Gratis elektronische bibliotheek

Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland - D. Van Daele

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 7,77
ISBN: 9789058672872
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: D. Van Daele

Het beste pdf boek van Het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in Nederland dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel worden de bronnen van strafprocesrecht en de rechterlijke organisatie behandeld. Het tweede deel is gewijd aan de ''klassieke'' Nederlandse strafprocedure in eerste aanleg, waarbij achtereenvolgens het opsporingsonderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting worden geanalyseerd. Het derde deel heeft betrekking op het openbaar ministerie in de Nederlandse strafrechtspleging. Hierin komen de positie van het openbaar ministerie in het staatsbestel enerzijds en de interne en externe organisatie van het openbaar ministerie aan bod. In het vierde deel wordt de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken geanalyseerd. Achtereenvolgens worden bekeken: het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken in historisch perspectief; de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken door het openbaar ministerie; de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie; en de administratiefrechtelijke afhandeling van (verkeers)zaken.Inhoudstafel :I. Het Nederlandse strafprocesrecht: bronnen en rechterlijke organisatie1. De bronnen van strafprocesrecht2. De rechterlijke organisatieII. De klassieke Nederlandse strafprocedure in eerste aanleg1. Het opsporingsonderzoek2. Het gerechtelijk vooronderzoek3. Het onderzoek ter terechtzitting4. BesluitIII. Het openbaar ministerie in de Nederlandse strafrechtspleging1. De positie van het openbaar ministerie in het staatsbestel2. De interne organisatie van het openbaar ministerie3. De externe organisatie van het openbaar ministerie: de verhouding met de andere actoren in de strafrechtsbedeling4. BesluitIV. Het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken1. Het openbaar ministerie en de vereenvoudigde afhandeling van strafzaken in historisch perspectief2. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken door het openbaar ministerie3. De vereenvoudigde afhandeling van strafzaken onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie4. De administratiefrechtelijke afhandeling van (verkeers)zaken5. BesluitAlgemeen BesluitTrefwoordenregisterBibliografie

...ctie en de strafbeschikking naar geldend recht aan bod ... PDF Mediation in Strafzaken - MfN ... . De auteurs kijken daarna vooruit en bespreken het aan banden leggen van het voorwaardelijk sepot en de vragen die Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft advocaten daarom gevraagd zelf zaken aan te leveren. De Orde van Advocaten staat welwillend tegenover het initiatief, zegt Janneke Steenbrink namens de ... Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Van een snelheidsovertreding, winkeldiefstal en bela ... Rechtspraak | Nieuws | Inlopen corona-achterstanden ... ... . Van een snelheidsovertreding, winkeldiefstal en belastingontduiking tot aan cybercrime, terrorisme en moord. Het OM brengt verdachten voor de rechter, eist een straf en is er verantwoordelijk voor dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd. Samen met de Rechtspraak is het OM onderdeel van de ... Lees meer omtrent het openbaar ministerie en de afhandeling van strafzaken in nederland; dirk van daele. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze. Het aantal strafzaken daalt al jaren fors. Afgelopen jaar werden er door het Openbaar Ministerie ruim 170.000 rechtbankstrafzaken ingeschreven. Twee jaar geleden waren dat er een kleine 191.000, in… VAN DAELE, D., De verhouding tussen de onderzoeksrechter en het openbaar ministerie in de Belgische strafprocedure: een rechtsvergelijkende analyse , Verhandeling ingediend bij het eindexamen voor de graad van licentiaat in de criminologie, Katholieke Universiteit Leuven, 1994-95, 194p. Hierbij wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan aspecten die tot nog toe in het hervormingsproces niet of nauwelijks aan de orde waren, zoals de afhandeling van strafzaken op het niveau van de politie, de verhouding tussen het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter en de vraag in welke mate de vervolgingsbeslissing vatbaar dient te zijn voor een rechterlijke toetsing. STRAFZAKEN Handleiding voor de ... een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze ... door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en de Hogeschool Utrecht. Voor het gebruik van gedeelte(n) van deze uitgave ... Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken in Nederland en Belgi ... Daarbij hebben, naast het Openbaar Ministerie, ook de procureur-generaal bij de ... wetgever niet gespaard van kritiek op de manier waarop hij concreet vorm gaf aan zulke vormen van alternatieve afhandeling van strafzaken, in het bijzonder voor wat de minnelijke schikking en ... Zorgvuldig en eerlijk proces. Een verdachte heeft altijd recht op een eerlijk proces. Snelrecht of supersnelrecht mag daarom geen afbreuk doen aan de zorgvuldigheid van een strafproces. Het Openbaar Ministerie (OM), de rechter en de verdediging moeten voor de zitting over het complete dossier beschikken. HANDLEIDING VERWIJZING NAAR MEDIATION IN STRAFZAKEN DOOR OPENBAAR MINISTERIE EN RECHTERLIJKE MACHT 5 1.4 De pilotperiode (2014-2016) Mediation in strafzaken is vanaf het begin van de pilotperiode (nov. 2013) in Nederland voor het eerst ingezet met het doel om te onderzoeken of het voor de samenleving, slachtoffers, verdachten...