Gratis elektronische bibliotheek

Integrale handhaving van milieurecht - A.B. Blomberg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2000-01-01
BESTANDSGROOTTE: 8,13
ISBN: 9789054540540
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.B. Blomberg

Veel plezier met het gratis lezen van Integrale handhaving van milieurecht A.B. Blomberg epub boeken

Omschrijving:

Integrale handhaving van milieurecht

...ls hotels, ... De beoogde integrale aanpak van de milieuhandhaving in Nederland is gestoeld op twee documenten, de Aanwijzing handhaving milieurecht van het Openbaar Ministerie (OM), en de Landelijke Strategie ... Zorgplicht voor de handhaving van het milieurecht ... ... . Nadere informatie . Bestuursrechtelijke handhaving - Aletta Blomberg (Erasmus Universiteit Rotterdam en ngnb advocaten). Strafrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht - Ingeborg Koopmans (Officier van Justitie). De afschrikking voorbij - Karin van Wingerde (Rekenkamer Rotterdam). Toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingswet - Jan Teekens (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) De opleiding Handhaving omg ... Integrale handhaving van milieurecht — Vrije Universiteit ... ... . De afschrikking voorbij - Karin van Wingerde (Rekenkamer Rotterdam). Toezicht en handhaving in het kader van de Omgevingswet - Jan Teekens (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) De opleiding Handhaving omgevingsrecht 2020-2021 wordt uitgevoerd te Utrecht en bestaat uit: een tweedaagse introductie: 2 en 3 september 2020; dertig hele lesdagen: iedere woensdag van 9 september 2020 tot en met 19 mei 2021, met uitzondering van de reguliere vakanties; integraal mondeling examen: week 22 van 2021 (herexamen week 24) Het integrale Milieuhandhavingsprogramma 2011 van de Vlaamse ... READ. VHRM - Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving Inleiding. Milieuhandhavingsprogramma 2011. 1 INLEIDING. 1.1 CONTEXT MILIEUHANDHAVINGSPROGRAMMA 2011: WETTELIJKE, METHODOLOGISCHE EN BELEIDSMATIGE OMKADERING. 1.1.1 ... Expertise milieurecht en afvalstoffenrecht. Het milieu- en afvalstoffenrecht is een zeer specifiek aandachtsgebied, met veel invloed van het Europees recht. De handhaving hiervan is niet alleen bestuursrechtelijk, maar in toenemende mate strafrechtelijk en dan is specialistische rechtsbijstand van doorslaggevende betekenis. Het milieurecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. ... De Europese Unie erkent nu dat bescherming van het milieu integraal moet worden aangepakt bij de implementatie en handhaven van het gemeenschappelijk EU beleid. ... Handhaving Europees Milieurecht 10 MILIEURECHT: HANDHAVING 1.1 Algemeen milieubeleid Het milieubeleid van de overheid krijgt gestalte in een reeks wetten, regels en verordeningen. Je moet hierbij niet alleen denken aan de rijksoverheid, maar ook aan de provinciale en gemeentelijke overheden. Milieurecht is een specialistisch vakgebied. Bescherming van het milieu als overheidstaak staat in het milieurecht centraal. Milieu is hierbij ruim op te vatten; het milieurecht reguleert de effecten van allerlei activiteiten op de omgeving (mens, dier, plant, lucht, bodem, water). In het milieurecht gaat het telkens om het vinden van het juiste evenwicht tussen het […] van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en/of civielrechtelijke sancties bij de handhaving van het milieurecht en het consumentenrecht. ... poging ondernomen tot het creëren van een integrale handhavingsorganisatie, waarin rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, maar ook politie en justitie participeerden. Zorgplicht voor de handhaving van het milieurecht Lambers, C., Vermeer, F. R. & Faber, K. A., 2002, Zoetermeer: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening ......