Gratis elektronische bibliotheek

De Zoon van God 2 Johannes 8:1-14:31 - Robbert Veen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2016
BESTANDSGROOTTE: 6,51
ISBN: 9789463184069
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Robbert Veen

Het beste pdf boek van De Zoon van God 2 Johannes 8:1-14:31 dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Dr. ds. R.A. Veen studeerde Semitische talen, filosofie en theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2001 met een dissertatie over Christelijke Ethiek. Na een periode als universitair docent aan de Vrije Universiteit werd Veen gemeentepredikant voor de PKN. Eerst in Ter Apel (2011) en later in IJmuiden (2016). ''Het evangelie van Johannes heeft tot doel te bewijzen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en bovendien het geloof in Hem te wekken waardoor iemand het eeuwige leven verwerft. Conform dat doel wilde ik ook een commentaar schrijven voor de Christelijke gemeente dat geschikt zou zijn voor de (gezamenlijke) Bijbelstudie. In dit tweede deel van het evangelie naar Johannes lezen we de beschrijving van Jezus' openbare optreden en Zijn twistgesprekken met de Farizeeën. In dit deel bespreken we hoofdstuk 8 t/m 14.''

...God.+ 14 Dit is het vertrouwen* dat we tegenover hem hebben:+ als we iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil, hoort hij ons ... Johannes 1 - Kerk van de Grote God ... .+ 15 En als we weten dat hij ons hoort, wat we ook vragen, dan weten we dat ... 7 4:7 Joh. 13:34 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 4:8 1 Joh. 4:16 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 4:9 Joh. 3:16 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden ... 2 Johannes 1 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel.nl ... . 9 4:9 Joh. 3:16 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 4:10 1 Joh. 2:2 Het ... 1 Joh. 2:29. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is. 8 Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 9 1 Joh. 5:18. Als iemand hardop erkent dat Jezus de Zoon van God is, mag hij er zeker van zijn dat God in hem woont en dat hij in God is. 1 Johannes 4:15 | BB Jezus leven erkennen 1 Johannes 2 De eerste algemene brief van de apostel Johannes. HSV ... in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. ... Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. 25 En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 6:69 Mat. 16:16 Marc. 8:29 Luc. 9:20 en wij geloven en weten dat u de heilige van God (6:69) de heilige van God - Andere handschriften lezen: 'de messias, de Zoon van de levende God'. bent.' 70 6:70 Joh. 13:18 Jezus zei: 'Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.' 71 6:71 Joh. 13:2,21 18:2-3 Hiermee ... Johannes 8 « Johannes 7 | ... 36 Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. 37 Ik weet, ... Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. 41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; ... Een typisch stijlkenmerk van het Evangelie volgens Johannes is het gebruik van ironie, zoals wanneer het volk de keuze krijgt tussen Barabbas en Jezus (de eerste naam betekent letterlijk Zoon van Vader, de andere is volgens christenen de Zoon van God). In het Johannesevangelie komen een aantal "Ik ben"-uitspraken van Jezus voor. De geesten beproeven. 1 Geliefden, Jer. 29:8; Matt. 24:4; Efez. 5:6; Kol. 2:18 geloof niet elke geest, Matt. 7:15, 16; 1 Kor. 14:29; 1 Thess. 5:21 maar beproef de geesten of zij uit God zijn; Matt. 24:5, 24; 2 Petr. 2:1; 2 Joh. vs. 7 want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees ... Leven vanuit God 1 Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond. 2 Zó kunnen jullie de Geest van God herkennen: iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God. 3 En iedereen die dat niet wil erkennen, De kerk van de Grote God (CGG), pastored door John W. Ritenbaugh, is een sabbathoudende, niet trinitarische kerk, die het onderwijs van Jesus Christus aanhangt en zich specifiek tot doel stelt het evangelie te prediken en christenen voor te bereiden voor het Koninkrijk van God. CGG publiceert het tijdschrift Forerunner, verstrekt dagelijks krantekoppen van het wereldnieuws om in de huidige ......