Gratis elektronische bibliotheek

Kapitalisme - Maarten van Rossem

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2012
BESTANDSGROOTTE: 5,30
ISBN: 9789085308997
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Maarten van Rossem

U vindt hier de pdf van het boek Kapitalisme

Omschrijving:

Maarten van Rossem behandelt in dit college de geschiedenis van het Westerse kapitalisme in de afgelopen eeuw, van de Great Depression tot nu.In de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een sterke economische groei en werd er gewerkt aan de opbouw van de moderne verzorgingsstaat. In de loop van de jaren zeventig stagneerde de groei. Zoekend naar een nieuw economisch model, triomfeerde onder Thatcher en Reagan het neoliberalisme. Na aanvankelijke successen ontspoorde de marktideologie en die wildgroei leidde tot de krediet- en eurocrisis. Een ingrijpende wijziging van ons economisch systeem lijkt noodzakelijk.InhoudCollege 1H1. De kredietcrisis: een introductieH2. De Keynesiaanse consensusCollege 2H3. De jaren zeventig, het sleuteldecenniumH4. Waar kwam dat marktfundamentalisme vandaan?College 3H5. Efficiënte aandelenbeurzen?H6. Financiële massavernietigingswapensCollege 4H7. De gouden jaren van het marktfundamentalismeH8. Het gaat grondig mis. Wat nu?

...lang voor de Nederlanders en Portugezen daar aankwamen ... Kapitalisme - Follow the Money - Platform voor ... ... . Alleen de Chinese machthebbers toendertijd besloten dat ze niets met al die barbaren buiten China te maken wilden hebben. Verspreiding van het kapitalisme over de wereld Waar gaat het kapitalisme heen? Veel grote bedrijven, zoals Uber en Takeaway, kunnen blijven bestaan dankzij rijke investeerders, ondanks dat ze vaak verlies draaien. Dat soort geld heet durfkapitaal. Lokale bedrijven moet hierdoor concurreren met bedri ... Kapitalisme - 21 definities - Encyclo ... . Lokale bedrijven moet hierdoor concurreren met bedrijven als Softbank, Apple en Amazon. Het plan is van deze bedrijven: de grootste worden en dan winst maken. Aan het eind ervan presenteert hij radicale hervormingen om het kapitalisme houdbaarder, socialer en duurzamer te maken. Alleen zo kan worden voorkomen dat het systeem volledig in dienst blijft staan van een marktelite die er buitensporig van profiteert.Bert de Vries (1938) was in de jaren tachtig fractievoorzitter van het CDA, en van 1989 tot 1994 minister van Sociale Zaken in het kabinet ... Kapitalisme, - vooral van socialistische zijde voor de tegenwoordige productiewijze gebruikte uitdrukking, in het bijzonder ter aanduiding van de groote macht daarbij door het kapitaal uitgeoefend en het groote aandeel, dat dit in de opbrengst der productie verwerft. Kapitalisme is een politiek-economisch systeem dat is gebaseerd op het bezit van het productiemiddel kapitaal. Het ideaaltype van het kapitalisme heeft vier belangrijke kenmerken. Dit zijn de nadruk op het individu en privé-eigendom, het winststreven of de kapitaalaccumulatie, het marktmechanisme en de ondernemingsgewijze productie. Het kapitalisme heeft zich in ieder geval bewezen als het best werkende economisch systeem. De meeste landen hanteren dat systeem dat gebaseerd is op individuele vrijheid en een vrije markt. Definitie. Politiek economisch systeem dat gekenmerkt wordt door privé-eigendom in de vorm van grond, fabrieken en machines. kapitalisme o het maatschappelijk stelsel en de verschijnselen van de productiewijze gekenmerkt door het privébezit van de productiemiddelen en met nadruk op het individu, het winststreven, de kapitaalaccumulatie, het marktmechanisme en de ondernemingsgewijze productie; de overmacht van het geld in het economische leven Markten als centrale allocatie mechanisme (maar kapitalisten zullen doorgaans alles doen om vrije marktwerking te ontlopen en monopolie te vestigen); onderscheid tusen vrije markten en kapitalisme. Streven naar commodificatie: het tot een verhandelbaar goed of commodity (Marx: Kaufware) maken en dus onderwerpen aan de logica van de markt. Het kapitalisme is een vorm van bestuur in een land. Kapitalisten zijn voor een vrije markt. Dat wil zeggen dat de inwoners van een kapitalistisch land vrij zijn in maken van prijzen van producten. Een fabriek mag dan bijvoorbeeld ook zelf bepalen hoeveel er van wat wordt gemaakt. Het tegenovergestelde hiervan is het communisme. kapitalisme Kapitalisme is een politiek-economisch staatssysteem sterk gerelateerd aan de liberale staatsfilosofie, die uitgaat van de individuele (politieke en economische) vrijheid, het eigendomsrecht en vrije marktwerking. Het kapitalisme wordt onder andere gekenmerkt door privaat eigendom van de productiemiddelen (zoals: bedrijven, machines, grond, gebouwen, grondstoffen en arbeid). Het kapitalisme bepaalt nog steeds, ook in de eenentwintigste eeuw, de inrichting van onze maatschappij. Eigenaren van kapitaal staan tegenover de mensen die arbeid leveren, en zijn in een voortdurende strijd gewikkeld over het aandeel in de opbrengsten uit werk. In het kapitalisme betekent ook de coronacrisis winst voor de rijken. Karim Bettache. In een wereld van kapitalisme is rampspoed buitengewoon lucratief. Bereid u voor op een cyclus van gefabriceerde c...