Gratis elektronische bibliotheek

De Zoon van God 2 Johannes 8:1-14:31 - Robbert Veen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2016
BESTANDSGROOTTE: 12,47
ISBN: 9789463184069
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Robbert Veen

Het beste pdf boek van De Zoon van God 2 Johannes 8:1-14:31 dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Dr. ds. R.A. Veen studeerde Semitische talen, filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2001 met een dissertatie over Christelijke Ethiek. Na een periode als universitair docent aan de Vrije Universiteit werd Veen gemeentepredikant voor de PKN. Eerst in Ter Apel (2011) en later in IJmuiden (2016). ''Het evangelie van Johannes heeft tot doel te bewijzen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en bovendien het geloof in Hem te wekken waardoor iemand het eeuwige leven verwerft. Conform dat doel wilde ik ook een commentaar schrijven voor de Christelijke gemeente dat geschikt zou zijn voor de (gezamenlijke) Bijbelstudie. In dit tweede deel van het evangelie naar Johannes lezen we de beschrijving van Jezus' openbare optreden en Zijn twistgesprekken met de Farizeeën. In dit deel bespreken we hoofdstuk 8 t/m 14.''

...et christendom is God het eeuwig wezen, dat alle dingen schept en behoudt ... Johannes 1 - Kerk van de Grote God ... . De Bijbel en de Traditie verwijzen naar God in persoonlijke termen, als iemand die is, die spreekt, die ziet, hoort, handelt en liefheeft. Christenen geloven dat God een wil en een persoonlijkheid heeft en een almachtig, goddelijk, oneindig goed, liefdevol en barmhartig wezen is. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. 11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gege ... 2 Johannes 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl ... . 11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; Joh. 1:4. en ditzelve leven is in Zijn Zoon. 52 De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn ... 6 1:6 Mat. 3:1 Marc. 1:4 Luc. 3:2-3 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 1:7 Joh. 1:19,34 5:33 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 1:9 Joh. 3:19 11:27 18:37 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 1:10 Joh. 14 ... 1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, dat Hij Gods Zoon en onze Redder is, is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van diens kinderen. 2 Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt, ook zijn kinderen liefhebben. 3 Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk. 4 Elk kind van God kan de wereld overwinnen ... 14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden ... 6 God stuurde een man: Johannes [ de Doper ]. 7 Hij moest de mensen over het Licht vertellen. Door hem zouden ze in het Licht kunnen gaan geloven. 8 Hij was niet zelf het Licht, maar hij kwam om over het Licht te vertellen. 9 Want Hij die het echte Licht was, zou bijna komen. En het geeft aan ieder mens licht. 10 Hij had de aarde gemaakt en was nu Zelf naar de aarde gekomen. Ik heb u oprecht lief en daarin ben ik niet de enige, alle mensen die de waarheid hebben leren kennen, houden ook van u. 2 Want de waarheid blijft in ons en zal altijd bij ons zijn. 3 Wij zullen ook de genade, het medeleven en de vrede van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen, in waarheid en liefde. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft dat leven niet.+ 13 Ik schrijf jullie deze dingen zodat jullie weten dat jullie eeuwig leven hebben,+ jullie die geloven in de naam van de Zoon van God.+ 14 Dit is het vertrouwen* dat we tegenover hem hebben:+ als we iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil, hoort hij ons.+ 15 En als we weten dat hij ons hoort, wat we ook vragen, dan weten we dat ... 7 4:7 Joh. 13:34 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 4:8 1 Joh. 4:16 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 4:9 Joh. 3:16 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 4:10 1 Joh. 2:2 Het ... 1 Joh. 2:29. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 8 Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 9 1 Joh. 5:18. Als iemand hardop erkent dat Jezus de Zoon van God is, mag hij er zeker van zijn dat God in hem woont en dat hij in God is. 1 Johannes 4:15 | BB Jezus leven erkennen 1 Johannes 2 De eerste algemene brief van de apostel Johannes. HSV ... in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. ... Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. 25 En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 6:69 Mat. 16:16 Marc. 8:29 Luc. 9:20 en wij geloven en weten dat u de heilige van God (6:69) de heilige van God - Andere handschriften lezen: 'de messias, de Zoon van de levende God'. bent.' 70 6:70 Joh. 13:18 Jezus zei: 'Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, e...