Gratis elektronische bibliotheek

Dordtse kerkorde, de - K. de Gier

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1989-01-01
BESTANDSGROOTTE: 11,33
ISBN: 9789033106446
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: K. de Gier

Veel plezier met het gratis lezen van Dordtse kerkorde, de K. de Gier epub boeken

Omschrijving:

none

...on de Roy, 'ordinaris Drucker der Heeren Staten s'Landts van Vtrecht' ... Kerkorde - Gereformeerde Kerken Nederland ... . Www.boekwinkeltjes.nl tweedehands boek, - De Dordtse Kerkorde Op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 7000 antiquaren, boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. De hoofd­punten uit de Bijbel zijn samen­gevat in de drie belij­de­nis­ge­schriften. Dit zijn de Neder­landse Geloofs­be­lij­denis, de Heidel­bergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en z ... Digibron.nl, De Dordtse Kerkorde ... . Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gerefor­meerde traditie. Onder de Dordtse Kerkorde wordt verstaan de kerkorde, zoals deze is vastgesteld in de Synode van Dordrecht (1618-1619).. Ook nu is de kerkorde van veel kerken in Nederland nog gebaseerd op deze Dordtse Kerkorde. Deze kerkorde kwam zelf ook niet uit de lucht vallen. In de Wezelse artikelen was al een begin gemaakt met een orde voor de kerken, maar ook vinden we veel terug van de uit 1559. KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND ... lijdenis met de Dordtse leerregels - waardoor de kerk zich verbonden weet met de gerefor-meerde traditie. 5. De kerk erkent de betekenis van de theologische verklaring van Barmen voor het belijden in het heden. Hebben de kerken als uitdrukking van het geloof een formulier van eenheid, een belijdenis nodig, ook de goede orde kan als akkoord van kerkelijke gemeenschap niet gemist worden." Het bovenstaande is een citaat uit: De Dordtse kerkorde - een praktische verklaring (ds. K. de Gier), Houten, 1989. Blijvend getuigenis - 3 de Dordtse Synode - elinexxx woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen. De Dordtse Kerkorde 1619 is nog steeds de basis voor de kerkelijke orde voor gereformeerde kerken wereldwijd. Inzicht in de ontwikkeling, context en theologie van deze kerkorde kan behulpzaam zijn bij het toepassen van deze kerkorde in andere tijden en situaties. De Dordtse Kerkorde is een stadium in de ontwikkeling van het gereformeerde kerkrecht die formeel begon in 1571 in Emden. In de bespreking werd opgemerkt dat de Afscheiding een reformatie was, dat is een terugkeer tot de bronnen van de kerk: de drie Formulieren van Eenheid en de Dordtse Kerkorde. Dus niet alleen een terugkeer naar de gereformeerde leer, maar ook naar de 'dienst, tucht en regering van de Dordtse Kerkorde'. In De Dordtse Kerkorde 1619 onderzoekt theoloog A. van Harten-Tip de context waarin de kerkorde werd opgesteld en de onderliggende theologie, en legt haar naast andere kerkordes en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Dordtse Kerkorde blijkt 'een format van formaat' te zijn voor het kerkelijk leven, ook in de eenentwintigste eeuw. De Dordtse kerkorde 1619 van A. van Harten-Tip voor €32.50 - In De Dordtse Kerkorde 1619 onderzoekt theoloog A. van Harten-Tip de context waarin de kerkorde werd opgesteld en de onderliggende theologie, en legt haar naast andere kerkordes en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Dordtse Kerkorde blijkt... Onder de Dordtse Kerkorde wordt verstaan de kerkorde, zoals deze werd vastgesteld en onderschreven tijdens de Synode van Dordrecht op 28 mei 1619 en op 6 augustus 1619 werd aanvaard door de Heren Staten van de provincie Utrecht, en in 1620 werd gedrukt bij Salomon de Roy, 'ordinaris Drucker der Heeren Staten s'Landst van Vtrecht'. 17 relaties. Dordtse Kerkorde. De Gereformeerde Gemeenten gebruiken kerkrechtelijk de Dordtse kerkorde, die is aangepast naar hedendaags gebruik. De inhoud van de Dordtse kerkorde zoals die gebruikt wordt in de Gereformeerde Gemeenten is te lezen op de website Kerkrecht.nl. Presbyteriaans stelsel. Op de Synode van Dordrecht (1618-1619) heeft men naast vele andere gewichtige zaken ook een kerkorde vastgesteld: de Dordtse Kerkorde (DKO). Voor een ordelijk verloop in het kerkelijk leven is het nuttig en noodzakelijk vastgestelde regels na te komen. Onder de Dordtse Kerkorde wordt verstaan de kerkorde, zoals deze is vastgesteld in de Synode van Dordrecht (1618-1619).. Ook nu is de kerkorde van veel kerken in Nederland nog gebaseerd op deze Dordtse Kerkorde. Deze kerkorde kwam zelf ook niet uit de lucht vallen. In de Wezelse artikelen was al een begin gemaakt met een orde voor de kerken, maar ook vinden we veel terug van de uit 1559. De kerkeraad zal eveneens regelmatig met de diakenen vergaderen. Deze vergadering zal de zaken behandelen die de kerkorde daarvoor aanwijst, de materiële aangelegenheden van de kerk, het financieel beheer en alles wat naar het oordeel van de kerkeraad tot het algemeen beleid gerekend kan worden....