Gratis elektronische bibliotheek

Fracarita-reeks 8 - Geloven in Jezus Christus: waarom niet? - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2016
BESTANDSGROOTTE: 5,23
ISBN: 9789044134896
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

none Epub boeken van Fracarita-reeks 8 - Geloven in Jezus Christus: waarom niet? zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Het toenemende geweld, de labiele financiële, economische en politieke toestand en de recente immigratiestromen in onze westerse samenleving leiden bij vele tijdgenoten tot vertwijfeling en angst voor de toekomst. In plaats van een leven vanuit angst, wanhoop en valse zekerheden nodigt Christus ook vandaag elke mens uit om samen met Hem de weg van geloof, liefde en hoop te bewandelen. Een leven op basis van deze drie goddelijke deugden is een zinvol en gelukkig leven met toekomst. Daarvoor staat Jezus Christus zelf garant.Dit boek wil de lezer Jezus Christus beter leren kennen en het geloof in Hem laten groeien om steeds meer volgens de Geest van Jezus Christus te kunnen leven. Met het oog op een vruchtbare dialoog tussen alle mensen van goede wil reiken de teksten aspecten van een christelijke spiritualiteit aan, die mensen kunnen verbinden veeleer dan hen te scheiden.Het boek is gebaseerd op twee essays van Fernand Van Neste s.J: 'Over hoop. Hoe ver reikt de hoop die het evangelie ons brengt?' (Kerk en Wereld, 2009) en 'Geloven in Jezus Christus, hoe kom je ertoe? Wat heb je eraan' (Halewijn, 2011). Redacteur Marc Keuleneer heeft uit deze publicaties de essentiële grondgedachten tot een nieuw geheel verwerkt.Uit de inhoud:Over de auteursFernand Van Neste s.J. is emeritus hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij is auteur van juridische publicaties en van tal van artikels over thema's in het grensgebied tussen recht, bio-ethiek en medische ethiek. Tot 2012 was hij ook lid van de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.Marc Keuleneer studeerde rechten en kerkelijk recht aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Hij was docent recht en godsdienst aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen. Sinds 2005 is hij algemeen directeur van Vormingscentrum Guislain - Broeders van Liefde in Gent.

...ssentie van zakendoen; Om stil te worden Ergens in geloven is niet voor iedereen meer vanzelfsprekend ... 10 redenen waarom Jezus' graf niet is ontdekt - EO Visie ... . Zo is ook de inhoud van het christelijk geloof steeds onbekender aan het worden. Waarom zou je geloven? waarom zou jij je geloof baseren op wat er in de Bijbel beschreven staat? Op deze website vind je informatie over geloven, God, Jezus, de Bijbel Toch kunnen we uit aanwijzingen in de Bijbel opmaken dat Jezus niet aan een kruis, maar aan een rechtopstaande paal is gestorven. De Bijbel gebruikt over het algemeen het Griekse woord stauros als het gaat om het werktuig waaraan ... PDF Fracarita-reeks - Brothers of Charity ... . De Bijbel gebruikt over het algemeen het Griekse woord stauros als het gaat om het werktuig waaraan Jezus terechtgesteld werd (Mattheüs 27:40; Johannes 19:17). Fracarita-reeks 8 - Geloven in Jezus Christus: waarom niet? Bartholomeus van de Helst (ca. 1613-1670) Pleisterplaats Belleville; De mooiste dag; Tast als leven; Helend handwerk; Netwerken: de fijne kneepjes; Volksgezondheid en gezondheidszorg; Macht en Verbeelding Jezus heeft als enige mens een perfect leven geleid zonder enige zonde. En daarna is hij vermoord. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Als je in je hart geloofd dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. En dat geloven de Christenen. Dan zal God de zonde van deze mensen niet meer zien. Hij ziet Jezus die het perfecte zondeloze leven geleid heeft. 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; Dit artikel over de traditioneel-christelijke benadering behandelt Jezus (Oudgrieks: Ἰησοῦς) zoals hij in de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom wordt gezien, namelijk dat hij de Zoon van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid.In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias Niet zien en toch geloven Jezus gaat als laatste nog in op het ongeloof van Thomas. De reden dat Thomas gelooft is omdat hij Jezus daadwerkelijk te zien kreeg. Jezus geeft aan dat je gelukkig bent wanneer je Jezus niet hebt gezien maar toch hebt geloofd. Deze uitspraak deed Jezus toen maar lijkt gericht op ons vandaag. Het woord occult betekent letterlijk ´verborgen´. Occultisme is bezig zijn met het bovennatuurlijke. Maar wat valt er allemaal onder? Hoe bescherm je jezelf tegen demonische machten? En wat zegt de Bijbel erover? Lees hier 10 vragen en antwoorden over occultisme. Jezus Christus of Jezus van Nazareth (betekenis naam: Jezus; Verlosser. Christus; Gezalfde) was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God. In de islam gelooft men dat Jezus (daar kennen ze hem ook wel als Isa) een profeet (boodschapper van God) was, maar wordt Hij niet als de Zoon van God gezien. Bidden in Jezus' naam plaatst je dus als het ware in de hemel, voor de troon van God. En als wij niet meer bidden kunnen, neemt de Heilige Geest die taak van ons over (Romeinen 8:26), zodat we niet uit die bevoorrechte positie worden weggerukt. Gebedsverhoring Je zult al wel ontdekt hebben, dat sommige gebeden wel en andere niet verhoord worden. Maar de meeste gehoorde reden waarom veel mensen in God (gaan) geloven, is de persoon van Jezus, op wie alle vorige redenen van toepassing zijn. Hij bleef God, die hij zijn Vader noemde, vertrouwen tot aan zijn dood toe. Het leverde hem de naam boven alle namen op. Gelovigen geloven in God, omdat Jezus dat ook deed en volhield en gelukkig maakte. Het gaat om geloof in Jezus Christus. 30 Dit is de situatie: De niet-Joden deden niet hun uiterste best om te leven als goede mensen. Toch ziet God sommigen van hen ...