Gratis elektronische bibliotheek

Recht en Praktijk - Verzekeringsrecht VR3 - Levensverzekering - W.M.A. Kalkman

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2012
BESTANDSGROOTTE: 12,77
ISBN: 9789013092417
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W.M.A. Kalkman

Alle W.M.A. Kalkman boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

In dit boek staat de overeenkomst van levensverzekering centraal.Naast de beschrijving van de rechten die voor de verzekeringnemer, de verzekerde, de begunstigde en de pandhouder uit de overeenkomst van levensverzekering voortvloeien, wordt uitvoerig ingegaan op de relatie met het huwelijksvermogensrecht, het schenkings- en erfrecht, het beslag- en executierecht, het faillissementsrecht en het internationaal privaatrecht. Verder wordt aandacht besteed aan de (pre)contractuele verplichtingen die verzekeraars jegens polishouders in acht moeten nemen en voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de beleggingsverzekering, het op de levensverzekering toepasselijke internationaal privaatrecht, de klachtbehandeling door het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) en de dekking van bijzondere risico's, zoals het zelfmoordrisico en het oorlogs- en terrorismerisico.Bij de beschrijving van het recht dat van toepassing is op de levensverzekering zijn het verzekeringsrecht in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht tot uitgangspunt genomen. Voor zover relevant in het kader van dit boek is tevens aandacht besteed aan de op levensverzekeraars toepasselijke gedragscodes en aan de polisvoorwaarden die door levensverzekeraars worden gebruikt.

... De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen ... Levensverzekering, W.M.A. Kalkman - Ebook - 9789013092417 ... ... . Denk aan uitleg over Samenvatting, Verzekeringsrecht, Verzekeringsrecht I, Verzekeringen, Verzekering, UvA, Universiteit van Amsterdam & Recht. (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR3). Deventer: Kluwer. Kalkman ... Hof Amsterdam (nr. 200.049.937/01: gezamenlijk verzekeringnemerschap op een levensverzekering en wijziging begunstiging; partnerverklaring en ... Case note: Rb. Utrecht (nr. 265715 / HA ZA 09-878: leer van het zelfstandig recht en verhaal op een uitkering u ... Levensverzekering | Wolters Kluwer ISBN 9789013088441 ... ... Case note: Rb. Utrecht (nr. 265715 / HA ZA 09-878: leer van het zelfstandig recht en verhaal op een uitkering uit ... Levensverzekering. - 3e druk Number of pages 493 Publisher Deventer: Kluwer ISBN 9789013088441 Serie Recht en praktijk. Verzekeringsrecht Volume | Edition (Serie) VR3 Document type Book Faculty Faculty of Law (FdR) Language Dutch Note Aanwezig in universiteitsbibliotheek UvA Permalink Levensverzekering | ISBN 9789013092417 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. (Recht en praktijk. Verzekeringsrecht; No. VR3). Deventer: Kluwer. Kalkman ... Hof Amsterdam (nr. 200.049.937/01: gezamenlijk verzekeringnemerschap op een levensverzekering en wijziging begunstiging; partnerverklaring en ... Case note: Rb. Utrecht (nr. 265715 / HA ZA 09-878: leer van het zelfstandig recht en verhaal op een uitkering uit ... De levensverzekering vertegenwoordigt een geldwaarde. Het is mogelijk - en in de praktijk gebeurt dit vaak - dat er beslag wordt gelegd op de rechten van de verzekeringnemer (of op de rechten van de begunstigde) die uit de levensverzekering voortvloeien. Dit beslag wordt gelegd bij de levensverzekeraar ('derdenbeslag'). Het verzekeringsrecht in Nederland is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Sinds 1 januari 2006 zijn de van toepassing zijnde regels van dwingend- en regelend recht vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde.Sinds 1 januari 2006 zijn de van toepassing zijnde regels van dwingend-en regelend recht vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Nederland).Het verzekeringsrecht was voorheen geregeld in het in 1838 ... 2 Voorwoord Lijst van gebruikte afkortingen V VII 1 Inleiding 1 Prof. mr. W.J. Oostwouder en mw. mr. N. Vloemans 1.1 Inleiding Geschiedenis en totstandkoming Invloed van Europees recht op het verzekeringsrecht Plaats van de Nederlandse wettelijke regeling in het BW Indeling Dwingend recht Terminologie De overeenkomst van verzekering De personen betrokken bij de verzekeringsovereenkomst ... Zij bespreken zoveel mogelijk praktijkgericht de stand van het recht en geven, voor de lezer op herkenbare wijze, ook hun visie op de door hen besproken thema's en beogen daarmee een bijdrage te leveren aan het juridisch debat en de oordeelsvorming over de verschillende thema's. Het Compendium Verzekeringsrecht staat onder redactie van: Dit boek behandelt vele aspecten van de overeenkomst van levensverzekering die voor de praktijk van belang zijn. Naast de beschrijving van de rechten die voor de verzekeringnemer, verzekerde, begunstigden en pandhouder uit de overeenkomst van levensverzekering voortvloeien, komt ook uitvoerig aan bod de relatie met het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de bepalingen inzake schenking, het ... Bij de beschrijving van het recht dat van toepassing is op de levensverzekering zijn het verzekeringsrecht in het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht tot uitgangspunt genomen. Voor zover relevant in het kader van dit boek is tevens aandacht besteed aan de op levensverzekeraars toepasselijke gedragscodes en aan de polisvoorwaarden die door levensverzekeraars worden gebruikt. Verjaring in het verzekeringsrecht Het per 1 januari 2006 geïntroduceerde artikel 7:942 BW over verjaring is per 1 juli 2010 gewijzigd. Daardoor is onder meer het vereiste van een aangetekende dekkingsontzegging komen te vervallen en wordt verder een algemene verjaring...