Gratis elektronische bibliotheek

E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek 321 - Aanvullend Verrijkingsrecht - Teun van der Linden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2019
BESTANDSGROOTTE: 9,39
ISBN: 9789462906785
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Teun van der Linden

Het beste pdf boek van E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek 321 - Aanvullend Verrijkingsrecht dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

In dit boek staat het Nederlandse verrijkingsrecht centraal. Aan de orde komt wat het beginsel inhoudt dat niemand ten koste van een ander ongerechtvaardigd mag worden verrijkt, en hoe dit beginsel tot uitdrukking komt in het vermogensrecht. Uiteengezet wordt dat de algemene verrijkingsactie een uitwerking van dit beginsel is en dat er voor de algemene verrijkingsactie een aanvullende rol is weggelegd in gevallen van ongerechtvaardigde verrijking, die niet goed door het overige vermogensrecht tot een oplossing kunnen worden gebracht. Tegen die achtergrond worden de vereisten van de algemene verrijkingsactie – en de rechtspraak en de literatuur daarover – uitvoerig en kritisch besproken. Geschetst wordt wat de uitgangspunten van het aanvullende verrijkingsrecht zijn en onder welke omstandigheden van die uitgangspunten mag worden afgeweken, zodat (potentiële) gevallen van ongerechtvaardigde verrijking op een zinvolle wijze kunnen worden geanalyseerd. Een rode draad van het boek is dat de figuur van de ongerechtvaardigde verrijking niet a priori restrictief moet worden toegepast, maar een frisse blik kan bieden op bestaande vermogensrechtelijke problemen. Zo wordt betoogd dat aansprakelijkheid op grond van ongerechtvaardigde verrijking onder omstandigheden een interessant alternatief kan bieden als aansprakelijkheid op grond van overeenkomst of onrechtmatige daad niet haalbaar of twijfelachtig is.

...sterretjes zag. Meaningful marketing. Mike Finch is een geweldige auteur ... In de boekenreeks van het E.M. Meijers Instituut voor ... ... . Download en lees het boek Handboek Triatlon op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt Handboek Triatlon in PDF, ePUB, MOBI. E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek 321 - Aanvullend Verrijkingsrecht Hennie de Heks - Hennie de heks viert feest! Lang Zullen Ze Lezen ! E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek 321 - Aanvullend Verrijkingsrecht; Eén van de acht; Mijn baas kiest voor mijn talent; Casusboek DSM-5; Kunst voor jou: Leonardo da vinci; Alles over vliegers; De adelaars van Rome 05. Griekse affaire - Bouquet 3547; Krijgsmacht in actie - Helicopters; De ... E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk ... ... . Griekse affaire - Bouquet 3547; Krijgsmacht in actie - Helicopters; De Daisy sisters; Van Thorbecke ... Meijers instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het E.M. Meijers instituut is in 1997 opgericht met onder meer de opdracht de facultaire onderzoekscapaciteit, gerichter dan daarvoor het geval was, in te zetten voor het doen van onderzoek in samenhangende en richtinggevende onderzoeksprogramma's. Het In de boekenreeks van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de F aculteit der Rechtsg eleerdheid, U niversiteit L eiden, zijn in 2 0 0 5 en 2 0 0 6 verschenen: MI-8 4 J.H ....