Gratis elektronische bibliotheek

De Europese passie voor de gelijkheid van de burgers - J.W. Sap

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: november 2011
BESTANDSGROOTTE: 12,11
ISBN: 9789490962371
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.W. Sap

J.W. Sap Epub boeken van De Europese passie voor de gelijkheid van de burgers zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Europees recht aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit op vrijdag 18 november 2011 te HeerlenHet gelijkheidsbeginsel is een grondprincipe van de Europese Unie, vastgelegd in het EU-Handvest van de grondrechten. Gelijkheid is tevens een van de waarden waarop de Unie is gebaseerd en komt onder meer tot uiting in het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit. Europees recht heeft vrede, welvaart en de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderd. In veel opzichten is Europa een lichtbaken voor de wereld. Maar de afstand tussen de burgers en de Europese Unie is groot. Er leven ook gevoelens van ontgoocheling over de spanning tussen de vrije markt en de nationale verzorgingsstaat. Dreigt de uitbreidende Unie uit elkaar te vallen door afnemende solidariteit en verantwoordelijkheid? Hoe dient de verhouding te zijn tussen globalisering en de identiteit van de Unie? Op welke manier kunnen de burgers van de Unie directer bij de Europese democratie worden betrokken?Over de auteurProf. dr. Jan Willem Sap is hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit te Heerlen en universitair hoofddocent Europees recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was lid van de Nationale Conventie.

...an de mens en de burger vinden we terug in de grondwetten van de meeste Europese staten, die meestal dateren uit de 19e eeuw ... Mededeling Van De Commissie Aan Het Europees Parlement, De ... ... . Na de Tweede Wereldoorlog is de bescherming van mensenrechten vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948). Binnen Europa zijn sinds 1950 verschillende verdragen getekend waarmee verschillende (deel)rechten van ... Vertalingen in context van "gelijkheid tussen de burgers" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Sommigen wezen ook op de gelijkheid tussen de burgers en de noodzaak om beide beginselen in acht te blijven nemen. 17 aanbiedingen in mei -Bekijk alles met het goede leven en de vrije markt! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, ... Boek: De Europese passie voor de gelijkheid van de burgers ... ... . 17 aanbiedingen in mei -Bekijk alles met het goede leven en de vrije markt! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaats beginsel van gelijkheid voor de wet4. Deze beginselen zijn erkend door het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens5. De Europese Unie is zelf gegrondvest op het beginsel van de rechtsstaat en alles wat zij doet, is gebaseerd op verdragen waarmee alle lidstaten vrijwillig en op democratische wijze hebben ingestemd....