Gratis elektronische bibliotheek

De Zoon van God deel 3 - Robbert Veen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2018
BESTANDSGROOTTE: 4,27
ISBN: 9789463420204
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Robbert Veen

Het beste pdf boek van De Zoon van God deel 3 dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Het evangelie van Johannes werd lange tijd gezien als een laat product van het vroege Christendom, dat een pre-gnostieke richting van denken vertegenwoordigt en haaks staat op de presentatie van Jezus in de synoptische evangeliën. Recent onderzoek laat echter zien dat het evangelie heel goed een vroege herkomst kan hebben en als aanvulling op de Synoptici waarschijnlijk al voor het jaar 70 is verspreid geweest - en niet pas in 95 n. Chr. Het evangelie wordt ook meer als historisch betrouwbaar gezien - tenzij men apriori wonderen en de opstanding uitsluit.Dit evangelie is nog steeds de meest diepgaande presentatie van de persoon en het werk van Christus, die we hier vanuit Gods perspectief te zien krijgen. In een historisch-grammatikale exegse wordt de diepte van het denken van Johannes zichtbaar, maar ook de grootsheid van de persoon van Christus. In onze tijd is het goed daar weer aan herinnerd te worden. In dit commentaar wordt in de vorm van preekschetsen geprobeerd een expositie van het evangelie te geven. Het getuigenis van Johannes daagt uit: om te geloven dat Jezus de Zoon van God is.

...hij geschapen werd met eigenschappen als die van zijn Vader ... Ezra 1 - BasisBijbel ... . (Lees Lukas 3:38; Johannes 1:14, 49.) 'Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou' (Joh. 3:17). De kerstdagen zijn weer voorbij. Het is inmiddels 2016. Dat klinkt nog wel wat onwennig, zo aan het begin van de nieuwe jaarkring. We voelen ons op zo'n moment soms verlegen en onzeker. We hebben in onze […] menswording de naam van Zoon ontvangen (Hebr. 1:1-5). Matteüs en Marcus maken voor het eerst gewag van ... Romeinen 1:4 - Zoon van God in kracht - GoedBericht ... . 1:1-5). Matteüs en Marcus maken voor het eerst gewag van Hem als de Zoon van God bij zijn doop. Lucas begint vroeger en spreekt er over bij zijn geboorte. Maar Johannes gaat nóg verder terug, namelijk tot in de eeuwigheid. Johannes verkondigt zijn Zoonschap "in de schoot van de Vader". w84 1/3 blz. 14-19; God de Zoon of „de Zoon van God"? Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. God de Zoon of „de Zoon van God"? De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah's koninkrijk 1984; Onderkopjes 'De tweede zoon van God' 'Al vocht ik gisteren tegen jullie als een vijand, vandaag zijn jullie een vriend geworden. Al haatten jullie mij gisteren, vandaag kunnen jullie niet heen om de liefde ... Genesis 5 volgt daarbij de godvrezende lijn van Seth. Adam, geschapen naar Gods gelijkenis (Lucas 3:38 zegt: Adam de zoon van God), verwekte een zoon 'naar zijn gelijkenis', Seth: "Toen begon men de naam des Heren aan te roepen." Deze nakomelingen zijn allen zonen van God. Zijn aanstelling tot Zoon en onze aanstelling tot zoon van God. De Here Jezus was de Zoon van God toen Hij geboren. Dat is de Bijbelse waarheid waaraan ik niet durf te tornen. Maar wel zou men het verschil kennen tussen de Zoon van God en de Zoon van God. Het verschil zit hem in de geboorte en de Wedergeboorte. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon." (Johannes 3:16-18) Geloof vandaag in Gods Zoon; vertrouw erop dat Jezus jou van de straf en de macht van de zonde zal redden en jou een eeuwig leven in de hemel zal geven. 'Jezus, de Zoon van God': de rijke betekenissen van deze titel van Jezus zullen we maar stap voor stap ontdekken, ook in relatie tot zijn verrijzenis. Jezus' identiteit ligt niet voor het grabbelen, het houdt volgens de evangelist Marcus een 'leertocht' in. De verschillende nieuwtestamentische schrijvers geven er elk op hun manier inhoud aan. 3 Iedereen die bij zijn volk hoort, mag naar Jeruzalem in Juda gaan, met de zegen van zijn God. Hij mag gaan bouwen aan de tempel van de Heer, de God van Israël die in Jeruzalem woont. 4 De mensen die niet teruggaan, moeten goud, zilver, allerlei spullen en ook vee meegeven aan de mensen die wel teruggaan om in Jeruzalem de tempel te herbouwen ......