Gratis elektronische bibliotheek

BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen Deel II - Jos J. Couturier

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2020
BESTANDSGROOTTE: 10,61
ISBN: 9789046610176
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jos J. Couturier

Alle Jos J. Couturier boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Dit handboek wil aan de lezer een actueel beeld geven van de krachtlijnen van het Belgisch belastingrecht. Het is in de eerste plaats opgevat als een leidraad bij de studie van het belastingrecht, en kan ook na de studies als referentiewerk dienen.De tekst is evenwichtig voorzien van referenties. De verwijzingen in voetnoot zijn zoveel mogelijk beperkt gehouden tot verwijzingen naar de rechtspraak, zowel naar basisarresten die de draagwijdte van de besproken rechtsregelen fundamenteel beïnvloeden als naar rechtspraak ter illustratie en ter verduidelijking van de behandelde materie. Referenties naar de doctrine worden in de regel opgenomen in de literatuurselecties die elk hoofdstuk of een onderdeel ervan voorafgaan.In het boek wordt vrij getrouw de structuur van de verschillende fiscale wetboeken gevolgd. De bedoeling is immers om de lezer ook vertrouwd te maken met het gebruik van deze wetboeken zodat hij steeds zijn weg kan terugvinden in het snel evoluerende belastingrecht.De stof is bijgehouden tot het Belgisch Staatsblad van 1 januari 2019.Prof. Dr. Jos J. Couturier (†) is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Prof. Dr. Bruno Peeters is gewoon hoogleraar aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen. Prof. dr. Elly Van de Velde is hoofddocent aan de faculteit recht van de Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt.

...nt met een tweetal bijdragen over de methodologie van het privaatrecht ... Belgisch belastingrecht - Jos J. Couturier, Bruno Peeters ... ... . Deel III: Belasting over de toegevoegde waarde By Jos J. Couturier, Bruno Peeters and Nicole Plets Topics: Law BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen Jos J. Couturier Gewoon hoogleraar em. Universiteit Antwerpen ... Deel I. Inkomstenbelastingen 93 ... Hfdst. II. Ontstaan en ontwikkeling 93 Hfdst. III. Definities 95 Titel II. Personenbelasting 106 Hfdst. I. Aan de belasting onderworpen personen en territorialiteit van de ... Publicaties - Universiteit Antwerpen ... . I. Aan de belasting onderworpen personen en territorialiteit van de belasting 106 Hfdst. Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. Deel 1 (21 ste druk) ... Dit handboek behandelt de directe belastingen met als uitgangspunt het OESO Modelverdrag. OMSCHRIJVING. Dit boek wil studenten een oriëntatie bieden bij het betreden van het gebied van het belastingrecht. Bedrijfsfiscaliteit - deel II 30 oktober 2015 Prof. dr. Anne Van de Vijver Academiejaar 2015-2016 2 Studeertips voor het examen • Het examen is openboek. U mag meenemen: - Het handboek (Universitas): J.J. Couturier, B. Peeters, N. Plets, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. BELGISCH BELASTINGRECHT in hoofdlijnen / Deel I door Jos J. Couturier; Bruno Peeters, EAN 9789046610213. Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, geschreven door Jos J. Couturier & Bruno Peeters. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Samenvatting, Notities, Hoorcolleges, Bedrijfsfiscaliteit & Anne Van de Vijver. Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en schema's.Achteraan in het boek is een waa Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en schema's.Achteraan in het boek is een waardevol trefwoordenregister opgenomen. Het Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen wordt met reden hét naslagwerk voor de Belgische fiscaliteit genoemd. De lezer krijgt een overzichtelijke synthese van de huidige fiscale situatie. Naast een volledig overzicht van de Belgische fiscaliteit, biedt het boek bovendien talrijke concrete voorbeelden en schema's....