Gratis elektronische bibliotheek

Rechterlijke organisatie, rechters en Rechtspraak - Nvt.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,30
ISBN: 9789013043464
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Nvt.

Het beste pdf boek van Rechterlijke organisatie, rechters en Rechtspraak dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Zelden is in een overheidsorganisatie in korte tijd zoveel veranderd als de laatste jaren in de rechterlijke macht.Niet alleen is de inrichting van de rechtspraak, het bestuur en beheer van de gerechten, ingrijpend gewijzigd bij de vrijwel integrale herziening van de Wet RO in 2002, ook de positie van de rechter in de samenleving is sterk veranderd. Was de rechtspraak vroeger een rustig bezit, dat voornamelijk in juridische kringen besproken werd, tegenwoordig staat vrouwe Justitia volop ter discussie in de maatschappij. Het gezag van de rechter is minder vanzelfsprekend geworden. Het vertrouwen van de burger in de rechtspraak staat niet meer bij voorbaat vast. Politiek Den Haag heeft bovendien een bijzondere interesse ontwikkeld voor het functioneren van de rechterlijke macht. De onafhankelijkheid van de rechter staat daardoor onder druk.Dit boek beoogt uit een constitutioneel gezichtspunt inzicht te geven in de inrichting van de rechterlijke organisatie, het ambt van rechter en de uitoefening van de functie van rechtspraak. Een -her en der kritische- beschrijving en analyse aan de hand van de (grond)wettelijke regelingen worden gecombineerd met de behandeling van een aantal actuele vraagstukken. Centraal staat de vraag of de rechterlijke macht een zelfstandige en gelijkwaardige macht is naast en tegenover de beide andere machten, regering en parlement.Een vergelijkbare monografie is tot op heden niet in Nederland voorhanden.

...hters hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken ... Kostuum- en titulatuurbesluit rechterlijke organisatie ... . De Raad komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de rechters in opleiding en de officieren in opleiding, de senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs, de griffier, substituut-griffier en waarnemend griffiers van de Hoge Raad, gerechtsambtenaren en buitengriffiers, bedoeld in artikel 14, vierde lid, zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun ... De organisatie van de rechtspraak. Hartelijk dank voor uw reactie. De Recht ... Kwaliteitsnormen rechter | Rechtspraak ... ... De organisatie van de rechtspraak. Hartelijk dank voor uw reactie. De Rechtspraak gebruikt uw reactie alleen om de website te verbeteren. Een goed opgeleide rechterlijke organisatie en rechtseenheid binnen Nederland. SSR is het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie. Jaarlijks organiseert de SSR honderden cursussen voor medewerkers van de Rechtspraa...