Gratis elektronische bibliotheek

Vander rekeninghe - D.E.H. de Boer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1998-01-01
BESTANDSGROOTTE: 12,71
ISBN: 9789052161082
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: D.E.H. de Boer

Alle D.E.H. de Boer boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

none

...lijking', in: D.E.H. de Boer, J.W. Marsilje en J ... PDF Curriculum Vitae Dr. Margit Rem ... .G. Smit red., Vander rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal (Den Haag 1998) 153-165, 302-308. Dat eerste deel vander Rekeninghe Numeracie / oft tellinghe. Leert die wtsprekinghe der ghetalen. Die eerste Reghele. Daer zijn neghen bediedelicke figueren doer welcke men alle ghetal scrijft / als .1.2.3.4.5.6.7.8.9. En de thiende is een onbedie ... Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over ... ... .1.2.3.4.5.6.7.8.9. En de thiende is een onbediedelijcke als 0, nullio ghenaemt / de welcke voor haerselu niet en bediet. Maer w neer si wert ghestelt voor die bediedelicke tegen die rechte h t so ... Mol, JA 1999, Orde in de bronnen. Rekeningen als bron voor de geschiedenis van de Duitse Orde. in DEH de Boer, JW Marsilje & JG Smit (eds), Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van laatmiddeleeuws rekeningmateriaal, gehouden in Utrecht op 27 en 28 februari 1997. In Vander Rekeninghe verwoordde hij een drie voudige rekenplichtigheid jegens God, de graaf en de gemeenschap .De grafelijke ambtenaren hadden hen te dienen door waarheidsgetrouwe en correct uitkomende rekeningen af te leveren. Er bestond geen twijfel over welk lot God voorbeschikt had voor f° 5 r°: "Eerst betaelt mijn heeren den commissarissen der K. M. (keizerlijke majestiet) onsen ghenadeghen heere, ten vernieuwen vander Wet ende audicie vander rekeninghe, over huerlieder recht ende occupacie van dien" "Ende bij hemlieden ten vullen gheinformeirt zijnde, vander grooter aermoede ende desolacie vander zelver stede, hebben deselve supplianten gheconsenteirt voortaen te ontfane ... lijk beleid van de stede vander Mude: f° 4: "Eerst van dat de vorseide borchmeesters ter laetste rekeninghe meer uteghegheven dan ontfanghen hadden, alsoot blijckt in sluten van— der zelver laetster rekeninghe.. De verschillende uitgaven worden gespecifieerd. volgens de aard van de ge verantwoording. gebruikt exemplaar. eigen exemplaar dbnl . algemene opmerkingen. Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Gedichten van Willem van Hildegaersberch, in de editie van W. Bisschop en E. Verwijs uit 1870, in een fotomechanische herdruk van 1981. De...