Gratis elektronische bibliotheek

De lerende stad - Ton Notten (Red.)

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,66
ISBN: 9789044122657
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Ton Notten (Red.)

Alle Ton Notten (Red.) boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

De lerende stad 1e druk is een boek van Ton Notten (Red.) uitgegeven bij Garant. ISBN 9789044122657 Rotterdam mag zich in een bijzondere belangsteling verheugen. De Maasstad heeft niet alleen taaie problemen, ze formuleert meteen ook de bijbehorende uitdagingen en toont een dadendrang, die bestuurders van andere steden soms de wenkbrauwen doet fronsen-en hen niet zelden inspireert. Globale en landelijke ontwikkelingen komen in Rotterdam samen. De stad kent een 'scheve bevolkingssamenstelling', zeggen de deskundigen, en ze vergrijstn ze verjongt. Rotterdam moet zijn kennisniveau drastisch verhogen, de economie vraagt om versterking en vernieuwing. En gemeten op de achttien indicatoren van achterstanden en problemen komen zeven van de beoogde prachtwijken van het land in Rotterdam terecht.De sociale sector staat centraal in dit boek. Die moest zich sinds 2002 grondig herorienteren, en hij is er zeker nog niet klaar mee. Een debat over de sociale kwaliteit van de stad vormde de aanzet. Over dit interessante Europese concept handelt deel 1 van het boek, met hoofdstukken over werk en inkomen, sociale cohesie, in- en uitsluiting en sociale competentie.Het Rotterdamse stadsbestuur zette de welzijnssector aan tot enig zelfonderzoek, en verschafte vervolgens een sociaal platform, dat naast, samen en soms dwars door de gemeentelijke diensten heen opereert. Hoe reageert de sociale sector? Daarover handelt deel 2. De stad maakt op haar manier kennis met de 'lokalisering' van de verzorgingsstaat. De civil society. Klantgericht of klantgezwicht, en wat valt er te sturen?Na de begrippen en het beleid volgt in deel 3 een aantal voorbeelden van vernieuwingen in de sociale sector. Sprekende voorzieningen en activiteiten die hun aangrijpingspunt vinden in de risico's van de opgroeiende generatie: de kinderopvang, de ontwikkelingen in het brede basisonderwijs, de jeugdzorg en de actuele ambitie van lokalen landelijke politici om zich ook achter de voordeur met de gezinsopvoeding in te laten. Een exposover de brede, 'ketenverantwoordelijke professionaliteit' van de sociale sector besluit het boek. Die moet wortelen in een nauwe samenwerking tussen de sociale beroepspraktijk, aankomende beroepskrachten en een kenniscentrum als de plaatselijke hogeschool.De auteurs zijn: Angelina Adam, Paul de Beer, Godfried Engbersen, Radboud Engbersen, Johan Geraets, Jan van Gerwen, Jo Hermanns, Ton de Klerk, Marianne Kloosterman, Jantine Kriens, Theo Magito, Ton Notten (redactie), Geertien Pols, Truida de Raaf, Frans Spierings en Toby Witte.

...ers van andere steden soms de wenkbrauwen doet fronsen-en hen niet zelden inspireert ... Pilot digitale leermiddelen - Digitale Steden Agenda ... . Uit het boek blijkt duidelijk dat burgers en ondernemers op lokaal niveau in samenwerking met de overheid en andere partners zelf bezig zijn wijken en buurten beter te maken en vooral van elkaar te leren. Leren van elkaar en van praktijkrelevant onderzoek draagt bij aan het vormen van een lerende stad. De Lerende Stad Het onderwijs wordt geconfronteerd met een snel veranderende samenleving. Als we willen dat onze kinderen voldoende zijn toegerust op een onzekere toekomst, ... De lerende stad - Dromen voor Lelystad ... . Als we willen dat onze kinderen voldoende zijn toegerust op een onzekere toekomst, kunnen we dan nog wel volstaan met de huidige organisatie van ons onderwijs? Lerende Stad en de gemeente Deventer fungeren binnen deze minor als opdrachtgever voor de onderzoeksopdrachten die worden uitgevoerd door studenten. Een mooie aansluiting tussen het Saxion, de gemeente Deventer en de DSA krijgt hiermee concrete gestalte. Profijt. De Lerende Stad haalt het maximale uit haar menselijk kapitaal om zo te komen tot een kennisintensieve, creatieve en digitaliserende economie. In de Lerende Stad sluit het onderwijs goed aan op de arbeidsmarkt, investeren werkgevers investeren in de digivaardigheden van hun medewerkers en brengen digitale lesmethoden leerlingen naar een hoger niveau. We spraken met Marlies Roelofs, werkzaam in een grote stad en met Teunard van der Linden en met Mathilde de Graaff, pastores in een dorp. III Leren op vijf handelingsvelden. ... Jan Hendriks & Evert Jonker, De lerende enkeling en de lerende gemeente. Ter inleiding (105) DEEL I - BASIS. Alle diensten uit de Digitale Stad Live! van de DSA conferentie in september zijn samengebracht in een overzichtelijke waaier: Zorg voor elkaar, Wikiwijk Tilburg, Living Lab Eindhoven (Zorgende stad) Kennisnet Federatie, Onderwijsbrug, Eduroam (Lerende stad) Net Anders Werken, Swung House, Fiberforus (Bedrijvige stad) Qurrent We Generate, Green IT Consortium Amsterdam... Een initiatief van Stedenlink, Nicis, G32 en de G4. Goed onderwijs in de stad Gemeenten hebben belang bij goed onderwijs in hun stad. Het draagt bij aan een goed vestigingsklimaat, sociale cohesie, minder druk op sociale vangnetten, minder criminaliteit, etc. De Lerende Stad richt zich op inzet van ICT voor beter onderwijs. Rotterdam als lerende stad: Sociale kwaliteit als uitdaging. Rotterdam mag zich in een bijzondere belangstelling verheugen. De Maasstad heeft niet alleen taaie problemen, ze formuleert meteen ook de bijbehorende uitdagingen. Klooiruimte, ontdekkingsruimte, speelruimte, een inspiratieplek, een samenwerkingsplek rondom 'leren', onderwijsinnovatie, voor het onderwijs, voor het bedrijfsleven, voor Alkmaar. In Alkmaar mag er wat ons betreft een fysieke plek komen voor de lerende stad. In Leiden is zo'n plek gecreëerd: 't LEF. Het Leids Educational Fieldlab. De onderneming Stichting "de Lerende Stad" is gevestigd op Lindelaan 99 te Lelystad en is actief in de branche Overige levensbeschouwelijke organisaties. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 69236003 en is gelegen in Lindenlaan in de gemeente Lelystad. Bij Stichting "de Lerende Stad" is 1 persoon werkzaam. Lelystad lerende stad: ...