Gratis elektronische bibliotheek

Alternatieven van en voor de bestuursrechten - B.J. van Ettekoven

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2001-01-01
BESTANDSGROOTTE: 9,18
ISBN: 9789054540984
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: B.J. van Ettekoven

B.J. van Ettekoven Epub boeken van Alternatieven van en voor de bestuursrechten zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Alternatieven van en voor de bestuursrechten is een boek van B.J. van Ettekoven

...reeks 126), Den Haag: BJU 2001, p. 58-76) ... Bestuursrechter vernietigt warmteplan, afbakening ... ... . Wij delen de overtuiging dat een wettelijke regeling van een «bestuurlijke Warmtepomp met zonnepanelen mag alternatief voor ... Dat heeft de bestuursrechter vorige ... zijn dan stadswarmte uit aardgas en afvalverbranding.' Een woordvoerder van de gemeente laat ... Alleen voor de verlening van een algemeen mandaat geldt de eis, dat dit schriftelijk moet zijn (art. 10:5 lid 2 Awb) en dit geldt ook voor d ... Alternatieven van en voor de bestuursrechter : verslag van ... ... . 10:5 lid 2 Awb) en dit geldt ook voor de intrekking ervan (art. 10:8 lid 2 Awb). Met toestemming van de mandaatgever mag de gemandateerde zijn mandaat ook weer aan een ander overdragen door middel van ondermandaat (art. 10:9 lid 1 Awb). De bestuursrechter zal in het kader van de nieuwe zaaksbehandeling aandacht besteden aan de belangen van de procesdeelnemers, dus ook die van het bestuursorgaan. Wat staat er vandaag voor het openbaar bestuur op het spel? De gemachtigde bereidt zich dus voor op die vraag. Verder luistert hij met een open mind naar de belangen van de andere ... alternatieven voor, naast en binnen de procedure bij de bestuursrechter die er aan kunnen bijdragen dat conflicten tussen overheid en burgers zo effectief mogelijk worden beslecht. Bij het onderzoek naar alternatieven wordt aandacht besteed aan de vraag hoe bestuurlijke nu het geval is moeten motiveren waarom gekozen wordt voor inbewaringstelling en niet voor één'yan de (lichtere) alternatieven. Het vorenstaande leidt tot een prominentere rol van de motieven in het geschil en dus tot een uitgebreidere toets van die motieven door de bestuursrechter. Het is de Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet ... Artikel 14 lid 4 RWN verleent de Minister van Justitie en Veiligheid de ... In dit laatste geval ontstaat een beroep van rechtswege in naam van de betrokkene. De bestuursrechter raakt op de hoogte van een dergelijk beroep doordat de Minister de rechtbank Den Haag in kennis stelt ... De betrokkenheid bij de dijk van de mensen achter de Stichting Zuyderzeedijk heeft een lange geschiedenis, waarvan de beroepsprocedure bij de bestuursrechter van de Raad van State er een is. Die procedure ging alleen over het Voorlopig Ontwerp, de techniek van de dijkversterking en het maximale ruimtebeslag. De rechtbank overweegt dat er drie manieren zijn om de energiezuinigheid van een alternatief te vergelijken met de energiezuinigheid van aansluiting op een warmtenet (onder verwijzing naar het rapport 'Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten' van 7 maart 2019 van de Rekenkamer Metropool Amsterdam, en het artikel 'Gelijkwaardigheid in warmteplannen' van H.M. Israëls en W.P.C ......