Gratis elektronische bibliotheek

Europees gemeenschapsrecht en cultuur - H.S.J. Albers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,69
ISBN: 9789026833878
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H.S.J. Albers

Alle H.S.J. Albers boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

In het Gemeenschapsrecht neemt cultuur een bijzondere plaats in. De integratiedoelstelling van de Europese Gemeenschap wordt vaak gezien als volledig in tegenspraak met de culturele verscheidenheid in Europa. Deze studie van cultuur in het Gemeenschapsrecht biedt bij uitstek een blik op de manier waarop botsingen tussen enerzijds het economische belang van de Gemeenschappelijke markt en anderzijds de niet-economische belangen van nationaal en regionaal karakter in het Gemeenschapsrecht worden opgevangen.

...andkoming van gemeenschappelijk beleid op het vlak van handels- en betalingsverkeer, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur, volksgezondheid en consumentenbescherming ... Studers | Elementair europees gemeenschapsrecht, Pisuisse ... ... . volkenrecht ... - Beginselen van Europees recht. Rechtsinstrumenten en rechtsbronnen PRIMAIR GEMEENSCHAPSRECHT DE VERDRAGEN - EU-verdrag, VWEU en Euratomverdrag - De wijzigingsverdragen (Europese Akte, VvA, VvN, VvL) - De toetredingsverdragen - De protocollen aangehecht aan de verdragen SECUNDAIR/AFGELEID GEMEENSCHAPSRECHT Pauline Viardot-García (Publiek Domein - wiki) Uitgangspunt is de culturele canon die rond 1900 was ontstaan. De Europese elites en gegoede burgers, want daar gaat dit boek vooral over, kregen standaardrepertoires tot hun beschikking. Overal in Europa stonden dezelfde bo ... Europees Recht - Europa Nu ... . De Europese elites en gegoede burgers, want daar gaat dit boek vooral over, kregen standaardrepertoires tot hun beschikking. Overal in Europa stonden dezelfde boeken, dezelfde schilderijen en dezelfde muziekstukken op het menu. Inleiding in de EU-politiek: besluitvormingsprocedures en machtsevenwicht tussen de instellingen. Het EU-recht bestaat uit "primair" en "secundair" recht. De verdragen (primair recht) bevatten de basis- of grondregels voor alle EU-activiteiten. Dit artikel handelt over het recht van de Europese Unie.. De Europese Unie is uniek vergeleken met andere internationale organisaties in zoverre dat er een uiterst complex en hoog ontwikkeld systeem van intern recht bestaat dat supranationale werking en directe werking heeft binnen de autonome rechtsorde van de lidstaten (communautaire rechtsorde). Een verschil met de Verenigde Staten is dat ... Categorie: Europees recht / gemeenschapsrecht - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, zoals verordeningen en richtlijnen (het secundaire gemeenschapsrecht), door internationale overeenkomsten en door het ongeschreven recht dat ... COM(2005)569 behelst een mededeling van de Europese Commissie naar aanleiding van de resultaten van het Groenboek inzake Publiek-Private Samenwerking en het Gemeenschapsrecht inzake aanbestedingen en concessies. De regels omtrent aanbestedingen en concessies worden binnen de Europese Unie beheerst door de beginselen van de Interne Markt. De Commissie overweegt daarom met aanvullende ... Europees recht schetst in hoofdlijnen de structuur van het recht van de Europese Unie met de nadruk op regels hierover. Het boek legt de aanstaande ondernemer of bestuurder op heldere en praktische wijze uit hoe het Europees recht werkt aan de hand van aansprekende en herkenbare praktijkvoorbeelden. Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie. De Commissie presenteert in COM(2004)327 een groenboek over 'pu...