Gratis elektronische bibliotheek

De milieuvergunning - M.P. Jongma

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2002-06-01
BESTANDSGROOTTE: 5,96
ISBN: 9789026839849
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M.P. Jongma

Veel plezier met het gratis lezen van De milieuvergunning M.P. Jongma epub boeken

Omschrijving:

In dit boek worden verschillende aspecten van de milieuvergunning belicht. Diverse algemene onderwerpen, zoals de grondslag en de functie van vergunningvoorschriften en de relatie tussen de aanvraag en de vergunning, passeren de revue. Er wordt uitgebreid ingegaan op het te bereiken beschermingsniveau in de milieuvergunning, waarbij ook wordt nagegaan of met de geldende bepalingen van de Wet milieubeheer aan de relevante Europese eisen (IPPC-richtlijn) is voldaan. Verder bevat het boek een bespreking van de verschillende soorten voorschriften die in een milieuvergunning kunnen worden opgenomen. De eisen die ingevolge de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan de verschillende soorten voorschriften worden gesteld, worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Ook de figuur van de vergunning op hoofdzaken komt uitgebreid aan de orde. Marlies Jongma is als docent-onderzoeker werkzaam bij het Instituut voor Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht.

...val- en beroepstermijnen voor de milieuvergunningen, erkenningen en registraties ... Milieuvergunningen - UvMB ... . Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden in verband met de Covid-19-gezondheidscrisis heeft de Brusselse regering beslist om tijdelijk alle verval- en beroepstermijnen op te schorten ... Een milieuvergunning is een toelating om een activiteit te exploiteren die één of meerdere ingedeelde inrichtingen omvat, d.w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt ... VLAREM - Wikipedia ... .w.z. inrichtingen die riskeren een effect te hebben op het milieu of op de buurt.. Deze activiteiten of inrichtingen worden ingedeeld in de "lijst van ingedeelde inrichtingen", die wettelijk is vastgelegd.Om u in staat te stellen de ingedeelde inrichtingen te ... VLAREM staat voor het "Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning".Het is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet en bestaat uit drie delen: titel I van het VLAREM (of VLAREM I), titel II van het VLAREM (VLAREM II) en VLAREM III. VLAREM I, II en III kunnen samen beschouwd worden als de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse Wet algemene bepalingen milieuhygiëne De milieuvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket.nl. Op deze website staat een aantal vragen. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren. Milieuactiviteiten worden voor de gemeente Haarlem afgehandeld door de Omgevingsdienst IJmond. De omgevingsvergunning werd in Nederland op 1 oktober 2010 ingevoerd met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en verving de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning en kapvergunning. Om a...