Gratis elektronische bibliotheek

De kunst van het zorgen - Karen Wuertz

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2010-02-01
BESTANDSGROOTTE: 9,24
ISBN: 9789044125245
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Karen Wuertz

U vindt hier de pdf van het boek De kunst van het zorgen

Omschrijving:

Over het boek:Vele ontwikkelingen in de zorgsector worden de laatste jaren beheerst door het streven naar verbetering van kwaliteit. Het uitgangspunt van overheid en zorgverzekeraars is dat kwaliteit meetbaar moet zijn. Door het vaststellen van uitkomstmaten, zogenaamde output-indicatoren, wil men het resultaat van verbetertrajecten op wetenschappelijke wijze kunnen vaststellen. Dit streven naar kwantifi cering heeft een effect op wat onder kwaliteit wordt verstaan. Wat niet of nauwelijks meetbaar is, valt alleen al daardoor buiten het begrip kwaliteit. Meetbare eenheden zijn bijvoorbeeld het aantal meldingen van incidenten en calamiteiten of van vrijheidsbeperkende maatregelen. Minder meetbaar zijn bijvoorbeeld die aspecten van goede zorg die betrekking hebben op de relatie tussen zorgverleners en cliënten.Juist die aspecten worden in dit boek naar voren gehaald. Dat gebeurt door middel van een cultuurantropologische studie over het thema verbinding in een dagelijkse zorgpraktijk. Het betreft een woonhuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Het verlenen van goede zorg aan deze mensen is een kunst, de kunst van het zorgen, waarin het erom gaat mensen tot bloei te laten komen. Voor mensen met een beperking is het van belang om zich met de wereld om hen heen te kunnen verbinden. Dan komen mogelijkheden tot ontwikkeling die anders verborgen blijven. Dit lukt echter alleen wanneer zorgverleners erin slagen om eerst zelf een verbinding met deze mensen aan te gaan. Kwaliteit van zorg is kwaliteit van wat zich tussen mensen afspeelt, veel meer dan van veiligheidsprocedures en bedrijfsprocessen.Over de auteur(s):Karen Wuertz antropologe en extern onderzoekster bij de Bernard Lievegoed Leerstoel van de Vrije Universiteit Amsterdam.Hans Reinders is hoogleraar ethiek en houder van de Bernard Lievegoed leerstoel voor ethische aspecten van zorg- en hulpverlening vanuit de antroposofi e, beide aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

...ransformatie. De Kunst van het Laten Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie Delen: Publicatie ... De kunst van het luisteren | Zorg Scholing - Een compleet ... ... . Boek. 17 december 2014. De transformatie in het sociaal domein verandert de rollen van burgers, professionals en overheid. Hoe gaat dit in de praktijk? En wat leren de ervaringen? T1 - De kunst van het zorgen. Over verbinding in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. AU - Reinders, J.S. AU - Wuertz, K. PY - 2009. Y1 - 2009. M3 - Book. SN - 9044125249. SN - 9789044125245. BT - De kunst van het z ... De Kunst van het Zorgen en Loslaten - ivt ontwikkeling ... .S. AU - Wuertz, K. PY - 2009. Y1 - 2009. M3 - Book. SN - 9044125249. SN - 9789044125245. BT - De kunst van het zorgen. Over verbinding in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. PB - Garant. CY - Apeldoorn ... Mantelzorgers hebben de neiging om voor hun naaste(n) te zorgen en zichzelf te vergeten. Hierdoor kunnen ze overbelast raken. Salut organiseert de cursus "De kunst van het Zorgen en Loslaten" voor mantelzorgers die anders met de zorgsituatie willen leren omgaan. De Kunst Van Het Afstemmen (Onbekende bindwijze). ... Belevingsgerichte zorg is een concept van zorgverlening waarin die beide deskundigheden samenkomen, op het snijvlak van de zorg voor de gezondheid en de zorg om het bestaan. Het concept is al beproefd in de praktijk. De kunst van goede zorg. In de zorgethiek staat de vraag naar goede zorg centraal. Dat is allereerst een vraag van degene die zorg nodig heeft. De vraag van degene die zorg verleent, is de vraag naar aansluiting bij de vraag van de zorgontvanger. Beiden, zorgontvanger en zorggever, staan daarbij voor de uitdaging voorbij het eigen perspectief ... Woensdag 25 maart start er een nieuwe cursus 'De kunst van het zorgen en loslaten' voor mantelzorgers. Mantelzorgers die deze cursus hebben gevolg, ervaren minder druk in de zorgsituatie. Naastbetrokkenen van iemand met een ziekte of beperking kunnen zich belast voelen door het zorgen voor en/.of zorgen maken om hun naaste. Voordat de coronapandemie uitbrak, groeide het aantal initiatieven van kunst- en cultuurprofessionals die samenwerken met zorg- en welzijnsprofessionals snel. In veel van deze culturele initiatieven is de gedeelde passie een vorm van amateurkunst, zoals zingen in een koor, deelnemen aan schilderateliers of aan projecten rondom techniek of cultureel erfgoed.** Actueel De kunst van het delegeren, 4 tips. 12 mrt '07 - 1 Reactie - 5534 keer gelezen. ... Informeer de betrokken persoon duidelijk over wie er verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie van het project, geef hem de verantwoordelijkheid, begeleid hem regelmatig en zorg er daarbij voor dat hij de doelstelling goed begrijpt. De zorg en de kunst van het kiezen. Anton Maes 27 maart 2018, 09:00. Met deze titel sprak Rob Baltussen, hoogleraar 'Global health economics' dit jaar zijn oratie uit. Cruciaal in deze redevoering was de vraag hoe wij de minister kunnen helpen met het maken van maatschappelijk aanvaardbare keuzes in de zorg. Positieve gezondheid en welbevinden Een week na de kick-off van het onderzoek 'Kunst in de Zorg' op 5 maart 2020 zorgde het coronavirus voor een koerswijziging. Met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen, zijn veel van de vijftien kunstinitiatieven en de vier kunstprogramma's die aan het onderzoek meewerken niet tot nauwelijks haalbaar. Woningcorporatie deltaWonen heeft vorig jaar 202,6 miljoen euro winst geboekt. Bijna een half miljoen meer dan het jaar ervoor. Wat gaan ze doen met die winst? Directeur-bestuurder Evert Leideman ... De kunst van het zorgen en loslaten "Een cursus speciaal voor mantelzorgers van nu en voor de toekomst." Vanaf 24 september 2019 organiseert De Driemaster de cursus "De kunst van het zorgen en loslaten".Tijdens de cursus zullen er onder andere praktische tips gegeven worden voor de zorg waar een mantelzorger mee te maken kan krijgen. Se...