Gratis elektronische bibliotheek

Advies & Instemmingsrecht (luisterboek) - Bpo Adviesgroep

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2009-01-01
BESTANDSGROOTTE: 3,50
ISBN: 9789077387665
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bpo Adviesgroep

U vindt hier de pdf van het boek Advies & Instemmingsrecht (luisterboek)

Omschrijving:

Het advies- en instemmingsrecht zijn de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Het is de plicht van de bestuurder om belangrijke voorgenomen besluiten voor te leggen aan de OR. Dit zijn met name de belangrijke besluiten die gevolgen hebben voor het personeel. De OR geeft hierover zijn mening, waarbij hij de belangen van de medewerkers in de gaten houdt.. In de zevende aflevering van De OR Box staat het advies- en instemmingsrecht centraal. Voor de bestuurder zijn het beperkingen, terwijl ze ruimte geven aan de OR om zijn stem te laten horen. Aan bod komen de onderwerpen waarvoor het advies- en instemmingsrecht geldt, de gang van zaken rond een aanvraag en u krijgt tips om een goed advies te geven. Ten slotte worden kort de rechten toegelicht voor de benoeming en het ontslag van de bestuurder en bij leden van de Raad van Commissarissen.. Inhoudsopgave:1. Inleiding2. Advies- en instemmingsrecht: inleiding3. Adviesrecht voor bedrijfseconomische besluiten (WOR art. 25)4. De onderwerpen van het adviesrecht5. Situatieschets rond het adviesrecht6. De adviesaanvraag7. Instemmingsrecht (WOR art. 27)8. De onderwerpen van het instemmingsrecht9. Cases rond het instemmingsrecht10. Gang van zaken bij het instemmingsrecht11. Adviesrecht bij benoeming van de bestuurder en commissarissen (WOR art. 30)12. Conclusie en colofonDeze uitgave betreft een audioboek.

...rwijl ze ruimte geven aan de OR om zijn stem te laten horen ... Luisterboeken, Audioboeken & Hoorspelen - Visio ... ... . Aan bod komen de onderwerpen waarvoor het advies- en instemmingsrecht geldt, de gang van zaken rond een aanvraag en u krijgt tips om een goed advies te geven. Verdiepingscursus Advies- en instemmingsrecht. Voor de or is het van groot belang om de belangrijkste bevoegdheden tot in de puntjes te kennen en in de praktijk goed te kunnen toepassen. Vergroot je kennis met de Verdiepingscursus Advies- en in ... Advies- en instemmingsrecht door BPO Adviesgroep ... ... . Vergroot je kennis met de Verdiepingscursus Advies- en instemmingsrecht. WOR, uitgave 2020 Instemmingsrecht (artikel 27 WOR) Het instemmingsrecht is neergelegd in artikel 27 van de WOR en ziet op voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen met betrekking tot het sociale beleid van de onderneming. Ook in artikel 27 WOR is een uitputtende lijst van instemmingsplichtige regelingen opgenomen. Artikel 25, adviesrecht . De ondernemingsraad heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden het adviesrecht als de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een aangelegenheid die benoemd staat in het zogenaamde limitatieve rijtje van artikel 25 lid 1, en bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder van de onderneming (art. 30 WOR).Lees ook het uit...