Gratis elektronische bibliotheek

Gemeenschappelijk recht - Michiel Scheltema

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-01-01
BESTANDSGROOTTE: 4,57
ISBN: 9789013049992
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Michiel Scheltema

Veel plezier met het gratis lezen van Gemeenschappelijk recht Michiel Scheltema epub boeken

Omschrijving:

De kern van de tweede druk is gebleven de speurtocht naar het recht dat gemeenschappelijk is aan het bestuursrecht en het privaatrecht. De (algemene) hoofdstukken 1 en 2 zijn daarom niet ingrijpend gewijzigd.Het boek is wel op een groot aantal punten structureel aangepast en uitgebreid. Hierna volgt een overzicht van belangrijke wijzigingen en uitbreidingen.Hoofdstuk 3 (rechtspersonenrecht): ingrijpend gewijzigd, waarbij onder meer het rapport 'publieke belangen en aandeelhouderschap', het rapport bruikbare rechtsorde (voor zover relevant), het afschaffen van de overheidscommissaris en de jurisprudentie van het Europese hof over 'golden shares' is verwerkt.Hoofdstuk 4 (aspecten van het algemene vermogensrecht): uitgebreid met een paragraaf over cessie van geldvorderingen die voortvloeien uit het bestuursrecht en de overdracht van rechten uit een besluit. Verder is de paragraaf over verjaring aangepast, onder meer waar het gaat om de verjaring van bestuursrechtelijke geldschulden.Hoofdstuk 5 (overeenkomstenrecht): geheel herzien, waarbij onder meer rekening is gehouden met de (beoogde) invoering van de nieuwe Wro met inbegrip van de grondexploitatiewet. Hoofdstuk 6 (onrechtmatige en rechtmatige daad): de paragrafen over causaal verband en relativiteit bij besluitenaansprakelijkheid zijn ingrijpend herzien naar aanleiding van recente jurisprudentie en de discussie over invoering van een relativiteitsvereiste in het bestuursrecht. Ook is een paragraaf over de aansprakelijkheid voor toezicht toegevoegd. De paragraaf over de rechtmatige daad is grondig herzien, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan het nieuwe voorontwerp over dat onderwerp, en de regeling in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.Er is verder in alle hoofdstukken ruime aandacht besteed aan veranderingen in wetgeving en aan nieuwe literatuur en jurisprudentie.

... Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba ... Gemeenschappelijk recht | Boek.be ... . Dat is het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De rechters van het Gemeenschappelijk Hof spreken zowel recht in ... Het boek is een speurtocht naar het recht dat gemeenschappelijk is aan het bestuursrecht en het privaatrecht. Het behandelt het geldende recht vanuit de gedachte dat beide gebieden hun eigen identiteit hebben, maar dat veel onderwerpen toch op dezelfde of grotendeels dezelfde wijze geregeld zijn. Het Gemeenschappelijk Hof is samengesteld ... Gemeenschappelijk recht door Martijn Scheltema, M ... ... . Het Gemeenschappelijk Hof is samengesteld uit rechters, die tegelijkertijd bevoegd zijn om als rechter te werken in de Gerechten in Eerste Aanleg. Rechters die in eerste aanleg in een zaak hebben beslist nemen niet aan de behandeling van diezelfde zaak door het Gemeenschappelijk Hof deel. Het boek is in deze derde druk op een groot aantal punten aangepast en uitgebreid. Zo is de nieuwe regeling in de Awb omtrent aansprakelijkheid voor besluiten besproken en is een paragraaf over de formele rechtskracht opgenomen. Er is uiteraard ruime aand mr. Paul Bekkers is als advocaat verbonden aan Rijssenbeek Advocaten. Rijssenbeek Advocaten is de specialist in Nederland op het gebied van VvE-recht en de aanverwante rechtsgebieden. Klik hier voor een overzicht van zijn artikelen. Online vertaalwoordenboek. EN:gemeenschappelijk recht. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Voorwaarden aan gemeenschappelijk videobewakingssysteem in appartementencomplex 30.01.2020 Het is niet in strijd met Europese regels om in een gemeenschappelijk appartementencomplex een videobewakingssysteem op te zetten, als het doel daarvan is om de veiligheid en de bescherming van personen en goederen te waarborgen, mits de plaatsing van het systeem voldoet aan vereisten van evenredigheid ... Koop Gemeenschappelijk recht (9789013109191) je van Scheltema, M.W. Scheltema, M. Artikelomschrijving. Het boek is in deze derde druk op een groot aantal punten aangepast en uitgebreid. De rechter doet een aantal weken na de zitting uitspraak. Na hoeveel weken de uitspraak volgt, hangt af van het verloop van de zaak. De rechter laat aan het eind van de zitting weten op hoeveel weken u ongeveer kunt rekenen. Echtscheidingsbeschikking. Via uw advocaat ontvangt u de beslissing van de rechtbank. Dit is de echtscheidingsbeschikking. Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is door de Europese Economische Gemeenschap in 1962 ingevoerd als gevolg van de behoefte om de levensmiddelenproductie te verhogen en de landbouw te herstructureren na de Tweede Wereldoorlog. Gemeenschappelijk recht . wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. M. Scheltema, M.W. Scheltema Uitgeverij Kluwer BV Management, business en recht...