Gratis elektronische bibliotheek

EHBO bij mensen met een verstandelijke handicap - Rescue Nederland

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,39
ISBN: 9789035225220
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Rescue Nederland

U kunt het boek EHBO bij mensen met een verstandelijke handicap downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Deze uitgave is oorspronkelijk geschreven bij de cursus 'EHBO bij mensen met een verstandelijke handicap', die door het gehele land wordt verzorgd door Opleidingsinstituut Rescue. Dit boek is dusdanig aangepast dat het specifiek geschikt is voor eenieder die werkzaam of betrokken is bij de zorg voor verstandelijk gehandicapten, zoals ouders, verzorgenden, verplegenden, ambulance personeel, personeel van zwembaden en sportcomplexen. Mensen met een verstandelijke handicap lopen grotere risico's op ongevallen en verwondingen. Zij zijn minder goed in staat risico's van gedrag vooraf goed in te schatten. Hierdoor kunnen zij zichzelf in gevaar brengen. Daarnaast is er een aantal veel voorkomende problemen, zoals epilepsie en stoornissen in de motoriek, die de risico's op ongevallen nog eens extra vergroot. Doordat de reactie van de verstandelijk gehandicapte zo anders kan zijn worden letsels, ontstaan door een ongeval, niet altijd direct ontdekt. Bovendien is het hebben van een verstandelijke handicap aan het uiterlijk van het slachtoffer niet altijd zichtbaar. Dit is een valkuil voor de hulpverlener. Dit boek biedt u handvatten om in de eerste minuten tot uren na een ongeval adequaat te kunnen optreden.

...is een blinde vlek in het huidige opleidingsaanbod ... Gehandicapt? Laat geen geld liggen! - Zobegaafd.nl ... . Dat ziet palliatief verpleegkundige Esther Borgman in de praktijk. Daarom geeft zij de workshop 'Ook mensen met een verstandelijke handicap hebben recht op goede palliatieve zorg'. "V Mensen met een verstandelijke handicap hebben ook meer moeite dan anderen om te begrijpen wat er gebeurt bij een verlies en wat de reden hiervan is. Verlies brengt altijd veranderingen met zich mee. Mensen met een verstandelijke handicap kunnen ve ... EHBO bij mensen met een verstandelijke handicap ... . Mensen met een verstandelijke handicap kunnen veran-deringen niet of minder goed plaatsen in de context van hun leefsituatie of van hun levensfase. Voor mensen met een verstandelijke handicap of mensen van het autismespectrum is dit heel wat minder evident. Hun socialisatieproces moet praktisch van nul herbegonnen worden, als ware het opvoedingsproces bij kinderen. Inclusie stelt op dat vlak soms onrealistische verwachtingen. EHBO bij mensen met een verstandelijke handicap . EHBO bij mensen met een verstandelijke handicap . Triage en spoedeisende hulp . Uitgevers Reed business. Top 33. Totaal gesloopt Grandes Lignes 5e ed havo/vwo 2 livre d'exercices Boer Boris heeft het heet Binas | 6e havo/vwo | informatieboek Nog lange niet De meeste mensen deugen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet ziek. Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van een verstandelijke handicap die weer onder te verdelen zijn. Voor de geboorte (prenataal) Infectieziekten: de eerste 3 maanden van de zwangerschap is het belangrijkst voor de vorming van de belangrijkste organen. Mensen met handicaps hebben meer kans om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Dat geldt het meest voor mensen met een verstandelijke handicap. Maar ook mensen die lichamelijk gehandicapt zijn en visueel gehandicapten krijgen vaker dan anderen te maken met ongewenste aanrakingen, aanrandingen en zelfs verkrachtingen. U bevindt zich hier: Dwang in de zorg Verstandelijke beperking Hulp en ondersteuning Zoeken binnen Informatiepunt dwang in de zorg Zoek Hulp voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding seksualiteit (verstandelijke beperking) Veel mensen met een verstandelijke beperking verblijven permanent in een instelling. Dit kan met name in relatie tot het onderwerp seksualiteit ethische dilemma's bij het personeel oproepen. Je merkt niet altijd meteen dat iemand een verstandelijke beperking, een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een autismespectrumstoornis heeft . Hulpverleners voelen soms wel aan dat iemand 'anders' is, maar kunnen niet meteen benoemen wat er aan de hand is. Dit cahier is voor hen bedoeld. Mensen met een verstandelijke beperking, NAH of autisme hebben geleerd hun beperking Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking biedt de basiskennis om mensen met een verstandelijke beperking te verzorgen en te begeleiden. Het boek geeft een inleiding in de wereld van mensen met een verstandelijke beperking. Er is aandacht voor def Afvallen met een verstandelijke beperking. Bij Thiro Training gunnen wij iedereen de voordelen van een fit en gezond leven. Wij geloven dat wij grote resultaten kunnen behalen op het gebied van leefstijl in de gehandicaptensector. Wij geven training en coaching aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme en/of gedragsproblemen. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking begint het verouderingsproces vaak rond de 65 jaar. Als begeleider of verzorgende heb je een dubbele uitdaging: je moet zowel kennis hebben van de verstandelijke beperking als van het ouder worden. Naar de kennisbundel ouderen met een verstandelijke beperking. 11 onderwerpen over ouder worden Mensen met een verstandelijke handicap lukt het eerder "het hoe" (praktische rationaliteit) dan "het waarom" (theoretische rationaliteit) van een situatie te begrijpen en daarop keuzes te maken. Vaak kan men praktische rationaliteit afleiden uit het levensverhaal. Het is van belang bij mensen met een verstandelijke handicap hun Van de mensen met een lichamelijke beperking of psychische aandoening gebruikt in 2016 respectievelijk 66% en 40% regelmatig buurtvoorzieningen. Onder de algemene bevolking is dit 74%. De vrijheid om te kiezen waar en met wie je woont is niet vanzelfsprekend voor alle mensen met een verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Mensen met een stoornis, beperking of handicap zien zichzelf amper terug in de media. Discussies over diversiteit gaan vooral over kleur en gender. Daarnaast is er veel aandacht voor de representatie van LHBTQIA+ personen. Maar er zijn nauwelijks films en series over dove mensen, mensen in een rolstoel of mensen met MS. Wat we al helemaal niet zien, is de seks van deze groepen. volwassenen met een verstandelijke handicap te helpen. • Er is behoefte aan ondersteunende diensten, gezondheidsbewaking en gezondheidvoorzieningen, en gezinsondersteuning voor mensen met een verstandelijke handicap. • Vrouwen met een ...