Gratis elektronische bibliotheek

De Zoon van God deel 3 - Robbert Veen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2018
BESTANDSGROOTTE: 6,82
ISBN: 9789463420204
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Robbert Veen

Het beste pdf boek van De Zoon van God deel 3 dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Het evangelie van Johannes werd lange tijd gezien als een laat product van het vroege Christendom, dat een pre-gnostieke richting van denken vertegenwoordigt en haaks staat op de presentatie van Jezus in de synoptische evangeliën. Recent onderzoek laat echter zien dat het evangelie heel goed een vroege herkomst kan hebben en als aanvulling op de Synoptici waarschijnlijk al voor het jaar 70 is verspreid geweest - en niet pas in 95 n. Chr. Het evangelie wordt ook meer als historisch betrouwbaar gezien - tenzij men apriori wonderen en de opstanding uitsluit.Dit evangelie is nog steeds de meest diepgaande presentatie van de persoon en het werk van Christus, die we hier vanuit Gods perspectief te zien krijgen. In een historisch-grammatikale exegse wordt de diepte van het denken van Johannes zichtbaar, maar ook de grootsheid van de persoon van Christus. In onze tijd is het goed daar weer aan herinnerd te worden. In dit commentaar wordt in de vorm van preekschetsen geprobeerd een expositie van het evangelie te geven. Het getuigenis van Johannes daagt uit: om te geloven dat Jezus de Zoon van God is.

...s 1:35) en daarmee ook een afspiegeling is van God de Vader hier op aarde ... Ezra 1 - BasisBijbel ... . ... (zie deel 2 van deze reeks) Jezus toch niet de Zoon van God zou zijn. Het evangelie naar Johannes wordt in dit commentaar gepresenteerd volgens de intenties van de schrijver. Dit evangelie is een krachtig getuigenis over Jezus, de Zoon van God die ook het Lam van God is. Het evangelie naar Johannes wil geloof wekken in deze Zoon van God, want in Hem is het licht der wereld en het leven van de mensen. Hij openbaarde God in "genade en in waarheid." De dramaserie Van God Lo ... Romeinen 1:4 - Zoon van God in kracht - GoedBericht ... . Hij openbaarde God in "genade en in waarheid." De dramaserie Van God Los vertelt verhalen over criminaliteit binnen de leefwereld van jonge mensen, vanuit het perspectief van de dader en het slachtoffer. De kijker wordt geconfronteerd met misdaden die zijn geïnspireerd op waargebeurde verhalen. Iedere aflevering is een op zichzelf staand verhaal met een wisselende cast en van verschillende makers. Voor vandaag kreeg ik op mijn hart om het laatste boek van de Bijbel te behandelen. En vooral de eerste hoofdstukken. Het gaat om de Openbaringen Jezus is het Alfa en Omega. Hij is het begin en ... De zoon van God (deel 1) het lijden De zoon van God. Wie is dat? Heeft Jezus het alleenrecht op deze 'titel'? Nee, uiter-aard niet. De zoon van God, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn wij allemaal. In dit arti-kel zet Eric Huysmans zijn gedachten hierover uiteen. Hij gaat daarbij expliciet in op het lijden van de mens. Waarom is het er? Hij werkte ook in de gedachten van al diegenen die God had verkozen om Zijn Woord te schrijven (2Petr. 1;21). Nu verblijft hij in de harten van Gods heiligen(1Kor. 3.16). Hij is nooit, op zich, een doel van verering, maar stuurt de lofprijzing en aanbidding naar God en de Zoon. ZOON (ZONEN) VAN GOD. De uitdrukking „Zoon van God" heeft in de eerste plaats betrekking op Christus Jezus. Maar ook anderen worden „zoon (zonen) van God" genoemd, bijvoorbeeld door God geschapen met verstand begiftigde geestelijke schepselen, de mens Adam voordat hij zondigde en mensen met wie God op basis van een verbondsverhouding handelde. Dat Jezus de zoon van God was, is niet meer houdbaar. Zonder religieuze beleving geen religie - misschien is ze wel de kern ervan. Toch lees je er maar weinig over. Sinds wanneer is Jezus de Zoon van God? Vanuit de kerkgeschiedenis luidt het (orthodoxe) antwoord: van eeuwigheid af. Dat is al geen Bijbelse term. Dat geldt ook voor de uitdrukking 'God de Zoon' waar men sinds de belijdenissen van Nicea en Athanasius van spreekt. Het zijn "woorden van menselijke ...