Gratis elektronische bibliotheek

Gemeenschappelijk recht - Michiel Scheltema

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-01-01
BESTANDSGROOTTE: 7,51
ISBN: 9789013049992
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Michiel Scheltema

Veel plezier met het gratis lezen van Gemeenschappelijk recht Michiel Scheltema epub boeken

Omschrijving:

De kern van de tweede druk is gebleven de speurtocht naar het recht dat gemeenschappelijk is aan het bestuursrecht en het privaatrecht. De (algemene) hoofdstukken 1 en 2 zijn daarom niet ingrijpend gewijzigd.Het boek is wel op een groot aantal punten structureel aangepast en uitgebreid. Hierna volgt een overzicht van belangrijke wijzigingen en uitbreidingen.Hoofdstuk 3 (rechtspersonenrecht): ingrijpend gewijzigd, waarbij onder meer het rapport 'publieke belangen en aandeelhouderschap', het rapport bruikbare rechtsorde (voor zover relevant), het afschaffen van de overheidscommissaris en de jurisprudentie van het Europese hof over 'golden shares' is verwerkt.Hoofdstuk 4 (aspecten van het algemene vermogensrecht): uitgebreid met een paragraaf over cessie van geldvorderingen die voortvloeien uit het bestuursrecht en de overdracht van rechten uit een besluit. Verder is de paragraaf over verjaring aangepast, onder meer waar het gaat om de verjaring van bestuursrechtelijke geldschulden.Hoofdstuk 5 (overeenkomstenrecht): geheel herzien, waarbij onder meer rekening is gehouden met de (beoogde) invoering van de nieuwe Wro met inbegrip van de grondexploitatiewet. Hoofdstuk 6 (onrechtmatige en rechtmatige daad): de paragrafen over causaal verband en relativiteit bij besluitenaansprakelijkheid zijn ingrijpend herzien naar aanleiding van recente jurisprudentie en de discussie over invoering van een relativiteitsvereiste in het bestuursrecht. Ook is een paragraaf over de aansprakelijkheid voor toezicht toegevoegd. De paragraaf over de rechtmatige daad is grondig herzien, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan het nieuwe voorontwerp over dat onderwerp, en de regeling in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.Er is verder in alle hoofdstukken ruime aandacht besteed aan veranderingen in wetgeving en aan nieuwe literatuur en jurisprudentie.

...heel Europa onderwezen werd. Door de moderniserende receptie van de glossatoren en postglossatoren werd het ius commune de basis voor het burgerlijk recht van het Europese vasteland ... Gemeenschappelijk recht | Boek.be ... . 3 In geval de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op grond van een andere wet dan de Gemeentewet aan het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan is overgedragen en het besluit in aanmerking komt voor vernietiging wegens strijd met het recht, kunnen gedeputeerde staten ... Koop Gemeenschappelijk recht van Scheltema, M.W. Scheltema, M. met ISBN 9789013109191. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Online vertaalwoordenboek. FR:gemeenschapp ... Gemeenschappelijk recht door Martijn Scheltema, M ... ... ... Koop Gemeenschappelijk recht van Scheltema, M.W. Scheltema, M. met ISBN 9789013109191. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Online vertaalwoordenboek. FR:gemeenschappelijk recht. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Gemeenschappelijk recht | ISBN 9789013109191 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Vergelijken - Handboeken staats- en bestuursrecht - Gemeenschappelijk recht, wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht (m. Scheltema) (2013) ISBN: 9789013109191 - Het boek is een speurtocht naar het recht dat gemeenschappelijk is aan het… Het boek is een speurtocht naar het recht dat gemeenschappelijk is aan het bestuursrecht en het privaatrecht. Het behandelt het geldende recht vanuit de gedachte dat beide gebieden hun eigen identiteit hebben, maar dat veel onderwerpen toch op dezelfde of grotendeels dezelfde wijze gereg… Lees de volledige beschrijving Gemeenschappelijk recht (e-Book) wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht....