Gratis elektronische bibliotheek

Mensenrechten in het Romeinse recht? Human rights in Roman law? - Jacob Giltaij

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2011
BESTANDSGROOTTE: 7,58
ISBN: 9789058506849
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jacob Giltaij

Alle Jacob Giltaij boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Mensenrechten in het Romeinse recht? Human rights in Roman law? 1e druk is een boek van Jacob Giltaij uitgegeven bij Wolf Productions. ISBN 9789058506849 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn in het midden van de 20e eeuw opgesteld. Maar de idee dat aan mensen bepaalde rechten toekomen op grond van hun mens-zijn, los van nationaliteit en sociale status, is veel ouder. Kunnen we deze idee al traceren in het Romeinse recht? In de 16e en 17e eeuw formuleerden de juridisch humanisten de eerste theorie van natuurlijke subjectieve rechten. Zij deden dit op grond van teksten uit de Oudheid, filosofische teksten, maar ook Romeinse juridische teksten. De inhoud van deze Romeinse juridische teksten komt vaak niet overeen met het beeld dat we gewoonlijk hebben van de Romeinse samenleving. Slaven en niet-burgers blijken tot op zekere hoogte wel degelijk rechtsbescherming te hebben genoten. Maar zijn deze vormen van rechtsbescherming exemplarisch voor het bestaan van een voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het Romeinse recht? Jacob Giltaij onderzoekt in zijn proefschrift deze vormen van rechtsbescherming en de idee n die daaraan ten grondslag hebben gelegen. Dit leidt tot een aantal vernieuwende inzichten over de invloed van de Sto sche filosofie in het oude Rome en het karakter en de juridische structuur van de Romeinse samenleving, maar bevestigt ook de waarde van de studie van het Romeinse recht voor een goed begrip van juridische idee n in de moderne tijd.

...de goede sites. Ook daarom blijft de informatie hier beknopt ... Romeins recht (Roman Law), 2008-2009 - Prospectus ... ... . Aan de orde komen de geschiedenis van het Romeinse recht, de inhoud en opbouw ervan, de bronnen en literatuur, inclusief vertalingen, en tot slot verwijzingen naar sites met meer informatie. Beknopte Geschiedenis van het Romeinse Recht (E-book) - Willem Zwalve Boom Juridische studieboeken. e-book | epub | Nederlands | 156 blz. | 2004. In dit boek wordt in kort bestek een overzicht gegeven van de achtergronden van de receptie van het Romeinse recht in de Middeleeuwen, van de geschiedenis van de bronnen van het Romeinse recht en de... In onderstaande videospeler worden de 30 mensenrechten i ... Mensenrechten in het Romeinse Recht? (2011) | www.narcis.nl ... ... In onderstaande videospeler worden de 30 mensenrechten in 30 korte filmpjes uitgelegd. Deze 30 filmpjes en de korte film over de ontwikkeling van mensenrechten zijn met NL ondertiteling op DVD te bestellen via: nl.humanrights.com.. Docenten kunnen op die site tevens een gratis lespakket aanvragen. Het korte HBO-programma Rechten biedt een grondige kennismaking met het juridisch vakgebied en is onderdeel van de bachelor HBO Rechten. Het korte HBO-programma Rechten biedt ee... Het Boek Mensenrechten in het Romeinse recht? Human rights in Roman law? (9058506843) geschreven door Jacob Giltaij bestel je op bruna.nl! De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zijn in het midden van de 20e eeuw opgesteld. Maar de idee dat aan mensen bepaalde rechten toekomen op ... Mensenrechten gelden voor iedereen. Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld. Wij hebben allemaal mensenrechten. Mensenrechten zijn er om je te beschermen tegen de macht van de overheid en zorgen ervoor dat je kunt leven in menselijke waardigheid. Zo heb je het recht om gelijk behandeld te worden, recht op vrijheid van meningsuiting, recht op onderwijs en het recht op een dak boven je hoofd. Law, Erasmus University Rotterdam Title of thesis: Mensenrechten in het Romeinse recht?/Human rights in Roman law? Work experience since graduating Ph.D.-candidate ('Promovendus'), Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam, 2006-2011 Assistant professor ('Universitair docent'), Faculty of Law, University of Amsterdam, 2012-2013 Throughout the history of international human rights, the second and third generation rights have always been perceived by many to be less superior in comparison to its rst generation counterpart. Democratie is een bestuursvorm gebaseerd op zelfbestuur door individuele burgers. Het woord democratie komt uit het Grieks en betekent 'regering door het volk'. Grieken en Romeinen kenden een vorm van democratie, maar de moderne vorm kwam tot ontwikkeling in de overgang van middeleeuwen naar ... Waren de Romeinen barbaren? Volgens Jacob Giltaij stonden ze aan de basis van de moderne mensenrechten. Zelfs slaven en niet-burgers blijken tot op zekere hoogte wel degelijk bepaalde grondrechten gehad te hebben in het oude Romeinse rijk. Recht in het Romeinse rijk. Een belangrijke rechtshistorische bron van voor Justinianus is het boekje Enchiridion, geschreven door de Romeinse jurist Sextus Pomponius in de 2e eeuw n.Chr. . Koningstijd 753 tot en met 510 v.Chr. Over het Romeinse Koninkrijk zijn vooral veel legenden en mythes gekend; schriftelijke bronnen over die tijd dateren namelijk van nadien. Jules Feiffer is een geweldige auteur. Download en lees het boek Dood mijn moeder op onze website bank72.nl. Helemaal vrij. U vindt Dood mijn moeder in PDF, ePUB, MOBI. De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspra...