sociologos.be

Ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking

Responsive image
Deze publicatie biedt hulpverleners een leidraad bij keuzes en dilemma's in de ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking. De publicatie toont hoe de ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking in Nederland op dit moment wordt vormgegeven en wat dit betekent voor de professionele organisatie. De auteurs geven een beschrijving van ondersteuningsvormen en methodieken. Voor de ondersteuningsvormen die veel worden aangeboden, gaan zij na welke instrumenten de hulpverlener kan inzetten tijdens de verschillende fasen in de ondersteuning. Daarnaast biedt de publicatie een overzicht van bruikbare materialen. Ook schenken de auteurs aandacht aan de kwaliteitseisen waaraan medewerkers moeten voldoen. DoelgroepDeze uitgave is met name bedoeld voor directe begeleiders, teamleiders, ambulante werkers, coaches, zorgconsulenten, medewerkers thuiszorg, gedragswetenschappers en managers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is de informatie relevant voor werkenden in bijvoorbeeld de jeugdzorg. Ook kan de publicatie ingezet worden bij opleidingen SPW en SPH.
PUBLICATIE DATUM:
2006-09-01
BESTANDSGROOTTE:
3,19
ISBN:
9789059314702
TAAL:
Nederlands
AUTEUR:
Dina Joha
FORMAAT:
PDF EPUB FB2
PRIJS:
VRIJ

Ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking PDF

Ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking is een fantastisch boek. Dit boek is geschreven door auteurs Dina Joha. Jij kunt lezen Ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking op onze site sociologos.be in elk handig formaat!


...ke beperking Ouders die functioneren op het niveau van een lvb hebben verhoudingsgewijs meer moeite met het opvoeden van een kind dan normaalbegaafde ouders ... PDF Ondersteunng van jongeren met een LVB - UWV ... . Gezien de kenmerken van een lvb in relatie tot dat wat gevraagd wordt van Ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking met diabetes vraagt extra zorg en betrokkenheid van ouders, broers en zussen. Mieke Cardol . April 2011 . Diabetes heb je niet alleen. Het heeft een grote invloed op het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking en op dat van hun naaste familie. Familieleden van mensen . ... PDF Ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking ... . Het heeft een grote invloed op het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke beperking en op dat van hun naaste familie. Familieleden van mensen ... Mensen met een verstandelijke beperking mogen zelf beslissingen nemen over de invulling van hun leven, dus ook over het wel of niet kinderen krijgen. Bij 70% van de gezinnen met ouders met een verstandelijke beperking verloopt de opvoeding van kinderen echter problematisch. Ouders met een kind met een verstandelijke beperking hebben kunnen gebaat zijn bij ondersteuning in de thuissituatie, bijvoorbeeld om een dagstructuur op te zetten en de leefomgeving voorspelbaar en overzichtelijk te maken voor hun kind. Mensen leven langer dan vroeger. Dat geldt ook voor personen met een beperking. Hierdoor verandert hun zorgvraag. Nieuwe vormen van ondersteuning dringen zich op. Dit is een herwerking van Warnez, J. (2016), 'Oud, niet out! Reflecties op een Kortrijkse samenwerking tussen de ouderenzorg en de sector personen met een handicap', in Geeraert, R. (red.), Samen onderweg naar 2020. Leven met een kind met een beperking. Je wilt je kind een zo prettig mogelijk leven geven. Wanneer je kind een verstandelijke beperking heeft dan heeft dat impact op het gezinsleven. Opvoeden kan een voortdurende zoektocht worden. Wij hebben nagedacht over hoe we jou en je kind het beste kunnen ondersteunen. Het ouder worden van mensen met verstandelijke beperkingen kenmerkt zich door een grotere kans op een 'slechte oude dag'. Er is namelijk sprake van een verhoogde kwetsbaarheid op alle levensgebieden, vanwege cognitieve, lichamelijke en sociaal-emotionele beperkingen. Het goed inspelen op deze kwetsbaarheid door passende ondersteuning en zorg is cruciaal voor de kwaliteit van leven. Verstandelijke beperking. Dat is de conclusie van promovenda Jorien Luijkx, die donderdag 27 oktober promoveert op haar onderzoek aan de Rijks Universiteit Groningen. Luijkx onderzocht het effect van de zorg voor kinderen met een (ernstige) verstandelijke en meervoudige beperking op het gezin. Ze interviewde tientallen ouders, maar ook broers ... Kennissen van mij hebben een kind met ASS (voorlopige diagnose met 2 jaar, nieuwe met 6 jaar) en een lichte verstandelijke beperking. Volgens degene die de test af nam kan de lage iq-score heel goed samenhangen met de ASS. De test werd ook op meerdere momenten afgenomen omdat het kind maar kort wilde meewerken. ©Unsplash/Alex Harvey ©Unsplash/Alex Harvey. Tekorten in de zorg. Mensen met een verstandelijke beperking worden veel ouder dan vroeger. Bigby, C. (2004), Ageing with a lifelong disability: a guide to practice, program and policy issues for human services professionals, London, Jessica Kingsley. Dat ouder worden kan een hele rijke, mooie tijd inluiden, als men tenminste de ondersteuning ... Hulpvraag Ouders van kinderen met een lichamelijke beperking worstelen vaak met vragen. "Niet alleen over hun kind met een specifieke aandoening, maar vooral ook vragen die in het dagelijks leven van het gezin spelen", zegt Marjolijn Ketelaar, senior onderzoeker Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde.. "Denk hierbij aan vragen over de zorg, pgb of de opvoeding maar ook bijvoorbeeld over ... Ondersteuning voor ouders met een licht verstandelijke beperking Een procesevaluatie naar de effectiviteit van Systeemgerichte Gezinscoaching YES 07: Thesis Master Youth, Education and Society Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Definitieve versie 23 juni 2017 Student: Annick Mol Studentnummer: 5847087 Ook ouders met verstandelijke beperkingen kunnen, met de goede ondersteuning, goed genoeg ouderschap neerzetten. Dit filmpje laat 3 uitgangspunten zien die belangrijk zijn als je ouders ondersteunt. Opvoeding van de kinderen. Als je een verstandelijke beperking hebt, word je zo veel mogelijk ondersteund bij de opvoeding van je kind. Dit gebeurt meestal thuis. De begeleider besteedt aandacht aan de ontwikkeling van je kind, maar ook aan hoe het met jou gaat. Als je kind ook een verstandelijke beperking heeft, zal daar ook aandacht voor zijn ... • Amerpoort ondersteunt ook ouders met een verstandelijke beperking en hun kinderen op de woonlocaties Parkwijk en Oudlaan in Utrecht. Aanmelden. Systeemgerichte gezinscoaching wordt gefinancierd door gemeenten, op basis van de Jeugdwet en de Wmo. U kunt gezinnen aanmelden via de afdeling Zorgbemiddeling van Amerpoort, 035 647 52 52 of ... ondersteuningsbehoefte van de groep jongeren met een licht verstandelijke beperking; • Interviews met twintig jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun netwerk (ouders, school, zorgverleners, werkgevers en overige partijen) over de ondersteuning die de jongeren hebben gekregen;...