sociologos.be

Geloof je het zelf?!

Responsive image
Geloof je het zelf?! 1e druk is een boek van Bert van den Berg uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046900369 Kinderen in het primair onderwijs ontwikkelen een eigen levensbeschouwing. Dat doen zij niet alleen door kennis te nemen van levensbeschouwelijke tradities, maar vooral ook door daar hun eigen betekenis en waardering aan te geven. Dat geldt voor de traditie waarin de kinderen zelf opgroeienn voor andere tradities. In deze ontwikkeling speelt interactie een cruciale rol. Geloof je het zelf?! biedt (aankomende) leerkrachten handvatten om deze interactie te stimuleren en te begeleiden. Het boek biedt een palet van thema's die de leerkracht kan gebruiken als aanknopingspunt voor levensbeschouwelijke ontwikkeling. Het geeft inzicht in de mogelijke toepassingen van levensbeschouwelijk leren, daarbij inspelend op de belevingswereld van de leerlingen. De aangeboden technieken kunnen zowel binnen als buiten een religieuze context worden gebruikt. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel bespreken de auteurs relevante theoretische achtergronden. Ze gaan daarbij in op verschillende ontwikkelingstheorie n. Het tweede deel gaat in op de basisvaardigheden die leerlingen nodig hebben om hun eigen levensbeschouwing te kunnen ontwikkelen. Hoe leer je kinderen filosoferen en symboliseren? Het derde deel laat zien hoe de besproken theorie n en technieken kunnen worden toegepast in de dagelijkse lespraktijk. Deze hoofdstukken bieden rijk ge llustreerde lesvoorbeelden waarin gebruikgemaakt wordt van onder andere muziek, prentenboeken en beeldende kunst. Geloof je het zelf?! combineert een theoretisch raamwerk met een praktijkgerichte aanpak en is toegankelijk geschreven en vormgegeven. Het boek is bedoeld voor pabo-studenten en (beginnende) leerkrachten in het primair onderwijs. Daarnaast biedt het aanknopingspunten voor docenten in andere vormen van onderwijs. Het boek wordt ondersteund door een website.Bas van den Berg is lector identiteitsontwikkeling aan de Marnix Academie in Utrecht. Alle van Steenis is programmamanager bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam. Jan de Valk doceert geschiedenis en godsdienst/levensbeschouwing aan het Instituut voor de Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam.
PUBLICATIE DATUM:
mei 2007
BESTANDSGROOTTE:
7,95
ISBN:
9789046900369
TAAL:
Nederlands
AUTEUR:
Bert van den Berg
FORMAAT:
PDF EPUB FB2
PRIJS:
VRIJ

Geloof je het zelf?! PDF

Geloof je het zelf?! is een fantastisch boek. Dit boek is geschreven door auteurs Bert van den Berg. Jij kunt lezen Geloof je het zelf?! op onze site sociologos.be in elk handig formaat!


...boek van Bas van den Berg uitgegeven bij Coutinho ... Cryptogrammen Geloof zelf ... . ISBN 9789046903537 Met iGeloof je het zelf?!/i presenteren de auteurs het vak Levensbeschouwing vanuit een nieuwe visie. Geloof je het zelf?! 1e druk is een boek van Bert van den Berg uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046900369 Kinderen in het primair onderwijs ontwikkelen een eigen levensbeschouwing. Dat doen zij niet alleen door kennis te nemen van levensbeschouwelijke tradities, maar vooral ook door daar hun eigen betekenis en waardering aan te geven. Met Geloof je het zelf?! presenteren de auteurs ... Geloof je het zelf? | Jong Protestant ... . Met Geloof je het zelf?! presenteren de auteurs het vak Levensbeschouwing vanuit een nieuwe visie. Zij gaan ervan uit dat levenbeschouwelijke vorming ontstaat als kinderen niet alleen kennis nemen van vormen van een (religieuze of seculiere) levensbeschouwelijke traditie, maar daar ook hun eigen betekenis en waardering aan kunnen geven. 3.327 aanbiedingen in mei - Koop en verkoop geloof...