzoek naar de vermeende verzekeringsfraude...