Gratis elektronische bibliotheek

Lexplicatie 3.55f-II - Bijzondere wetgeving milieu-eisen aan inrichtingen deel II - Koninkrijk der Nederlanden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2012
BESTANDSGROOTTE: 7,69
ISBN: 9789013095166
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Koninkrijk der Nederlanden

Het beste pdf boek van Lexplicatie 3.55f-II - Bijzondere wetgeving milieu-eisen aan inrichtingen deel II dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Aan welke milieu-eisen moeten 'inrichtingen' in de zin van de Wet milieubeheer voldoen? Deze vraag staat centraal in de Lexplicatiedelen 3.55f-I en -II.Deel 3.55-I behandelt de algemene eisen aan inrichtingen. In het onderhavige deel zijn de overige besluiten, regelingen en circulaires opgenomen. Het gaat om onderwerpen zoals eisen aan specifieke inrichtingen zoals agrarische bedrijven, emissie-eisen en grenswaarden aan luchtemissies.De auteur heeft de regelgeving van verhelderend commentaar voorzien, zowel op regeling- als op artikelniveau. Zorgvuldige geselecteerde citaten uit de officiële toelichtingen laten zien hoe de regelgeving door de wetgever is bedoeld.

...ijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle ... Bijzondere wetgeving milieu-eisen aan inrichtingen deel II ... ... ... De Wet Milieubeheer bevat de belangrijkste regels voor overheden, bedrijven en burgers op het gebied van milieu. Daarnaast is er het Activiteitenbesluit Milieubeheer.Dit besluit verplicht jou als ondernemer tot: Een doelmatig gebruik van energie. Het voorkomen dan wel - voor zover dat niet mogelijk is - het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging, verontreiniging van het grondwater . ... bol.com | Bijzondere Wetgeving Milieu-Eisen Aan Inrichtingen ... .Dit besluit verplicht jou als ondernemer tot: Een doelmatig gebruik van energie. Het voorkomen dan wel - voor zover dat niet mogelijk is - het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging, verontreiniging van het grondwater ... inrichting type C: een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond van artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is aangewezen; maatwerkvoorschrift: voorschrift als bedoeld in de artikelen 8.42, eerste lid , en 10.32 van de wet , artikel 17, derde lid , en artikel 65, eerste lid, van de Wet bodembescherming en artikel 6.6, tweede lid, van ... De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente en vormt als zodanig de basis van de gemeentebegroting. Elk jaar ontvangen de gemee... Bijzondere wetgeving milieu-eisen aan inrichtingen deel II (Lexplicatie) | C.A. Janssen, Koninkrijk der Nederlanden | ISBN: 9789013087895 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon....