Gratis elektronische bibliotheek

Een-op-een coaching : thema's en werkwijzen 6 thema's en werkwijzen (luisterboek) - Marijke Lingsma

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-04-01
BESTANDSGROOTTE: 5,15
ISBN: 9789077387764
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Marijke Lingsma

Veel plezier met het gratis lezen van Een-op-een coaching : thema's en werkwijzen 6 thema's en werkwijzen (luisterboek) Marijke Lingsma epub boeken

Omschrijving:

Deze aflevering behandelt de werkwijzen van een-op-een coaching. Deze aflevering bestaat uit twee delen, te weten: Verleden en Heden. Het eerste deel gaat over de Socratische methode. U wordt meegenomen in een wandeling door het verleden. Al "wandelend" leert u de betekenissen van vragen. En u leert gestructureerd vragen stellen. Resulterend in een kritische reflectieve vraagmethode voor coach en coachee.. Het tweede deel gunt u al luisterend een blik in de keuken van een coach. Aan de hand van praktijksituaties komen de volgende zaken aan bod: het belang van de intake, de verbinding tussen coachvraag en organisatie door het driegesprek, de zogenaamde P-driehoek (Persoonlijkheid, Performance en Praktijk), en veelvoorkomende themas zoals controle loslaten, betrokkenheid, en geschaad vertrouwen. De gebruikte methode is de RET-methode, ofwel de Rationeel Emotieve Training.. Deze aflevering is geschreven door Jan Oosting en Jaap Ozinga. Jan Oosting is programmamanager van het expertisecentrum aan de Haagse Hoge School. Jaap Ozinga is zelfstandig gevestigd coach en parttime programmaleider bij de BAAK, en bestuurslid van Stichting Coach! Speciale dank gaat uit naar Francine ten Hoedt die Jaap Ozinga kritisch interviewde.. Speelduur: ± 65 minutenDeze uitgave betreft een audioboek.

...eid om de vergoeding in termijnen te betalen ... Wat is het gevolg als we een voormalig werknemer weer in ... ... . Speciaal voor masseurs en massagetherapeuten hebben wij deze opleiding tot coach opgezet. Het is een waardevolle training die inspeelt op de behoefte van deze tijd waarin minder lichaamsgericht zal worden gewerkt en ook behoefte zal zijn aan ondersteuning op cognitief vlak. Coaching bestaat eigenlijk al eeuwen en kan daarom geen hype zijn. Dit is mijns inziens een nonsens discussie: als het dan geen hype is, maar al zo lang bestaat, is dit luisterboek dan geen 'oude wijn in nieuwe zakken'? Zeker is dat coaching zich in een grote belangstelling mag verheugen en daarin vervult deze serie een duidelijke behoefte. Inzichten en checklists met voorbeelden ui ... bol.com | De Coachingbox (luisterboek), Marijke Lingsma ... ... . Inzichten en checklists met voorbeelden uit de praktijk. - De vier belangrijkste typen van coachen. - De belangrijkste vaardigheden van een goede coach. Teamcoaching en zelf-coaching voor managers en professionals. Ervaringen met coachen en oplossingsgericht werken. Kritiek en valkuilen bij coaching, wat doe je daaraan. Boeken en luisterboeken. Op zoek naar Tom in het oude Egypte. 6+ Op zoek naar Tom in het oude Egypte. 6+ Artikelnummer: 1619986: EAN Code: 9789492899866: Omschrijving: Op zoek naar Tom in het oude Egypte. 6+ Thema: Educatief: Soort: Zoekboek: Leeftijd: 6+ Leverancier: Leopold: Tom en zijn kat Toby zijn verdwaald. Kun jij ze vinden ... Ik voel haarscherp aan of dingen kloppen of niet en leg daar direct de vinger op.' Voel je dat er meer in zit dan je eruit haalt? Neem contact op. Boek een sessie. Of ga voor een gratis kennismaking, hetzij telefonisch (ong. 10-15 minuten) hetzij live (ong. 25-30 minuten). One Session Coaching is een sessie van meestal tussen de 6 à 8 uur. Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Een jaarverslag bestaat in veel gevallen uit een aantal onderdelen, waaronder een financieel verslag, een sociaal en maatschappelijk verslag, een toekomstverwachting en een verslag met betrekking tot de werknemers die in dienst zijn van de onderneming. Coaching biedt je professionele begeleiding bij jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zodat je weer met meer plezier en energie een voor jou unieke en betekenisvolle invulling kan geven aan jouw werk en leven. Mindset coaching voor professionals die kiezen voor eigenaarschap in werk en leven. Voor teams die zich willen versterken. Verdieping en groei.Transformatie One Session Coaching (OSC) komt vooral in beeld als je geen zin meer hebt in lange trajecten die jou niet bij de kern brengen, waar je het gevoel blijft houden dat je er toch niet echt 'de vinger achter krijgt' hoe het zit met je leven, je richting, je sensitiviteit en wat je ermee kan.. passende en haalbare rol in het omgaan met armoede onder hun leerlingen. In dit eerste deel komen het thema armoede in de school, de rollen van de verschillende professionals en het agenderen van armoede op school aan bod. In deel twee beschrijven we vervolgens op ervaringen van scholen gebaseerde werkwijzen voor het omgaan met armoede op school. Hij moet bijvoorbeeld waken voor zijn eigen veiligheid en die van andere werknemers. Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De wijzigingen hebben consequenties gehad voor de arbodienstverlener, preventiemedewerker, bedrijfsarts, ondernemingsraad (OR) en werkgever. De Arbowet is verder uitgewerkt in de de Arboregeling en het Arbobesluit. Hoe we de dingen doen, heeft invloed op jouw stemming en jouw geluk. En 'de dingen doen' levert soms 'gedoe' op, zonder dat we in de gaten hebben hoe dat komt. In de Coachkas zoeken we samen uit welke onbewuste overtuigingen en strategieën ten grondslag liggen aan jouw 'gedoe' en wat werkt voor jou. Veel van onze werkvormen zijn bedoeld voor teams, afdelingen of grotere organisaties, maar we hebben ook programma's en activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling wil overigens niet zeggen dat je bij deze werkvormen solo opereert. Meestal gaan wij met persoonlijke leerdoelen aan de slag in een groep. coaching on the job genoemd*. ... medewerkers van de kinderopvang wordt gevraagd naar hun werkwijze en de invloed van de OKA en de coach daarop op bovenstaande thema's. De pedagogisch medewerkers van de verschillende betrokken kinderdagverblijven worden samengenomen in één panelsessie. Alleen als een onderbreking van het dienstverband langer dan 6 maanden heeft geduurd, hoeft u de periode van vóór die onderbreking niet mee te nemen in de berekening. Als de werknemer zelf in een vorige periode bij u ontslag heeft genomen, heeft hij hiermee zichzelf niet het recht ontnomen op een transitievergoeding over deze periode als hij binnen 6 maanden weer in dienst komt....